Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Sluta släta över oacceptabla beteenden”

Integrationen kommer aldrig att fungera om vi politiker slätar över oacceptabla normer och beteenden. För att råda bot på det föreslår vi bland annat att asylsökande som begår sexualbrott ska få avslag på asylansökan och snabb avvisning ur landet.

Publicerad: 1 mars 2016, 08:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige ska vara en fristad för dem som förtrycks och inte för dem som förtrycker. Om man inte respekterar kvinnors och mäns lika värde ska det självfallet få följder.


Ämnen i artikeln:

AsylsökandeFlyktingmottagandeHedersvåldFlyktingpolitikSvenska värderingar?

Det svenska samhället vilar på ett antal grundläggande värderingar som generationer före oss har stridit för. Genom en lång demokratisk kamp har de allra flesta omfamnat de demokratiska idealen.

Motsvarande utveckling har inte ägt rum i många länder utanför ”västvärlden” där en fundamentalistisk tolkning av religionen och diktatoriska och intoleranta politiska system har hållit tillbaka människor.

Sverige har på kort tid tagit emot ett stort antal människor med vitt skilda uppfattningar om demokrati, rättsstaten och vilka rättigheter kvinnor och olika minoriteter ska ha.

Några uttryck är så kallat hedersrelaterat våld och diskriminering av kvinnor och hbt-personer.

Integration beskrivs ofta ensidigt i termer av språk, arbete och fler bostäder. Men den största integrationsutmaningen handlar om att förmedla, stå upp för och sprida de värderingar vårt samhälle vilar på. Det krävs en form av samhällskontrakt där vi definierar våra värderingar.

Det tycks bland många politiker och samhällsdebattörer finnas en rädsla för att debattera frågor om normer och värderingar.

Inte så sällan framförs att det egentligen inte finns någon större skillnad mellan olika kulturer och förtryck slätas ibland över med att intolerans existerar i alla samhällen.

Självfallet finns det människor i såväl demokratier som i icke-demokratier som står för såväl goda som onda värderingar.

Det är dock naivt och inte särskilt hedervärt att blunda för att det bland människor som har växt upp i totalitära samhällen är mer vanligt förekommande med en mer intolerant syn vad gäller kvinnors rättigheter eller hbt-frågor.

Att förneka detta och inta ett kulturrelativistiskt synsätt försvårar integrationen och innebär därutöver ett förringande av de insatser många människor i diktaturer och slutna samhällen världen över gör för att främja demokrati och tolerans.

Värderingar uppstår inte i ett vakuum. Många nyanlända har aldrig upplevt demokrati och fri debatt. Det krävs därför ett aktivt arbete för att främja goda normer och ett demokratiskt tankesätt.

Samhällsorienteringen för nyanlända kan spela en nyckelroll för att sprida goda värderingar och därmed förbättra integrationen.

Det krävs en ordentlig översyn så att samhällsorienteringen i samtliga kommuner lär ut värderingar om demokrati, jämställdhet och människolivets okränkbarhet.

Dessutom måste samhällets alla företrädare, inte minst politiker, sluta relativisera, bortförklara eller släta över oacceptabla normer och beteenden. Annars kommer integrationen aldrig att fungera och vårt land kommer att bli mindre öppet och mer intolerant.

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus har en längre tid förordat att samhällsorienteringen ska göras obligatorisk för nyanlända. Det är helt oacceptabelt att endast 29 procent (!) av dem i etableringsinsatser deltog i samhällsorientering under 2014.

Det krävs även en ordentlig översyn av föreningsstöd och andra typer av stöd och bidrag. Föreningar som inte vilar på samhällets värderingar ska omedelbart mista rätten till bidrag.

Sverige ska vara en fristad för dem som förtrycks och inte för dem som förtrycker. Om man inte respekterar kvinnors och mäns lika värde ska det självfallet få följder.

Kristdemokraterna har därför föreslagit att asylsökande som begår sexualbrott ska få avslag på asylansökan och snabb avvisning ur landet.

Alla värderingar och kulturella yttranden är inte lika bra och värderingar varierar mellan kulturer.

Om vi ska bevara de framsteg vi har uppnått måste vi försvara och upprätthålla våra värderingar samtidigt som vi välkomnar människor som lämnar förtryck och diktatur för ett liv i demokrati och frihet.

Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus samt ledamot av partistyrelsen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev