torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Slopa överskottsmålet – investera i framtiden

Sverige befinner sig i ett märkligt och motsägelsefullt läge. Å ena sidan har vi högkonjunktur, rekordstora överskott i statsfinanserna och arbetskraftsbrist i många yrken. Å andra sidan är arbetslösheten fortfarande betydande, klass- och inkomstskillnader växande och de samhälleliga behoven är skriande, skriver vänsterpartisterna Rikard Warlenius och Ann-Margarethe Livh, Stockholms stad.

Publicerad: 9 februari 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SamhällsutvecklingSamhällsplaneringSkatterInvesteringar

Vänsterpartiet har tillsammans med S, Mp och Fi regerat Stockholm i snart fyra år och vi är stolta över vad vi har åstadkommit. Men trots att vi fått fart på bostadsbyggandet, pressat nyproduktionskostnaderna för hyresrätter med hjälp av Stockholmshusen, gjort viktiga insatser för att minska utsläppen av växthusgaser, höjt skatten och satsat på skola, äldreomsorg och social välfärd, så ser vi ändå stora behov som återstår att möta – så stora att de inte ryms i den kommunala budgeten.

Ur vårt Stockholmsperspektiv ser vi hur bostadsbrist och social segregation fortsätter att splittra staden. Hur vissa stadsdelars lägenhetsbestånd nästan tillåts förfalla medan det inte finns någon hejd på hur stora summor som spenderas på kök och badrum i andra. Hur våra ambitiösa klimat- och miljömål motverkas av utsläpp som styrs av beslut bortom vår kommunala rådighet. Hur skolan och förskolan dräneras på personal och resurser, trots att dess budgetposter upptar en allt större del av kommunernas ekonomi. Hur stora grupper förblir ”oanställningsbara”, trots att företag ropar efter arbetskraft.

Det paradoxala är att dessa stora behov sammanfaller med ett privat överflöd av aldrig tidigare skådat slag, om än ojämnt fördelat. Det finns enorma mängder pengar, ett enormt kapital, men det saknas en politisk vilja både att beskatta det i tillräcklig grad och att kanalisera det till de offentliga investeringar som krävs.

Vi vill se ett kraftfullt investeringsstöd för att upprusta och energieffektivisera miljonprogrammets bostäder utan stora hyreshöjningar, och för att bygga nya bostäder som även människor med låga inkomster har råd med. Vi vill se storsatsningar på kollektivtrafik, så att de allra flesta klarar sig bra utan bil. Vi vill se en välfungerande skola för alla barn och ungdomar och arbetsmarknadsutbildningar så att alla som kan jobba kan få jobb. Dessa investeringar kostar pengar, men vi är övertygade om att de kommer att betala sig.

Som bland annat LO har visat har Sverige råd med stora, samhällsnyttiga investeringar. Att höja skatterna och öka den offentliga sektorns belåning är inte ekonomiskt oansvarigt. Tvärtom. Det är den snåla åtstramningspolitiken, en rest från 1990-talskrisen och nyliberalismen, som utgör ett slöseri med mänskliga resurser. För oss är det en märklig prioritering att hellre betala av på en statsskuld som inte längre är ett samhällsproblem, framför att möta de utmaningar som Sverige står inför, som bostadsbrist, integration och klimathot. Även den växande oron över kriminalitet och otrygghet är i hög grad ett resultat av den offentliga nedrustningen av skolor och socialtjänst.

Ekonomer från höger till vänster, från LO till Svenskt näringsliv, har kritiserat de budgetregler som fortsätter att strama åt Sveriges ekonomi i onödan. Även Vänsterpartiet bör motsätta sig det överskottsmål som hämmar investeringar i framtiden. Med Sveriges starka statsfinanser har vi nu en unik chans att en gång för alla göra upp med den nyliberala åtstramningspolitiken och möta de stora utmaningar som Sverige, och Stockholm, står inför. Ta den!

Rikard Warlenius, (V), Stockholms Stad

Ann-Margarethe Livh, (V), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev