fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Släpp taget om den otidsenliga tvärförbindelsen

Södertörns kommunstyrelseordföranden håller krampaktigt fast i idéen om en klassisk motorväg, trots skenade kostnader. Att dessutom, fem i tolv, börja prata om tvärförbindelsen som en grön lösning är inte seriöst.

Publicerad: 1 september 2017, 14:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behövs, enligt regeringen, omtag frågan om Södertörns tvärförbindelse.


Replik. Igår presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan. Samma dag skriver ett antal kommunstyrelseordföranden från södra Stockholms län om vikten av att bygga den så kallade Tvärförbindelse Södertörn. “Tajmingen” hade kanske kunnat vara bättre då Trafikverket bara timmar senare meddelade att kostnaden för nämnda väg ökat från 4,9 till 10,7 miljarder kronor.

Trots detta håller sig kommunstyrelseordförandena på Södertörn krampaktigt fast i den urmodiga idéen om en motorväg, och fortsätter investera och planera sina kommuner utifrån att vägen redan är byggd. Vi ställer oss verkligen frågande till detta!

Debattörerna menar att vägen har mycket stor samhällsekonomisk lönsamhet. Men sanningen är att projektet baserar sig på decennier av uppskruvade trafikprognoser. Först med ett sådant räknesätt får Trafikverket motorvägen att bli samhällsekonomiskt ”lönsam”. Nu blir vi också vittne till skenande kostnader och debattörernas antaganden måste ses som allt mer tveksamma.

Debattörerna menar också att vägen kan planeras för minskad klimatpåverkan. Men att nu “fem i tolv” börja prata om "grön" motorväg är inte seriöst och det påståendet saknar tyvärr helt empirisk evidens. Tvärförbindelse Södertörn vilar på hopplöst otidsenlig grund och det är en klassisk motorväg som ligger på ritbordet!

Uppdraget från regeringen till Trafikverket är att transportsektorn ska minska sin klimatpåverkan. Det betyder i praktiken att behovet av tvärförbindelser på Södertörn måste lösas på ett sådant sätt att det inte ökar biltrafikens andel av länets resor. Om det ska bli möjligt krävs det nya trafiklösningar för att möta behovet från tillkommande bostäder och gods.

Miljöpartiet vill ha andra alternativ. Öka kapaciteten för transporter med tåg till Nynäshamn för att klara behovet från Norvik. Tidigarelägga och förlänga utbyggnaden av Spårväg Syd till Haninge. Samt billigare kapacitetsökningar av den befintliga Glömstavägen och Storängsleden.

Regeringen har även pekat ut som prioriterat mål att minska de geografiska klyftorna i Sverige. I och med överenskommelsen Sverigeförhandlingen om utbyggd kollektivtrafik på närmare 30 miljarder och redan tidigare fattade beslut om motorvägsutbyggnader i Stockholm på ungefär motsvarande summa bör en nog ställa sig frågan hur stor andel av statens budget som kan tillfalla Stockholms län.

Vi anser därför att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att göra ett omtag i hela frågan och återkomma med ett förslag som både löser framkomligheten i södra Stockholm och som samtidigt tar ansvar för klimat och statens budget.

Tomas Eriksson, gruppledare (MP) Stockholms läns landsting

Marica Lindblad, Kommunalråd (MP)  Huddinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev