Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Släpp inte taget om barn i familjehem

Självklart måste kommunerna ta ansvar när barn far illa, en lösning är en tillfällig placering i ett jourhem eller på längre sikt i ett familjehem. Men samhällets ansvar slutar inte där.

Publicerad: 13 augusti 2018, 12:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag ligger hela ansvaret för uppföljningen av en placering i ett familjehem på den enskilda socialsekreteraren, det är inte rimligt, enligt debattören.


Ämnen i artikeln:

FamiljehemSocialtjänstenKommuner

Vi mäter och väger våra barn på BVC när de är små, och i skolan följer vi upp deras kunskaper genom betyg och kunskapskontroller, samt välmåendet via elevhälsan. Men placerade barn, som av olika anledningar inte kan bo med sin familj, där släpper vi taget.

Placerade barn är  väldigt utsatta i sin situation, ännu mer utsatta än barn som far illa hemma hos de biologiska föräldrarna. Familjehemsföräldrarna kan vara de enda vuxna som barnet har i sin närhet och skulle han eller hon bli utsatt utav dem kan det vara svårt att våga berätta. Man vet vad man har men inte vad som kan vänta vid en ny placering, det kan ju vara något ännu jobbigare.

Exemplen där placeringarna i jour- och familjehem gått fel är många.

I en del av Sverige larmade skolan socialtjänsten då de misstänkte att ett barn var utsatt för våld i hemmet. Misstankarna stämde och barnets placerades i ett jourhem. Snart slog skolan larm igen, och det visade sig att även jourpappan misshandlade barnet.

Under den stora flyktingvågen 2015/2016 fanns det tre pojkar i ett jourhem som fick dela på fyra ägg till frukost.

Om det familjehemmet som barnet placerats i inte är bra kan kommunen avsluta uppdraget, men andra kommuner har inte tillgång till den informationen. Det gör att en annan kommun kan placera ett barn i den familjen, trots att den inte håller måttet. Barn riskerar med andra ord fara illa och blir svikna därför att samhället inte har kontroll.

För att minska risken för olämplig placeringar av barn måste vi systematiskt utvärdera jour- och familjehem enligt nationella kvalitetsriktlinjer, samt införa ett nationellt register.

För det finns också helt fantastiska familjer som stöttar och lever tillsammans med den nya eller tillfälliga familjemedlemmen. Problemet är just att vi inte följer upp vilka familjer som fungerar bra eller inte.

SNS föreslog i en forskningsrapport 2006 skärpt lagstiftning för att förbättra för barn i familjehem. Socialtjänstens ansvar är, enligt författarna, alltför svagt reglerat i en ramlagstiftning med få minimistandarder, vilket har lett till stora variationer mellan kommunerna. Vi behöver följa upp det socialpolitiska arbetet i större utsträckning så att det inte blir som nu, där facit alltid kommer i efterhand. Då kan det nämligen vara för sent. Barn i familjehem trillar mellan stolarna, har sämre hälsa och får sämre utbildning än andra barn. Även SKL har arbetat med frågan och tagit fram framgångsfaktorer för god familjehemsvård. Tyvärr gå utvecklingen för långsamt.

Alla barn har rätt att bli sedda.

Alexandra Anstrell, riksdagskandidat Stockholms län (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev