Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Skönmåla inte läget i vården SKL”

För att kunna lösa vårdens problem behöver, både vi som arbetar i den och de som styr, leverera korrekt information om bristerna till politiska beslutsfattare, arbetsgivare och medborgare. Det gäller även SKL, skriver Läkarförbundets vice ordförande.

Publicerad: 5 oktober 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med vårdplatsbristen följer, enligt Läkarförbundet, dålig tillgänglighet och dålig arbetsmiljö som i sin tur medför kända risker för såväl patienter som personal. Foto: Mostphotos / Läkarförbundet /Rickard Eriksson


Ämnen i artikeln:

VårdplatserSKR

Under den gångna veckan meddelade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att vårdskadorna minskar, trots ökad förekomst av överbeläggning och utlokalisering av patienter. För några dagar sen kom i sin tur beskedet att vården under sommaren varit god och säker, trots ökad förekomst av överbeläggning och utlokalisering. ”Vården har kompetenta och engagerade medarbetare som kan hantera dessa situationer på ett sätt som minimerar riskerna”, hävdade Hans Karlsson, direktör för vård och omsorg på SKL, i en kommentar.

Läkarförbundet instämmer i att vården har kompetenta och engagerade medarbetare. Utan dem skulle det absolut se annorlunda ut. Men med vårdplatsbristen följer dålig tillgänglighet och dålig arbetsmiljö som i sin tur medför kända risker för såväl patienter som personal. Det anser inte minst Socialstyrelsen, IVO och Arbetsmiljöverket, som i rapport efter rapport belagt att överbeläggning och utlokalisering ökar risken för vårdskador och fördröjd behandling för patienterna, samt orsakar överbelastning och etisk stress hos personalen.

Den vårdskadestatistisk SKL hänvisar till visar mycket riktigt att antalet vårdskador sjunkit mellan 2013 och 2017. Hela denna minskning ägde dock rum innan 2015. Därefter har vårdskademinskningen planat ut samtidigt som förekomsten av överbeläggning och utlokalisering av patienter ökat. Som ett resultat av vårdplatsbristen har även vårdköerna ökat, varför många patienter i dag lider skada medan de väntar på att få komma till sjukhuset.

Att lösa detta kräver omfattande åtgärder och det gäller att alla med ansvar för vården, både vi som arbetar i den och de som styr, ger en riktig bild av problemen och konsekvenserna. Vi medarbetare ska inte måla fan på väggen, och de som är ansvariga på olika nivåer ska inte skönmåla verkligheten.

Läkarförbundet efterlyser en vårdplatsdimensionering som utgår från befolkningens faktiska behov, i stället för kortsiktiga budgetramar. För att kunna möta dagens behov, och kapa de långa köerna till operation och annan slutenvård behöver sjukhusens resurser förstärkas här och nu, genom satsningar på fortbildning och arbetsmiljö med ett starkt lokalt ledarskap som gör det möjligt att rekrytera och behålla erfaren personal. På sikt kan också en välfungerande primärvård med listning på läkare, genom bättre behandling, kontinuitet och prevention, minska behovet av sjukhusvård.

För att vi gemensamt ska kunna genomföra dessa åtgärder, och erbjuda alla patienter en trygg vård, krävs att alla med ansvar för vården, både vi som arbetar i den och de som leder, ger korrekt information om vårdplatsbristens omfattning och konsekvenser, till såväl politiska beslutsfattare, arbetsgivare och medborgare. Det är dags att börja tala klarspråk.

Karin Båtelson, ordförande Läkarförbundets Vårdplatsgrupp  1:e vice ordförande Sveriges Läkarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdplatserSKR

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev