lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Skolorna skärper säkerheten

Publicerad: 11 april 2018, 22:10

Sju av tio kommuner har höjt säkerheten vid sina skolor de senaste åren, visar en enkät som Dagens Samhälle gjort. På vissa skolor finns numera alltid en väktare.


Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


Snart kommer alla entréer på Härnösands gymnasium att vara låsta. Elever och personal har fått passerkort med namn och bild, och besökare blir tvungna att anmäla sig i skolans reception. Det senaste året har skolan dessutom fått besök av en väktare varje dag.

– Vi ville skapa lugn för elever och personal, och det har fungerat väldigt bra. ­Väktaren går runt och pratar med eleverna, säger Håkan Ölund, lokal- och säkerhetsansvarig på Härnösands gymnasium.

På Härnösands skolor har det varit så stora problem med skadegörelse, stölder och bråk mellan elever att kommunen satt upp kameror, installerat kodlås, försett elever och personal med id-brickor samt dna-märkt all stöld­begärlig utrustning.

Liknande åtgärder har de flesta kommuner vidtagit de senaste två tre åren.

Över 70 procent av kommunerna och flera av de största privata skolkoncernerna har höjt säkerheten vid sina grundskolor och gymnasieskolor, visar Dagens Samhälles enkät. Nästan hälften av dem planerar dessutom att ytterligare höja säkerheten. 20 kommuner som hittills inte vidtagit några åtgärder uppger att de kommer att göra det.

tabellsäkerhet

I slutet av förra året besökte Skolinspektionen Wendela Hellmanskolan i Härnösand och upptäckte så allvarliga brister i tryggheten och studieron att kommunen hotades med ett vite på 650 000 kronor.

Skolans nytillträdda rektor Sara Mattsson berättar att det då var mycket stökigt på skolan, med slagsmål, stölder och brandlarm som utlöstes av elever. Nu finns det övervakningskameror vid elevskåpen och utrymmen som det är svårt att hålla uppsikt över.

– Ett fåtal individer har varit inblandade i stölder. Nu kan vi med kamerornas hjälp se vilka de är, polisanmäla och kontakta föräldrar, säger Sara Mattsson.

Även Norrköping anlitar dagligen väktare. Där har tre av fem gymnasieskolor väktare på heltid.

Flera andra kommuner uppger att de kallar in väktare vid behov. I Kristianstad görs det bland annat för att skydda personal som kommer tidigt eller går sent, till exempel städpersonal.

– Skolornas kostnader för väktare har ökat. Det är ju en ganska ny kostnad och vi måste börja följa utvecklingen, säger Håkan Nilsson, planeringschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad.

Enligt honom händer det att elevers föräldrar eller släktingar dyker upp
på skolan och är hotfulla mot personalen. Väktare kan även tvingas avhysa personer som uppehåller sig på skolgårdar när skolan är stängd.

– Vi investerar ju mycket i skolgårdar och lekredskap, som gärna kunde få användas även utanför skoltid. Men vi tvingas stänga igen eftersom folk tränar kamphundar mot gungorna eller har fest och grillar. Vi kan hitta både krossat glas och kanyler, säger Håkan Nilsson.

Tre nya skolor byggs nu i Kristianstad, och de kommer att ha ett fåtal entréer och bemannade expeditioner innanför huvudentrén. För att obehöriga lättare ska upptäckas har all personal numera id-brickor som de alltid ska bära synligt.

– Förr var det självklart att föräldrar skulle kunna komma när de ville och vara med på lektioner, men nu kan vi inte låta människor ta sig in i verksamheten hur som helst, säger Håkan Nilsson.

Fem av de tio största friskoleföretagen har besvarat Dagens Samhälles enkät och samtliga uppger att de skärpt säkerheten på sina skolor. Den största koncernen, Academedia, utbildar all sin personal i hur de ska hantera ett våldsamt angrepp.

– De ska vara mentalt förberedda på att något kan hända och veta vad de själva då kan göra, säger Academedias säkerhetschef Paula Hammerskog.

Flera kommuner uppger att skolpersonal kan bli hotade av elevers föräldrar, och Paula Hammerskog har själv haft samtal med föräldrar som varit hotfulla och aggressiva.

– Tonläget i samhället har förändrats. En liten konflikt blir snabbt stor och känner sig föräldrar i underläge kan de ta till hot, säger hon.

En av anledningarna till att skolor skärper säkerheten är morden som för två och ett halvt år sedan begicks på grundskolan Kronan i Trollhättan. Då var det lätt att ta sig in på skolan, som ligger i anslutning till ett bibliotek och ett café, men nu är skolan avskild från de övriga utrymmena.

– Det finns en annan medvetenhet nu om att skolor inte är allmän plats, säger Ove Johansson, tillförordnad chef för utbildningsförvaltningen i Trollhättan.

Han tror att de flesta nya skolor som byggs kommer att ha ett fåtal ingångar, som i princip hålls låsta.

– Men även om man låser ska ju eleverna ut på rast. Så det här är inte lätt.

Varför höjer skolorna säkerheten?

■ Föräldrar är hotfulla
■ Konflikter mellan elever
■ Hot om skjutningar
■ Anlagda bränder
■ Våld mot lärare
■ Stölder av datorer på dagtid
■ Inbrott
■ Uteliggare sover i skolan
■ Obehöriga på skolans område
■ Stölder ur elevskåp
■ Skadegörelse
■ Tar höjd för risk för väpnat våld
■ Misstänkt drogförsäljning
■ Misstankar om vapen på skolan
■ Våldsbejakande grupper manifesterar utanför skolan
■ Okända personer tar kontakt med elever

Så gjorde vi enkäten

Dagens Samhälle har frågat alla kommuner och de tio största fri­skoleföretagen om vilka säkerhets­höjande åtgärder som har vidtagits på grund- eller gymnasieskolor under de senaste två tre åren. 170 kommuner (60 procent) och 5 fristående skolhuvudmän har svarat.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev