Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

SKL bör lägga ribban för skolförsäkringarna

Många svenska barn har i dag ett otillräckligt försäkringsskydd, och riskerar om olyckan är framme att få leva på gränsen till fattigdom. SKL borde därför ta fram riktlinjer för vad som ska ingå i en bra kommunal skolförsäkring.

Publicerad: 1 september 2016, 09:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Folksam varnar för att barn som drabbas av allvarliga olyckor kan få leva ett liv i fattigdom.


Ämnen i artikeln:

BarnskyddSocialförsäkringarKommuner

Barn i Sverige växer upp i ett tryggt hörn av världen. Få drabbas av allvarliga sjukdomar och vardagen utsätter dem för relativt få risker som kan spoliera en ljusnande framtid. Skulle oturen vara framme kan emellertid konsekvenserna bli svåra att hantera för både för barn och föräldrar.

Nyligen presenterade Folksam rapporten Trygg barndom där försäkringsskyddet för barn kartläggs. Många föräldrar förlitar sig på de statliga socialförsäkringarna som huvudsakligen syftar till att underlätta för föräldrarna att vårda barn som drabbats av svåra funktionsnedsättningar. Barn som förlorar sin framtida arbetsförmåga har endast rätt till aktivitets- och sjukersättning, bostadstillägg samt en garantipension som pensionär. Samtliga ersättningar ligger på en nivå som tangerar EU:s fattigdomsgräns, det vill säga drygt 11 800 kronor per månad.

Om barn ska ha möjlighet till en likvärdig trygghet som de flesta vuxna omfattas av krävs att de har en privat barnförsäkring. En sådan försäkring kan ge en ekonomisk trygghet på en anständig nivå och möjligheter till bättre framtidsutsikter. Alla barn är dessvärre inte försäkrade. Drygt en tredjedel av barnen saknar, enligt vår rapport, en privat barnförsäkring.

För olycksfall är de flesta barnen försäkrade via kommunerna. Detta försäkringsskydd är emellertid långtifrån tillfredställande visar vår kartläggning.

En iakttagelse som har blivit allt mer tydlig de senaste åren är att kommunerna allt oftare byter försäkringsbolag för sin skolbarnsförsäkring. Tidigare tecknade kommunerna skolbarnsförsäkringar hos Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa, men successivt har andra försäkringsbolag i allt större omfattning försäkrat kommunerna. Kännetecknade för dessa bolag är att deras engagemang svalnar fort och efter ett par år avvecklas deras skolbarnsförsäkringsverksamhet.

Återkommande byten av försäkringsbolag ställer till bekymmer när skador visar sig långt efter olyckshändelsen. Då måste föräldrarna eller det nu vuxna barnet söka rätt på ansvarigt försäkringsbolag för att ansöka om ersättning. Det är inte säkert att bolaget fortfarande reglerar skadorna, utan överlåtit sitt försäkringsbestånd till ett annat försäkringsbolag.

En annan förklaring till att försäkringsskyddet försämrats i många kommuner är att reglerna för offentlig upphandling används vid kommunernas köp av försäkringsförmedlingstjänster samtidigt som antalet försäkringsförmedlare blivit färre. Dessutom kan en betydande prispress på skolbarnförsäkringarna noteras när bolagen vill vidga sin marknad. Lägre priser leder i sin tur till att försäkringsbolagen inför striktare villkor och undantag samt utelämnar visa försäkringsmoment.

Två grannkommuner kan i dag ha vitt skilda försäkringar. I kommun A gäller försäkringen dygnet runt och oavsett var barnet befinner sig i världen, medan i kommun B kan försäkringen endast gälla i Sverige eller endast under skoltid. Inga undantag för riskfyllda aktiviteter finns i kommun A:s försäkring och den ersätter samtliga former av sveda och värk. Däremot återfinns dessa inskränkningar i kommun B:s försäkring.  Det är olyckligt.

En lösning skulle kunna vara att göra det obligatorisk för kommunerna ha likvärdiga skolbarnförsäkringar. Sveriges riksdag har prövat frågan men majoriteten tycker att kommunerna ska behålla ansvar för försäkringen. En alternativ lösning är därför att Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar fram gemensamma riktlinjer för försäkringsmoment, ersättningsbelopp och avtalstids som krävs för en likvärdig och bra kommunal skolbarnsförsäkring.

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker, Folksam

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev