fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Skärp lagen så att biblioteken blir till för alla

De senaste veckornas biblioteksdebatt har varit livlig. Biblioteken engagerar – som rum, som verksamhet, som rättighet och som demokratisk styrka. Nu kraftsamlar vi kring skolbiblioteken och frågar regeringen: tänker ni infria vallöften om att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek?

Publicerad: 30 juni 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När ska Sveriges elever inte bara få rätten, utan också möjlighet, att utveckla sitt lärande på ett bemannat skolbibliotek? Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

PisaBibliotekSegregation

I dag har vi en ny bibliotekslag som betonar bibliotekens gemensamma uppgift att främja demokratiutvecklingen, och en skollag som reglerar alla elevers rätt till skolbibliotek. Ändå visar den senaste biblioteksstatistiken återigen att hälften av landets skolelever saknar tillgång till skolbibliotek. Hur kan en samhällsuppgift som i decennier reglerats i lag samtidigt vara så komplett försummad? Sverige har inte råd med denna ambivalens.

Sverige är ett kunskaps- och informationssamhälle med problem: växande klyftor, sjunkande skolresultat, krympande läsförståelse, digitalt utanförskap. Vi ser allt större kunskapsklyftor i en allt mindre likvärdig skola. Samtidigt stiger kraven på förmågan att analysera och kritiskt värdera information, och hantera identitet och integritet på nätet.

Forskningen visar att tillgång till skolbibliotek bemannade med kompetent personal förbättrar elevernas lärande, och motverkar segregation och kunskapsklyftor. Så är det för att utbildade skolbibliotekarier utgör ett stöd både för elever och lärare. Lärare och skolbibliotekarier som samverkar med elevens lärande i fokus kan lättare visa vägen till boken som gör skolämnet viktigare och roligare. De kan öppna fler sökvägar till kunskap och information, och anpassa samtalet om källor, kritisk läsning och medvetet medieanvändande till eleven.

Deras gemensamma uppgift är att lägga grunden för elevernas livslånga lärande och förutsättningar att bli demokratiskt delaktiga invånare. Så för Sveriges skull, se till att de kan göra sitt jobb!

I valrörelsen uttalade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin att ”skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier är en viktig resurs för elevers läsande och lärande.” Och de lovade att ”säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek”.

Det löftet kräver att skollagen skärps med ett krav på bemanning så att skolbiblioteken kan bli likvärdiga, en förutsättning för en likvärdig skola. Och det kräver resurser så att ansvariga rektorer i alla kommuner och regioner har reella förutsättningar att följa landets lagar.

Enligt våra beräkningar kostar det 1,5 miljarder kronor per år att ge alla elever tillgång till skolbibliotek bemannade med en heltidstjänst. Efter PISA-chocken och skolans vikande resultat undrar vi: är det för dyrt?

På plats i Almedalen kräver Svensk biblioteksförening svar på frågan: när och hur ska Sveriges elever inte bara få rätten, utan också möjlighet, att utveckla sitt lärande på ett bemannat skolbibliotek?

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening

Niclas Lindberg, generalsekretare Svensk biblioteksförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PisaBibliotekSegregation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev