måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Shekarabi, ställ inte vinsten mot kvaliteten

Vi välkomnar att civilministern vill ha en prestigelös, pragmatisk och lösningsorienterad hållning i de frågor som Välfärdsutredningen hanterar. Genom att fokusera på att värdera samhällsnyttan och kvaliteten i de välfärdstjänster som levereras kan välfärden utvecklas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Publicerad: 4 december 2015, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

På många håll skulle inte den offentliga sektorn klara sitt uppdrag gentemot medborgarna om det inte fanns privata utförare. Foto: Rickard Kilström


Ämnen i artikeln:

KvalitetVälfärdstjänsterVinster i välfärden

I Ekots lördagsintervju (25/11), säger civilminister Ardalan Shekarabi att möjligheten att göra vinst skapar felaktiga incitament för dem som ska leverera vård och omsorg till medborgarna. Han menar att en vinstbegränsning är en bättre väg att gå än att ha ett primärt fokus på kvalitet, eftersom det senare riskerar att leda till ett detaljerat regelverk som minskar mångfalden av aktörer i välfärdssektorn.

Företagarna och branschorganisationen Svenska Vård välkomnar att civilministern säger sig vilja ha en prestigelös, pragmatisk och lösningsorienterad hållning i frågan. Vi vill gärna att bilden av situationen nyanseras ytterligare.

Inledningsvis är det viktigt att påpeka att antalet konflikter mellan offentliga beställare och privata utförare är kraftigt överdrivna. I det allra flesta fall fungerar det bra.

När undersökningsföretaget Skop frågade socialchefer i landets kommuner om fristående utförare inom socialtjänsten, var bilden övervägande positiv. 78 procent av socialcheferna tycker att de fristående utförarna bidrar till att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten. Hela 80 procent tycker att socialtjänsten kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utövare.

De privata företagen och särskilt små, ägarledda vård- och omsorgsföretag skapar mångfald och ökad tillgänglighet för patienter och brukare. Etableringen av privata utförare har dessutom inneburit att frågor rörande kvaliteten i välfärdstjänsterna kommit i fokus i högre utsträckning än tidigare. Detta är positivt, för utan medvetenhet om kvaliteten i välfärdstjänsterna är det svårt att utvärdera både offentliga och privata utförare och ta nya steg för framtiden.

Det kanske starkaste argumentet för varför diskussionen borde handla om hur vi får kvalitet i välfärden, istället för hur man ska begränsa lönsamhet, är att offentlig sektor på många håll inte skulle klara sitt uppdrag gentemot medborgarna utan förekomsten av privata utförare.

Om de privata utförarna motas bort och blir färre kommer det offentliga åtagandet att växa och fördyras. Personalen och resurserna bland de redan hårt ansträngda offentliga utförarna kommer att pressas ytterligare. Dessutom kommer välfärdssektorn gå miste om den förnyelse och innovation som företag och entreprenörer kan bidra med. Sannolikt kommer problemen bli svåra att hantera för många kommuner och landsting runt om i landet – inte minst för mindre kommuner.

Självklart finns det aspekter som behöver förbättras. Exempelvis bör ersättningssystemen utvecklas, så att de tydligare skapar incitament för utförarna att etablera sig i områden där behov finns och förutsättningar att leverera verksamheter med hög kvalitet oavsett de socioekonomiska förutsättningarna.

Genom att fokusera på att värdera samhällsnytta och kvalitet i det som faktiskt levereras, skulle välfärden kunna utvecklas på ett mer ändamålsenligt sätt. Detta skulle stimulera kvalitetskonkurrens och tydliggöra vad vi får för skattepengarna.  Detta måste gå att göra utan onödigt detaljerade kvalitetskrav som förtar mångfalden och möjligheten att utveckla verksamheterna.

Om Sverige ska klara det växande behovet av välfärdstjänster som en åldrande befolkning, och en mer kvalitets- och tjänstekrävande generation kommer kräva måste vi välkomna nya aktörer och nya sätt att tillhandahålla kvalitativ välfärd. Då skapas både fler jobb och bättre välfärdstjänster för brukare och patienter.

Ulrica Dyrke, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev