fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

SD: Vi står inte bakom Energikommissionen

Idag offentliggörs Energikommissionens betänkande och de förslag man nått fram till. Det finns förslag i överenskommelsen som är bra och avgörande, bland annat borttagandet av de ensidiga straffbeskattningarna av kärnkraft och vattenkraft, vilket även vi drivit på för. Men betänkandet innehåller också flera förslag som är direkt destruktiva, vilket gör att vi inte kan ställa oss bakom överenskommelsen, skriver Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson.

Publicerad: 9 januari 2017, 10:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sol- och vindkraft ger i ett livscykelperspektiv upphov till högre utsläpp än till exempel svensk kärnkraft, skriver debattören.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

EnergipolitikElproduktionVindkraftKärnkraft

Historiskt har Sveriges energisystem tjänat oss väl och givit vår basindustri en konkurrensfördel gentemot omvärlden. Detta raseras nu i snabb takt då flera av förslagen står i direkt strid med målen om ett energisystem som kan leverera även i framtiden. Energipolitiken har tre övergripande mål - prisvärd, leveranssäker och miljövänlig – mål som alla partier i retoriken ställer sig bakom. Tyvärr är det som sagt bara retorik och flera partier har svag förankring i vad som de facto krävs för att uppnå målen.

1. Prisvärdhet

Man kan lätt förledas att se dagens dopat låga elpriser som något av godo. Detta är dock ett kortsiktigt tänkande och en följd av att man tryckt in åtskilliga subventionsmiljarder i elproduktion, primärt vindkraft, som marknaden inte har efterfrågat. Således har det skapats ett överutbud, vilket enligt basal ekonomisk teori pressar priserna nedåt. Trots att det var just dessa fenomen som ledde fram till den akuta energimarknadskrisen och kommissionens tillkomst, anmodar man nu mer av samma medicin genom att höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet för än mer väderberoende elproduktion. Denna oregelbundna elproduktion kräver enorma investeringar i elnätet och när anläggningar tids nog slås ut och elpriserna går upp står vi med ett totalt sett dyrare energisystem, vilket givetvis måste betalas om det så är via elräkningen, skattsedeln eller genom strömavbrott.

2. Leveranssäkerhet

Det ligger i sakens natur att vind- och solkraft varierar med vädret. Solkraft levererar i princip bara el på sommarhalvåret då Sverige behöver den som minst. För att upprätthålla produktion som motsvarar efterfrågan kommer vi fortsatt ha stora behov av bas- och reglerkraft, som kärnkraft, vattenkraft och förmodligen även fossilkraft i form av gasturbiner eller kolkraft. Ironiskt nog är det sannolikt att vi framöver måste subventionera investeringar i dessa för att upprätthålla kapacitet kalla vinterdagar då vare sig sol eller vind ger erforderliga tillskott.

3. Miljö

Flera partier agerar rent bedrägligt då man hänvisar till klimatet när man föreslår radikala förändringar av vårt energisystem. Detta eftersom systemet redan innan vi började bygga några vindkraftverk var i princip fritt från utsläpp av klimatgaser, vilket är nära världsunikt. Alla energislag har ur olika miljöperspektiv för och nackdelar, men om man håller sig till utsläpp av klimatgaser får vi med kommissionens förslag ett sämre system som ger upphov till större utsläpp. Dels är sol- och vindkraft mindre resurseffektivt och ger i ett livscykelperspektiv upphov till högre utsläpp än till exempel svensk kärnkraft. Vidare kommer dessa att ge upphov till större behov av reglerkraft, vilket kommer behöva lösas med import av Europeisk kolkraft eller reservaggregat som drivs av naturgas.

Utan större reflektioner eller djupare resonemang gör även Energikommissionen bedömningen att Sverige fortsatt ska vara en nettoexportör av elkraft. Det är i sak inget som vi i SD motsätter oss, men synar man dagens export är den högst problematisk ur ett affärsmässigt perspektiv. Överskottet är nämligen uppbyggt kring de subventioner vi ger till väderberoende kraftproduktion från svenska elkonsumenter. I sak betyder det att vi exporterar elkraft till ett pris om ungefär hälften av vad den kostat att producera. Detta tycker vi, till skillnad från Energikommissionen, är en dålig affär som Sverige inte bör skala upp.

En grundläggande inställning vid utformningen av energipolitiken är för oss är att den ska göra det möjligt för Sverige att upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard. Till skillnad från Energikommissionens slutsatser har vi dock en sammanhängande och realistisk plan för hur vi når dit.

LÄS OCKSÅ: Rickard Nordins (C) replik ”SD:s energipolitik spelar Ryssland i händerna”

Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson, gruppledare Näringsutskottet (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev