Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

SD:s budgetkupp: ”Satte kommunfullmäktige ur spel”

Publicerad: 9 oktober 2020, 09:06

Heikki Klaavuniemi (SD), Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C).

Foto: Munkedals kommun

SD i Munkedal bröt mot lagen och satte demokratin ut spel när deras eget budgetförslag vann i fullmäktige. Det menar C och S som nu vill att rätten ska avgöra striden.


Ämnen i artikeln:

PolitikSverigedemokraterna

Förra måndagen lyckades Sverigedemokraterna få igenom sitt förslag till budget i Munkedals kommun. Trots att budgetförslaget från Socialdemokraterna och Centerpartiet hade vunnit i kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktige lade ordförande Heikki Klaavuniemi (SD) fram SD-budgeten som huvudförslag.

■ I första omröstningen ställde sig Sverigedemokraterna bakom förslaget från Moderaterna och Liberalerna när det ställdes mot förslaget från Socialdemokraterna och Centern om vilken budget som skulle ställas mot SD-budgeten.
■ Sedan ställde sig Sverigedemokraterna bakom Kristdemokraternas budget när den i nästa omröstning ställdes mot budgeten från Moderaterna och Liberalerna.
■ I den sista voteringen stod avgörandet mellan Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas förslag till budget. Voteringen slutade med att nio röstade för Sverigedemokraternas budget, fyra röstade på Kristdemokraternas förslag och att 22 av ledamöterna valde att avstå.

Tre partier: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har tidigare sagt att  de kommer överklaga sättet som Sverigedemokraternas fick igenom sin budget till Förvaltningsrätten.

Nu har Socialdemokraterna och Centerpartiet skickat in sina överklaganden till förvaltningsrätten i Göteborg.

Liza Kettil, gruppledare för Socialdemokraterna i Munkedal och oppositionsråd, skriver:

”Vi överklagar kommunfullmäktiges beslut gällande budget för Munkedal då vi anser att beslutet har genomförts på ett felaktigt sätt och strider mot andemeningen i kommunallagens femte kapitel. Beslutet speglar inte det faktiska maktförhållandet i kommunfullmäktige. Vi anser att kommunfullmäktiges ordförande genom sitt agerande har satt demokratin och kommunfullmäktige ur spel.”

Liza Kettil påpekar flera saker som hon anser strider mot kommunallagen. Bland annat:

■ Vid sittande möte tillät fullmäktiges ordförande att Kristdemokraterna lade fram ett nytt förslag till budget. Ett budgetförslag som tidigare var okänt för de flesta ledamöter och därför inte heller har beretts.
■ Fullmäktige gavs inte möjlighet att ta ställning till vilket budgetförslag som skulle vara huvudförslag i de olika voteringarna.

”Istället meddelade ordförande att det han hört skulle gälla som huvudförslag i båda fallen. Särskilt anmärkningsvärt är det att ordförande hörde att kristdemokraternas förslag skulle vara huvudförslag i andra röstomgången då det förslaget endast hade stöd av 2 av fullmäktiges 35 ledamöter”, skriver Liza Kettil.

Carina Thorstensson, gruppledare Centerpartiet i Munkedal, använder till stora delar samma formuleringar som Liza Kettil i sin överklagan.

Även Carina Thorstensson påpekar Kristdemokraternas nya budgetförslag som kom fram under pågående möte samt att ordförande beslutade om vilket förslag som skulle vara huvudförslag.

Hon anser att ordförande avsiktligt ”missförstod” vad votering begärdes kring och gick direkt till voteringen med sitt förslag som huvudförslag.

”Vi anser att sättet beslutet genomfördes på inte överensstämmer med lagens andemening och därför inte är ett lagligt fattat beslut”, skriver både Liza Kettil och Carina Thorstensson.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna: 9
Socialdemokraterna: 8
Moderaterna: 7
Centerpartiet: 4
Kristdemokraterna: 2
Vänsterpartiet: 2
Liberalerna: 2
Miljöpartiet: 1

Erik Pettersson

Reporter

Ämnen i artikeln:

PolitikSverigedemokraterna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev