Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

SD: Låt folket avgöra frågan om storregionerna

Det finns stora risker förknippade med att bilda storregioner – som att makten centraliseras och att kommunikationen med medborgarna minskar. Ska ett sådant beslut ändå fattas är det nödvändigt att ansvariga politiker först – genom vägledande folkomröstningar - försäkrar sig om att det finns ett djupt förankrat folkligt stöd för reformen.

Publicerad: 1 november 2016, 11:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bevaras är, enligt debattörerna, av stor betydelse för Sverigedemokraterna.


Ämnen i artikeln:

RegionerSverigedemokraterna

Samhällskontraktet mellan medborgare och det offentliga samhället i form av stat, län och kommun är ett av de viktiga skälen till att vi i Sverige har kunnat forma vårt välfärdssamhälle.

Vi ställer oss därför skeptiska till bildandet av storregioner och ser riskerna med ett system som centraliserar makt och minskar kommunikationen med och förankringen hos medborgarna.

Den av regeringen tillsatta indelningskommittéens delbetänkande är en i vårt tycke ofärdig produkt med synnerligen märkliga förslag. En av riskerna med att bryta unika regionala strukturer och försöka foga samman dem till en enhetlig sådan är att man förlorar medborgarinflytandet och minskar möjligheterna att kunna påverka politiken.

Indelningskommitténs delbetänkande innehåller förslag till regional indelning och bildandet av tre nya län; Norrlands län, Svelands län och Västra Götalands län med ikraftträdande år 2019. Det är en synnerligen snabb process som riskerar att leda till felaktiga beslut och förlorat politiskt inflytande i processen.

Att lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bevaras även i framtiden är av stor betydelse för Sverigedemokraterna. Bland annat av denna anledning anser vi att försiktighet bör iakttas vid planer på att just bryta upp kommun- och landstingsgränser som i många fall vilar på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt förankrad identitet.

Ska sådana beslut ändå fattas är det nödvändigt att ansvariga politiker först försäkrar sig om att de har ett djupt förankrat folkligt stöd för reformen.

Vidare kan man belysa att de fyra utgångspunkterna som kommittén anger som grund för sitt förslag till ny indelning är irrelevanta. Utifrån dessa utgångspunkter för en ny indelning finns egentligen inget skäl att ändra många landstings geografiska indelning.

Det är för övrigt tveksamt om storregioner är svaret till hur till exempel en jämlik vård ska uppstå, Västra Götalandsregionen har funnits sedan 1999 och där finns fortfarande inomregionala skillnader i vårdtillgänglighet.

Riksdagen antog i sitt betänkande ”Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning” (2015/16:KU25) att ”Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen”. Hur ska medborgarnas vilja beaktas om beslut tas innan nästa val?

Det går överlag att se dessa presenterade förslag som en strategi för en fortgående maktcentralisering i det svenska samhället. Målet för eurokraterna är att förändra hela Sverige till en slags federal storregion i en europeisk, toppstyrd superstat där vi på sikt kommer att se regionerna bli motsvarigheter till kommuner.

Vi gillar våra grannar, men vi tror att vi kan samarbeta utan gemensamma parlament och gemensamma administrationer. En regionreform bör utgå från folkviljan genom vägledande folkomröstningar runt om i Sverige. Vi i Sverigedemokraterna värdesätter närheten till väljarna och är av princip emot storregioner med litet folkligt stöd och utan demokratisk förankring.

Jonas Millard, ledamot Konstitutionsutskottet (SD)

Heikki Klaavuniemi, regionråd Västra Götalandsregionen (SD)

Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegionerSverigedemokraterna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev