Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

SD: därför stoppar vi förslagen om vinstförbud

Under tisdagen läggs två propositioner på riksdagens bord som går till kraftfull attack mot privata välfärdsverksamheter. I praktiken ska ett ”vinstförbud” införas för icke-offentliga alternativ. Regeringen har valt att basera detta på det mindre vanliga måttet ”operativt kapital”, men välfärdsverksamheter är i grunden tjänsteverksamheter där kvaliteten och styrkan huvudsakligen utgörs av kunnig, kompetent och engagerad personal snarare än dyra inventarier.

Publicerad: 20 mars 2018, 14:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En mätning visar att hela två av tre svenskar inte förstår förslaget om vinstförbud för privata välfärdsverksamheter, skriver tre sverigedemokratiska riksdagsledamöter.

Foto: Zhenikeyev / Colourbox


Ämnen i artikeln:

Vinster i välfärdenRegeringenSverigedemokraternaKvalitetRiksdagen

De privata alternativen är ofta populära – exempelvis står fler än 160 000 barn och ungdomar i kö till Engelska Skolan – och mäter högre nöjdhet än deras offentliga motsvarigheter. Det finns i vår mening inget hållbart eller rationellt argument för att tvinga välfungerande och uppskattade alternativ till nedläggning. Ytterst handlar detta om man ser ett egenvärde i medborgarnas valfrihet eller inte: vi gör det, regeringen gör det inte.

I en mätning visade det sig att hela två av tre svenskar inte förstår förslaget. Det är inte helt förvånande; varken utredaren Ilmar Reepalu eller ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi verkar heller förstå innebörden av sitt eget förslag. Antingen det eller så ljuger de båda friskt, man kan nämligen inte samtidigt påstå att man värnar valfrihet i välfärden och lägga fram lagförslag som skulle tvinga de flesta icke-offentliga utförare att lägga ned verksamheten till förmån för ett enda offentligt alternativ.

SD är positivt inställda till tydliga och högt ställda tillståndskrav för att få bedriva verksamhet inom välfärdens område. Det är därför oerhört synd att regeringen helt schabblat bort möjligheten att få till stånd en vettig lagstiftning för detta, trots att det egentligen skulle gå att uppnå konsensus i riksdagen för ett sådant krav, på grund av sin ovilja att förhandla med oppositionen. Regeringens förslag härvidlag träffar tyvärr helt fel, leder till ökad olikvärdighet, otydlighet och osäkerhet och kommer inte på något sätt medföra högre kvalitet i verksamheterna.

Vi vill införa tydliga och välavvägda krav men dessa måste givetvis gälla lika för alla verksamheter – oavsett driftsform – vare sig det rör sig om en kommun, ett aktiebolag, en stiftelse, ett kooperativ eller en förening, samt dessutom gälla lika över hela riket. Om den enskilda kommunen är ansvarig kommer själva prövningen se drastiskt annorlunda ut i ”blåa” jämfört med ”röda” kommuner vilket inte är rimligt eller på något sätt rättvist. Prövningen ska istället ske av ansvarig statlig myndighet vilket borgar för ökad likvärdighet i hela riket.

SD är för tydliga och skarpa tillståndskrav vad gäller ägar- och ledningsprövning, verksamhetsplan och ekonomisk plan, utökad tillsyn med betoning på oanmälda kontroller (till skillnad från idag då majoriteten av kontrollerna är föranmälda), en tydlig ”sanktionstrappa” om brister uppdagas samt ett transparent och publikt omdömesregister där medborgarna enkelt kan hitta det alternativ - vare sig det är en skola, ett äldreboende eller en vårdcentral – med högst nöjdhet.

Från vår sida vill vi att riksdagen tar befälet i denna fråga och helt enkelt tvingar regeringen att agera för att värna medborgarnas valfrihet och höja kvalitetskraven i välfärden. Vi hoppas att allianspartierna förmår agera klokt och offensivt i dessa frågor för att på så sätt uppnå majoritet i kammaren och, en gång för alla, slänga Reepaluutredningen på historiens soptipp.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)

Stefan Jakobsson, utbildningspolitisk talesperson (SD)

Per Ramhorn, socialpolitisk talesperson (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev