Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Satsa på att halvera utsläppen till 2020

Klimathotet tvingar oss alla att ställa om. Ett sätt att skapa engagemang kring frågorna är att kommuner och landsting antar omställningsplaner. Det föreslår vi i en motion till Klimatriksdagen som hålls i Norrköping 6-8 juni.

Publicerad: 2 juni 2014, 12:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatMiljöEnergipolitik

Trots alla försök att minska utsläppen av växthusgaser har de ökat snabbare mellan år 2000 och 2010 än under något av de tre föregående decennierna. Medeltemperaturen på jorden kan vid slutet av seklet vara upp till fem grader högre än 1850 om ingen drastisk förändring sker, enligt FN:s klimatpanels senaste rapport.

Hundratals miljoner människor kommer att tvingas flytta på grund av översvämningar eller torka. Matproduktionen riskerar minska stort samtidigt som världens befolkning växer. Fortfarande är det dock möjligt att begränsa uppvärmningen till två grader vid seklets slut, enligt FN-rapporten, men då krävs drastiska åtgärder som sätts i verket redan de närmaste åren.

Klimathotet inbegriper samhällets alla nivåer – från den enskilda individen till det globala samhället. Fossilberoendet finns i transportsystemet, boendet, livsmedelsproduktionen, industrin och i vår konsumtion. Många kommuner och landsting har insett detta och har antagit klimatpolitiska mål och åtgärdsplaner.

Men ännu saknas dock insikten i det allmänna medvetandet om vilken stor omställning som krävs för att skapa ett samhälle och en ekonomi som inte påverkar klimatet på ett farligt sätt. Medborgare, föreningar och företag behöver involveras på ett tydligare sätt i arbetet för att ställa om – både vad gäller den egna livsstilen och det egna klimatavtrycket men även i att förändra strukturer som inbegriper stadsplanering, energiförsörjning, transportsystemet, och offentlig konsumtion.

Ett sätt att skapa detta engagemang är att varje kommun och landsting antar en omställningsplan med tydliga mål för minskade utsläpp, energihushållning, och med en tydlig inriktning att medborgarna involveras i ett praktiskt omställningsarbete i lokalsamhället.

Även om många kommuner eller landsting redan antagit en omställningsplan visar de nya kunskaper som tagits fram och systematiserats det senaste året genom FN:s klimatpanel att de offentliga ambitionerna och ansträngningarna måste öka flerfalt på alla nivåer och i alla länder. Därför bör nya kommunala och regionala omställningsplaner antas och de redan antagna revideras.

Möjliga mål för dessa omställningsplaner vore att:

•         Utsläppen inom den egna kommunen/regionen ska halveras till 2020.

•         Kommunen/regionen bör sikta på att vara fossilfritt 2030.

•         Klimatavtrycket från medborgarnas konsumtion ska halveras fram till 2020.

•         Varje medborgare, förening och företag ska erbjudas tillfälle att delta i en folkbildningsprocess och medborgardialog för att ställa om verksamheten i kommunen/regionen till en fossilfri ekonomi 2030.

Omställningsplanen bör ta ha ett helhetsgrepp vad gäller åtgärder på individ-, företags- och samhällsnivå, och innefatta mål och riktlinjer för boende, transporter, industri och företagande, privat och offentlig konsumtion och investeringar, energiförsörjning och energieffektivisering.

Vi har i linje med detta, lagt en motion till Klimatriksdagen, som hålls i Norrköping den 6-8 juni, om att alla landets kommuner och landsting ska arbeta fram lokala och ambitiösa omställningsplaner. Vi hoppas att framsynta kommuner och regioner i Sverige antar utmaningen och även sluter upp i Norrköping för att vara med och diskutera den omställning Sverige och världssamfundet måste göra för att tackla det hot som mänskligheten står inför.

Torbjörn Vennström, engagerad i Klimataktion

Pontus Björkman, engagerad i Latinamerikagrupperna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatMiljöEnergipolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev