torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så vill politikerna lösa vårdens personalkris

Publicerad: 30 augusti 2018, 04:00

Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen de närmaste åren. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån

Landstingspolitikerna är överens om att personalförsörjningen är den största utmaningen för sjukvården och rustar för strid om den attraktiva vårdpersonalen.

Ämnen i artikeln:

RegionvalBemanning

Samuel Åsgård

samuel.asgard@dagenssamhalle.se


Med bara drygt en vecka kvar till valet tävlar partierna om att erbjuda den bästa lösningen för att rekrytera den personal som behövs och få befintliga vårdanställda att stanna kvar.

– Det här är ödesfrågan för hela landstingssektorn de kommande åren, säger Nicklas Sandström (M), oppositionslandstingsråd i Västerbotten.

Politikerna pekar ut specialistutbildade sjuksköterskor och allmänläkare som de största rekryteringsutmaningarna. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor är den vanligaste satsningen på kompetensförsörjning. Av de 42 politiker Dagens Samhälle talat med uppger 28 att de vill utöka eller fortsätta befintliga satsningar på specialistutbildning med full lön för sjuksköterskor.

Löne- eller kompetenstrappor är en annan populär reform som hälften av de tillfrågade politikerna uppger att de vill satsa på under nästa mandatperiod.

– Det ska vara en karriärtrappa där man kan utvecklas och fortsätta att jobba kliniskt, få mer ansvar och högre lön. Du ska inte behöva sluta jobba kliniskt och gå in i administrationen för att höja din lön, säger Stefan Olsson (M), oppositionsregionråd i Uppsala.

Bonus till alla anställda som jobbat länge är ett förslag som förs fram av Socialdemokraterna i Uppsala och Moderaterna i Kalmar.

– I dag har vi en situation där de sjuksköterskor som har jobbat i två år ibland kan vara de mest erfarna. Därför vill vi satsa på dem som har jobbat länge i regionen. Det kan handla om ekonomisk ersättning, lägre arbetstid eller mer semester, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd i Uppsala.

I Dalarna premieras distriktsläkare som jobbat i tre år med 10 000 kronor extra i lön och 2 000 kronor extra i pensionsinbetalning i månaden. I Norrbotten vill Socialdemokraterna erbjuda läkare som arbetar i tre år en pensionsavsättning i form av en kapitalförsäkring.

Lönefrågan splittrar landstingspolitikerna. Här går en tydlig skiljelinje mellan dem som vill locka vårdpersonalen med högre löner och dem som inte anser sig ha möjlighet till det.

– Vi kommer att fortsätta prioritera anslag för att vi ska vara löneledande i landet för sjuksköterskor, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ord-förande i Dalarna.

Som Dagens Samhälle kunde berätta i förra veckan har Dalarna lyckats vända ekonomiskt underskott till överskott. Grannregionen Jämtland Härjedalen har däremot fortsatt ett stort underskott, vilket får konsekvenser för personalpolitiken.

– Vi kan aldrig vara löneledande med den ekonomi vi har, säger Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Jämtland Härjedalen.

Vissa varnar för ett lönerace där landsting med sämre ekonomi halkar efter. Något som leder till att de tvingas anlita dyr hyrpersonal och att den redan ansträngda ekonomin försvagas ännu mer.

Kristdemokraternas sjukvårdsregionråd i Jönköping Mia Frisk menar att KD-förslaget om statlig sjukvård är lösningen för att undvika detta.

– Om sjukvården vore statlig skulle vi kunna ha en samordning så att landstingen inte bjöd över varandra, säger hon.

Statsminister Stefan Löfven (S) föreslog nyligen lagstiftning för att sätta stopp för sjukvårdens beroende av hyrpersonal. Men en sådan lag får ett svalt mottagande ute i landsting och regioner.

– Det är lite som att förbjuda plåster för att bli av med sår. Hyrpersonal är ett symtom på problem. Vi behöver lösa problemet i stället, säger Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Bland socialdemokratiska politiker är tongångarna mer försiktiga.

– Jag tror att det kommer att vara svårt att lagstifta om detta. Jag är tveksam till om det är rätt väg, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland.

Men några S-politiker välkomnar en lag.

– Regioner och landsting klarar inte av att lösa det här på egen hand. Då behövs det någon form av förändring på systemnivå, säger Glenn Nordlund (S), toppkandidat i regionvalet i Västernorrland.

Satsningar som ska säkra bemanningen

Dagens Samhälle har talat med 42 region- och landstingspolitiker från samtliga 21 regioner och landsting och frågat dem vilka satsningar de vill göra på bemanning och kompetensförsörjning i sjukvården under den kommande mandatperioden.

Norrbotten
Maria Stenberg (S), landstingsstyrelsens ordförande:
Pensionsavsättning till allmänläkare i form av en kapitalförsäkring om de arbetar i tre år. Fortsatt betald specialistutbildning för sjuksköterskor och stipendier för undersköterskor som vill vidareutbilda sig.
Kenneth Backgård (SJVP), oppositionslandstingsråd:
En satsning på minst 100 miljoner kronor för att höja lönerna för de anställda i sjukvården i Norrbotten. Fler betalda utbildningsplatser för sjuksköterskor och undersköterskor som vill specialisera sig.

Västerbotten
Nicklas Sandström (M), opposi­tionslands­tingsråd:
Fler AT, ST och AST-platser. Fler ska ges möjlighet att jobba efter 67, mer individuell lönesättning och bättre karriärvägar. 
Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande:
Anställ ytter­ligare 370 personer i sjukvården. Kunskapsstegar för att göra undersköterske­yrket mer attraktivt. Fortsatt satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Dalarna
Ulf Berg (M), oppositionslandstingsråd:
De som jobbar på scheman med kvällar, nätter och helger ska få förkortad arbetstid för  att få mer tid till återhämtning. 35 miljoner kronor till att höja sjuksköterskornas löner och införa en lönetrappa där mer erfarenhet ska ge högre lön.
Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande:
Vill vara löneledande i landet för sjuksköterskor. Utöka med minst 50 ytterligare utbildningsanställningar för sjuksköterskor. De som jobbar på schema med kvällar, nätter och helger ska ha mer tid för återhämtning.

Jämtland Härjedalen
Elin Lemon (C), oppositionsregionråd:
Underlätta för fler arbetsgivare och fler utförare. Slopa kravet på att de som deltar i vårdvalet måste driva en fullskalig vårdcentral. Ge vårdpersonalen större inflytande över schemaläggningen.
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ord­förande:
Fördubbla antalet ST-tjänster. Utöka antalet betalda specialistutbildningsplatser för sjuksköterskor. Skapa tydliga karriärvägar för sjuksköterskor.

Värmland
Ulric Andersson (S), opposi­tionslands­tingsråd:
Öka antalet betalda utbildningsplatser för sjuk­sköterskor som vill specialisera sig. Tätare samarbete med grannlandstingen och med kommunerna för att utnyttja varandras kompetens på bästa sätt.
Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ord­förande:
Fortsätt att erbjuda betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Satsa på det lokala ledarskapet och på att erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Östergötland
Marie Morell (M), oppositionsregionråd:
Höjt ob-­tillägg. Hitta nya arbetstidsmodeller för ett hållbart sätt att arbeta. Bättre karriärvägar med tydligare lönetrappor. Tydligare ledarskapsstruktur, i dag har besluten flyttats för högt upp i organisationen.
Kaisa Karro (S), regionråd:
Fördubbla antalet ST-läkare på vårdcentralerna. Utöka antalet betalda utbildningsplatser för sjuksköterskor som vill specialisera sig. Anställ fler servicevärdar för att avlasta vårdpersonalen.

Västernorrland
Lena Asplund (M), toppkandidat i regionvalet:
Starta dialog med sjukvårdspersonalen om vilka förändringar som behövs för att bli en bättre arbetsgivare. Inför servicepersonal som avlastar undersköterskor och sjuksköterskor.
Glenn Nordlund (S), toppkandidat i regionvalet:
Stärk det lokala inflytandet i länsklinikorganisationen. Ta fram flexibla arbetstidslösningar. Utöka den lönetrappa som finns för sjuksköterskor till att även omfatta undersköterskor.

Skåne
Carl Johan Sonesson (M), oppositionsregionråd:
Bygg ut antalet ST-platser i allmänmedicin i en långsiktig satsning för att få fler allmänläkare. Utöka antalet betalda platser för sjuksköterskor som vill specialisera sig. Medveten strategi för att locka vårdpersonal från Danmark. Göra ett av Skånes sjukhus personalstyrt.
Anna-Lena Hogerud (S), sjuk­vårdsregionråd:
Anställ 2 000 personer i sjukvården och skapa 2 000 utbildningsplatser. Det handlar om sjuksköterskor och undersköterskor som får betald specialistutbildning och ST-block för läkare. Dialog med fackförbunden om att hitta nya arbetstidsmodeller som kan innebära arbetstidsförkortning.

Västra Götaland
Jonas Andersson (L), sjukvårdsregionråd:
Fördubblade ob-tillägg för helg- och kvällspass. Tydligare karriärvägar med fler steg i karriärtrappan, som ska vara tillgänglig för alla personalgrupper i sjukvården. Mer tillitsstyrning, resultatenheterna behöver få större frihet.
Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd:
Avsätt 500 miljoner kronor i en satsning på höjda löner under det kommande året. Framför allt till sjuksköterskor. Tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram förslag på arbetstidsmodeller som kan förbättra arbetsmiljön.

Örebro
Ola Karlsson (M), oppositionsregionråd:
Skapa bättre digitala verktyg för att minska administrationsbördan för vårdpersonalen. Erfarna sjuksköterskor ska kunna gå in i en mentorsroll för nya kollegor. De ska få ett lönetillägg för det och kunna göra karriär i sjukvården utan att gå in i administrationen. 
Andreas Svahn (S), regionråd och regionstyrelsens ordförande:
Öka antalet anställda i sjukvården med 400–500 personer under nästa mandatperiod. Fler utbildningsplatser, AT, ST och AST. Införa en tydligare kompetenstrappa för både sjuksköterskor och undersköterskor.

Jönköping
Mia Frisk (KD), sjukvårds­regionråd:
Fortsatt betald specialisering för sjuksköterskor. Fler ST- och AT-tjänster och fler team­sjuk-
skötersketjänster med fortsatt kliniskt arbete och löneförhöjning på 4 000 kr/mån. Fortsatt satsning på rekrytering från andra länder. 
Marcus Eskdahl (S), regionråd i opposition:
Fortsätt att erbjuda lön under vidareutbildning för sjuksköterskor och andra grupper. Se över veckoarbetstiden för nattpersonal. Erbjud erfaren personal att handleda ny personal. Anställ cirka 500 personer i sjukvården för en bättre grundbemanning.

Uppsala
Stefan Olsson (M), oppositionsregionråd:
Skapa en karriärtrappa så att man kan utvecklas, fortsätta att jobba kliniskt och få mer ansvar och högre lön. Teckna lokala avtal med nätläkarbolag för att avlasta vårdcentralerna. 
Vivianne Macdisi (S), regionråd:
Bonus för dem som jobbat länge. Det kan handla om ekonomisk ersättning, lägre arbetstid eller mer semester. Fler AT och ST-läkare som ska tillbringa mer tid i primär­vården för att få fler att bli intresserade av att arbeta där.

Kalmar
Malin Sjölander (M), oppositionsregionråd:
De resurser som landstinget lägger på bemanningsbolag ska läggas på befintlig personal, för att bland annat se över arbetstider och genomföra lönesatsningar. Inför en trohetsbonus för dem som har jobbat länge i landstinget. 
Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande:
Bygg ut satsningen på betald specialistutbildning för sjuk­sköterskor. Inför specialistutbildning för undersköterskor. Fortsatt satsning på konkurrenskraftiga löner. Ledarskapsutbildning med ett traineeprogram till landstingets anställda.

Gotland
Meit Fohlin (S), region­styrelsens ordförande:
Fortsatt satsning på många AT- och ST-platser. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor, betald vidareutbildning för undersköterskor som vill bli sjuksköterskor och rejält lönelyft för undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor.  
Eva Nypelius (C), oppositionsregionråd:
Inför fast läkarkontakt i primärvården. Genomför ett sjuksköterskelyft med fler betalda specialistutbildningar. Arbeta med lyssnande ledarskap i vården.

Kronoberg
Anna Fransson (S), regionstyrelsens ord­förande:
Fortsatt satsning på karriärtrappa och mentorstjänster för medlemmarna i Vårdförbundet och Kommunal. Fortsatta betalda specialistutbildningar för sjuksköterskor. Ta bort delade turer. Förlängning av servicetjänster och transporttjänster på avdelningarna för att avlasta vårdpersonalen.
Mikael Johansson (M), toppkandidat i regionvalet:
Fortsätt med betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Inför karriärtjänster för alla yrkesgrupper i vården. Satsa på digitaliseringen för att underlätta för personalen och avlasta deras administration.

Gävleborg
Maria Molin (M), oppositions­regionråd:
Verksamheterna måste få mer ansvar och större befogenheter att fatta beslut om löner, anställningsvillkor och arbetstider. Fortsätt arbetet med betald specialistutbildning för sjuksköterskor och för undersköterskor som vill vidareutbilda sig till sjuksköterskor. 
Tommy Berger (S), sjukvårds­regionråd:
400 nya med­arbetare i sjukvården. I första hand sjuksköterskor och undersköterskor. Utöka satsningen på betald specialistutbildning med full lön för sjuksköterskor. Och fortsatta bidrag till undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor.

Stockholm
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd:
Ett akutvårdslyft på en miljard. 500 miljoner av summan avsätts till en lönepott för sjuksköterskor och undersköterskor. Betalda specialistutbildningar för sjuksköterskor när det gäller bristspecialiteter. Erbjud alla Huddinges arbetstidsmodell med arbetstidsförkortning. Fler AT- och ST-platser. 
Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd:
Utöka satsning på betald specialist­utbildning för sjuksköterskor. På kort sikt för bristspecialiteter och på längre sikt för alla.  Samtliga sjukhus ska ha tydliga karriärmodeller som beslutas lokalt. Utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin och erbjud andra specialister att bli dubbelspecialister.

Sörmland
Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande:
Utöka möjligheten till studiebidrag för undersköterskor som vidareutbildar sig. Erbjud fler sjuksköterskor att specialisera sig med full lön. Fler AT- och ST-platser. Utöka vårdnära service och antalet medicinska sekreterare och bemanningsassistenter. 
Magnus Leivik (M), oppositionslandstingsråd:
En satsning på strategisk chefsförsörjning. Jobba systematiskt med att se över vad som är bra chefskap och vilken typ av chefsroller vi behöver. Lönesatsning på ett antal andra grupper som ligger orimligt lågt, till exempel medicinska sekreterare.

Västmanland
Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande:
Satsa 200 miljoner kronor på personalfrämjande åtgärder. 100 miljoner av dessa ska gå till fler utbildningsplatser, där undersköterskor kan få bidrag för att utbilda sig till sjuksköterskor och sjuksköterskor kan få betald specialistutbildning. 
Tomas Högström (M), oppositionsregionråd:
Se över lönesättningen och premiera dem som har patientnära arbetsuppgifter. Gör om sjukhusstrukturen i Västmanland. Vissa avdelningar ska kunna drivas som intraprenad och vissa som entreprenad. Fortsätt med betalda vidareutbildningar.

Blekinge
Alexander Wendt (M), oppositionslandstingsråd:
Gör en lönesatsning så att det blir lika attraktivt att arbeta hos landstinget som hos privata vårdgivare. Alla anställda ska ha ett kompetensutvecklingskonto på 3 000 kronor per år. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor. 
Kalle Sandström (S), regionstyrelsens ordförande:
Fortsatta satsningar på fler distriktsläkare och specialistsjuksköterskor med fortsatt betald specialistutbildning för sjuksköterskor och fler ST-tjänster i allmänmedicin. Lovar satsningar på löner, arbetstider, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Halland
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), oppositionsregionråd:
Utveckla en rekryteringsenhet för hela regionen och skapa ett internt bemanningsbolag i stället för att anlita privata bemanningsbolag. Satsa på att erbjuda riktade spetsutbildningar för undersköterskor. 
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande:
Utöka det basår för nyutbildade sjuksköterskor som i dag finns på Hallands sjukhus till att även omfatta närsjukvården och psykiatrin. Fortsätt arbetet med ”task-shifting”, att göra rätt sak på rätt nivå i sjukvården.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev