Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så kan vi undvika en välfärdskris

En åldrande befolkning, ökade krav från medborgarna och många nyanlända flyktingar sätter fokus på hur Sverige ska klara välfärden. Situationen förvärras av att regeringen blundar för de växande rekryteringsbehoven och dessutom vill försämra möjligheterna att utveckla och gemensamt finansiera välfärden.

Publicerad: 24 november 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige står inför ett tilltagande rekryteringsproblem för välfärdsyrkena som riskerar att leda till en välfärdskris.


Ämnen i artikeln:

VälfärdSjuksköterskorFlyktingpolitikVinster i välfärdenLärarbrist

De närmaste åren medför omfattande pensionsavgångar ett mycket stort rekryteringsbehov till välfärdsyrkena. Sveriges kommuner och landsting räknade tidigare i år med att närmare 530 000 personer behöver rekryteras under den närmaste tioårsperioden.

Bristen på kvalificerad arbetskraft märks redan bland exempelvis lärare, sjuksköterskor och vårdspecialister. Även inom socialt arbete är läget nu pressat. I värsta fall medför den ansträngda situationen att personalen överarbetas, alternativt väljer att lämna välfärdsyrkena.

I dagarna har SCB uppdaterat sin befolkningsprognos. Enligt den bedöms Sveriges befolkning år 2020 vara cirka 350 000 personer fler jämfört med bedömningen i maj. Bakgrunden till den stora revideringen är Migrationsverkets uppdaterade prognoser över antalet nyanlända.

Den snabba ökningen ökar rekryteringsbehovet i välfärdssektorn de närmaste åren.

Kapacitetsbrist i välfärdsservicen riskerar försämra svensk konkurrenskraft på flera sätt. Exempelvis kan brist på behöriga lärare på sikt gå ut över kompetensförsörjningen.

Kostnader för bristande effektivitet inom välfärdssektorn riskerar också att leda till onödiga skattehöjningar som i sin tur inverkar negativt på konkurrenskraften.

Brist på kvalificerad personal kan resultera i ökade kostnader för kvalitetsbrister, övertid och inhyrd personal. Kostnaderna för bristande kvalitet kan vara mycket höga.

Forskare uppskattar dem till cirka 10–40 procent av verksamhetens kostnader.

På längre sikt går det att måla upp både ett positivt och ett negativt scenario vad gäller möjligheten att klara rekryteringen till välfärdsyrkena och den gemensamma finansieringen av välfärden.

En avgörande faktor är hur framgångsrik etableringen av nyanlända är på arbetsmarknaden, inte minst inom välfärdsyrkena.

Här är några åtgärder som borde vidtas för att undvika en kommande välfärdskris.

1. Begränsa inte antalet arbetsgivare i välfärdssektorn. En avveckling av företagen i välfärdssektorn, vilket är andemeningen i regeringens pågående utredning, ledd av Ilmar Reepalu, skulle försvåra rekryteringen till välfärdsyrkena.

2. Undvik statiska och detaljerade krav på bemanning. Låt verksamheter bemannas efter behov och med de som är mest kvalificerade för uppgiften. För tillfället utreder regeringen krav på viss bemanning inom exempelvis äldreomsorgen.

3. Stärk kopplingen mellan lön och prestation inom välfärdsyrkena. Sverige har EU:s mest sammanpressade lönestruktur. Inom välfärdsyrkena är lönerna ännu mer sammanpressade. Det innebär att utbildning inte lönar sig relativt andra yrkesval.

4. Skynda på valideringen av nyanländas meriter. Det är viktigt att vi tar tillvara på de nyanländas kunskaper och påskyndar integrationen i samhället och på arbetsmarknaden.

Sverige står inför ett tilltagande rekryteringsproblem för välfärdsyrkena som riskerar att leda till en välfärdskris. De snabbt ökande offentliga utgifterna och den tilltagande kapacitetsbristen inom välfärdsservicen kräver handling om regeringen vill värna den gemensamt finansierade välfärden och konkurrenskraften i landet.

I stället för kraftiga skattehöjningar bör inriktningen vara att använda skattemedlen mera effektivt och påskynda integrationen, här kan de privata företagen i välfärden spela en viktig roll.

Det är orimligt att regeringen i detta läge håller fast vid sin ideologiskt låsta position om att utreda en begränsning av effektiva, efterfrågade och av personalen uppskattade företag i välfärden.

Mikael Witterblad, fil dr och ansvarig för välfärdspolitik vid Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev