onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så kan vi höja kvaliteten på hvb-verksamheten

Med Swedish Standards Institute (SIS) nya standard för hvb-boenden blir det lättare att kvalitetssäkra en verksamhet som berör tusentals brukare i beroendeställning. Förhoppningsvis kan den även bidra till att stänga ute oseriösa aktörer. Oavsett driftsform eller var i landet tjänsten erbjuds ska kvaliteten vara god och jämn.

Publicerad: 15 november 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kvaliteten på hvb ska vara så hög som möjligt. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenKvalitetVälfärdstjänsterHVB

I november publicerar SIS den första svenska standarden för kvalitetssäkring av hem för vård eller boende (hvb). Den har utformats under tre år med starkt engagemang från drygt 20 aktörer. Den gemensamma utgångspunkten har varit att stärka stödet för hvb i sitt arbete med kvalitetssäkring med fokus på brukare och samhällsnytta.

Hvb-verksamheten uppmärksammas sällan i positiva ordalag, något som kanske var allra mest påtagligt för två till tre år sedan. Hvb är en välfärdstjänst som de allra flesta av oss aldrig eller sällan kommer i direkt kontakt med, annat än då den omskrivs i media som en följd av något missförhållande. Bland dem som arbetar på hvb-hem, inom socialtjänst eller som placeras vid hvb är dock intresset för och beroendet av hög kvalitet viktigt.

En placering vid ett hvb-hem kan vara något som gör stor skillnad i en människas liv. Det är en kraftfull åtgärd som inte ska ha något annat syfte än att ge stöd, behandling, avlastning eller akut hjälp. Hvb-verksamhet berör människor i en beroendeställning, därför är kvalitetssäkring mycket viktigt. Dessutom är det en tjänst som innebär stora samhällskostnader.

SIS har, tillsammans med en bred och erfaren expertis, lyckats ta fram en standard som vi tror ska komma till nytta för hvb-hem, brukare, beställare och beslutsfattare. Det har hittills inte funnits någon motsvarighet som syftat till att öka kvalitetskonkurrensen i sektorn. En sektor som årligen berör tusentals placerade brukare i olika åldrar och som medför kostnader för kommuner. Därför är det viktigt att kvaliteten på hvb-verksamheten är så hög som möjligt, så att resurserna som satsas på området leder till konkreta resultat för människor i behov av stöd och hjälp. Oavsett driftsform eller var i landet tjänsten erbjuds ska kvaliteten vara god och jämn.

Många intressen ska enas i en standardiseringsprocess för att nå konsensus. En standard för en kvalificerad tjänst som hvb behöver utvecklas löpande. SIS är en garant för detta genom den långsiktiga förvaltning som kännetecknar standardisering nationellt och internationellt. Arbetet med att kvalitetssäkra hvb-verksamheten sker av kvalitetsmedvetna medarbetare och chefer som utför tjänsten.

Vi tror och hoppas att standarden ska tjäna olika syften, antingen som en väckarklocka, ett utbildningsstöd eller allra helst som ett stöd i att säkerställa att kvaliteten ökar eller vidmakthålls. Utifrån ett brukarperspektiv öppnas möjligheter att skapa sig en bättre bild över vilka krav och förväntningar som ställs på ett hvb-hem och vilka som är relevanta. Standarden kan också bidra till ökad förståelse för hur komplexa omsorgstjänster kan vara. Den kan även göra att oseriösa aktörer får det svårt att konkurrera med de seriösa.

SIS vill se en fortsatt aktivitet kring och med standarder för hvb-verksamheten. Vi vill tillsammans med intressenter, experter och brukarföreträdare fortsätta att utveckla standarden och annat som kan uppmuntra och ge stöd för kvalitetssäkring och ökad brukar- och samhällsnytta.

Thomas Idermark, vd SIS, Swedish Standards Institute

Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, SIS, Swedish Standards Institute

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev