söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så kan tillsynen av gode män skärpas

Flera fall där enskilda lurats av sina gode män har på senare tid uppmärksammats i medierna, senast i SVT:s dokumentär Konsten att stjäla utan att åka fast. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över gode mäns verksamhet och här finns möjlighet till förbättringar.

Publicerad: 4 januari 2017, 10:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den viktigaste tillsynen för överförmyndaren gäller vilka personer som förordnas till god man.


Ämnen i artikeln:

Kommuner

Den 22 december visade SVT en dokumentär om Lena som blivit lurad av sin gode man. Lenas fars arv på 60 000 kronor har försvunnit och dessutom har hon förmåtts att själv skriva på lånehandlingar. Även de lånade pengarna ska ha försvunnit.

Under året har flera liknande fall uppmärksammats i riksmedia. Gode män behövs för att hjälpa äldre och sjuka att betala räkningar och sköta kontakten med myndigheter. I några fall har granskningarna visat att den gode mannen missbrukat sin ställning.

I de sammanhangen har även överförmyndarens tillsyn framställts som otillräcklig. Dessutom har det ifrågasatts hur den kommunala överförmyndaren ska kunna utöva tillsyn över de god män som man själv rekryterat. Från flera håll har det ställts krav på att lagstiftningen bör byggas om från grunden. Norge och Finland har lyfts fram som föredömen. Där har systemet med gode män förstatligats, vilket anses ha lett till en oberoende och tuffare tillsyn. Dessutom har rollen som god man professionaliserats. Som praktiker inom överförmyndarsvären känns det angeläget att nyansera bilden.

Överförmyndaren ska utöva tillsyn över gode mäns verksamhet och särskilt se till så att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta. Det är viktigt att poängtera att det är gode mannens verksamhet som står under luppen, inte den enskildes. Den enskilde behåller nämligen sin rättshandlingsförmåga trots att det anordnas ett godmanskap. Lena kan alltså gå till banken och ta ut sina egna pengar och hon kan själv skriva på ett låneavtal trots att hon har en god man. Godmanskap kan därför inte användas för att skydda den enskilde från konsekvenserna av dåliga beslut. Sådana transaktioner ligger utanför överförmyndarens tillsyn!

Reglerna för i vilka situationer det blir aktuellt med ett godmanskap och godmanskapets gränser handlar ytterst om att den enskildes integritet ska respekteras. Hjälpen ska inte göras mer ingripande än vad som verkligen är motiverat. Den som kan få hjälp genom att ställa ut en fullmakt ska göra det.

Den enskildes integritet bör beaktas även vid tillsyn. Rutinartade hembesök hos den enskilde, för att stämma av att den gode mannens kvitton stämmer mot verkliga inköp bör inte förekomma. I praktiken handlar således tillsynen därför om en ren sifferkontroll av inlämnade utbetalningsavier, kvitton och kontoutdrag i kombination med en allmän rimlighetsbedömning. I vissa fall kan granskningen följas upp genom samtal med släktingar eller hemtjänsten. Självklart kan ett sådant system manipuleras. Den viktigaste tillsynen blir därför vilka personer som förordnas till god man.

Det svenska systemet bygger också på att ett godmansuppdrag är någonting som man vanligtvis sköter på sin fritid och uppdraget ska ses som halvt ideellt. Det återspeglas bland annat i det blygsamma arvode som utgår. Den som frivilligt tagit på sig ett uppdrag ska naturligtvis sköta det ändå, men det går inte att begära att en god man avsätter samma tid som en heltidsarbetande jurist eller ekonom.

När det gäller överförmyndarnämndens verksamhet finns det många olika förslag till förbättringar. Ett sådant är att, som redan nämnts, överflytta tillsynen från kommun till stat. Ett annat förslag som beräknas träda i kraft 1 juli 2017 är framtidsfullmakt som innebär att du själv får bestämma vad som ska ske när du blir beslutsoförmögen.

Detta förslag kommer att underlätta för många människor, men för de som inte kan upprätta framtidsfullmakt kommer god man fortfarande vara det enda alternativet oavsett om tillsynen är kommunal eller statlig.

Avslutningsvis finns det ett enkelt sätt att redan nu stärka överförmyndarnas tillsyn. En god man ska lämna in sin årliga redovisning till överförmyndaren före den 1 mars.

Inkomstdeklarationen, där alla uppgifter om lån och räntor finns förtryckta, ska lämnas in den 2 maj. Om tiderna justerades skulle det vara möjligt för överförmyndaren att få inkomstdeklarationen i samband med den årliga redovisningen. Då hade i alla fall Lenas skuldsättning uppdagats.

Kennet Öhlund, jurist, tidigare förvaltningschef hos överförmyndarförvaltningen i Stockholm, idag konsult inom överförmyndarfrågor

Mårten Qwist, jurist, chef för överförmyndarkansliet Sundbybergs kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev