Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så kan kommuner stoppa tiggeri på allmän plats

Kommunerna har möjligheter att få bort tiggeriet från entréerna till affärer, centrumanläggningar och järnvägsstationer. Det krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna.

Publicerad: 9 oktober 2015, 09:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En uppstramning av var någonstans penninginsamling för privata ändamål får kan enkelt ske med stöd av ordningslagen i en kommun.

Foto: TT


Ämnen i artikeln:

Kommuner

I ordningslagen finns föreskrifter om bland annat allmän ordning och säkerhet, dels vid sammankomster och tillställningar på offentliga platser, dels vid vissa anläggningar och verksamheter.

Med offentlig plats menas till exempel gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats.

Sedan några år har ytor som utgör offentlig plats i kommunerna, exempelvis entréer till affärer, centrumanläggningar, järnvägsstationer och en del andra välbesökta inrättningar kommit att utnyttjas för penninginsamling för privata ändamål.

Insamlarna – EU-migranter - använder sig för sin verksamhet av den möjlighet som medges via en de fyra friheterna inom EU, nämligen den fria rörligheten för personer.

Den fria rörligheten inom EU finns för att ge EU-medborgare möjlighet att söka och ta arbete i andra EU-länder än det egna. Tanken har inte varit att den fria rörligheten skulle användas för att samla in pengar för privata ändamål, det vill säga tigga.

Det får förutsättas att alla i EU varit överens om att försörjningsstöd till behövande liksom annat socialt stöd, ska ges av - och i - EU-medborgarens hemland.

Ett generellt förbud mot, eller en kriminalisering av, tiggeri torde statsmakterna inte vilja införa. Och även om statsmakterna skulle vilja göra detta, skulle det ta flera år innan en ny lagstiftning skulle kunna tillämpas.

Man bör därför pröva andra vägar att begränsa tiggeriet.

Tiggeri alldeles intill entréer på offentlig plats överensstämmer inte med ”det allmänna ordningsmedvetandet” i vårt land. Allmänheten jämför med den betydligt respektfullare, tillståndsbeviljade penninginsamling för välgörenhetsända¬mål, som kan förekomma på offentlig plats i föreningars eller organisationers regi.

En uppstramning av var någonstans penninginsamling för privata ändamål får kan enkelt ske med stöd av ordningslagen i en kommun.

I sina lokala ordningsföreskrifter kan kommunerna införa geografiskt specificerade föreskrifter med förbud att bedriva penninginsamling för privata ändamål nära entréer till affärer, centrumanläggningar, järnvägsstationer och andra högfrekvent besökta inrättningar.

Förbudet bör gälla även om tiggeriet är kombinerat med varuförsäljning.

En sådan föreskrift skulle stämma väl överens med det allmänna ordningsmedvetandet. Hur långt avståndet bör vara från entréerna kan diskuteras. Men det bör vara så pass stort att allmänheten inte upplever tiggeriet som påträngande eller besvärande.

En sådan här begränsande föreskrift kommer inte att hindra dem som verkligen vill skänka pengar till tiggare att göra detta.

David Lundqvist, fd kommunfullmäktigeordförande (S) i Sigtuna kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev