Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så kan kommuner minska kompetensglappet

Stora grupper människor står utanför arbetsmarknaden samtidigt som företag i flera branscher har svårt att hitta medarbetare. Med ett konkret exempel vill vi visa hur denna snedfördelning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft kan förbättras, skriver Huddinges näringslivschef m fl.

Publicerad: 14 december 2015, 12:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Detta är en nyckelfråga i en tid med hög ungdomsarbetslöshet och utmaningar med jobb åt nytillkomna flyktingar.


Ämnen i artikeln:

NäringslivsklimatArbetsmarknadKompetensutvecklingKommuner

Vi vill inspirera fler företag och kommuner att följa vår väg. En väg som ger företag förutsättningar att växa och ungdomar möjlighet att snabbt komma in i yrken med goda framtidsutsikter.

Under vintern och våren 2015 genomförde Huddinge kommun en kartläggning av de branscher som har ett uttalat rekryteringsbehov under den kommande 5-10-årsperioden. 14 branscher identifierades och flera av dem har redan i dag svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

En av de 14 branscherna är fastighets- och ventilationsbranschen. För att ge företagen bättre utvecklingsmöjligheter har ett gemensamt initiativ tagits av Huddinge kommun, ventilationsföretaget Henriksbergs Verkstäder och branschorganisationen Svensk Ventilation.

Tillsammans har vi planerat en ny yrkeshögskoleutbildning, ”Fastighetstekniker 2 med specialisering mot ventilation, styr- och regler, eller värme”, som syftar till att förse ventilationsföretag och fastighetsbolag med yrkesskickliga servicetekniker. Henriksbergs Verkstäder och Svensk Ventilation har med sin branscherfarenhet spelat en aktiv roll i formandet av utbildningsinnehållet.

Varje studietimme motiveras utifrån vad näringslivet efterfrågar. När näringslivet får tillgång till arbetskraft med rätt profil kan företag växa och fler jobb skapas. Detta är en nyckelfråga i en tid med hög ungdomsarbetslöshet och utmaningar med jobb åt nytillkomna flyktingar. Vårt exempel gäller fastighets- och ventilationsbranschen, men samma förfarande kan tillämpas i flera andra branscher.

Arbetet med utbildningsplanen har resulterat i ett fördjupat samarbete mellan näringslivet, kommunen och branschorganisationen. Vi vill dela med oss av flera viktiga lärdomar.

Detta är en nyckelfråga i en tid med hög ungdomsarbetslöshet och utmaningar med jobb åt nytillkomna flyktingar.

1. Både kommun och näringsliv vinner på att samarbeta. Kommunen ska ge förutsättningar för företag att utvecklas och växa. Ett välmående näringsliv genererar fler jobb och större skatteintäkter. Och näringslivet har allt att vinna på ett närmare samarbete med kommunen.

I vårt konkreta fall har Henriksbergs Verkstäder varit delaktiga i utformandet av en utbildning som kan svara mot företagets behov av kompetent arbetskraft. Henriksbergs Verkstäder kan erbjuda praktikplatser under utbildningens gång och efter avslutad utbildning anställa eleverna.

2. Branschorganisationer vidgar det lokala perspektivet. I vårt konkreta fall har Svensk Ventilation spelat en nyckelroll. Branschorganisationen har kunskaper om branschen som helhet och gör att blicken lyfts från det lokala planet. Genom Svensk Ventilation vet vi att denna utbildning inte bara är intressant för ventilationsföretag i Huddinge. Hela ventilationsbranschen efterfrågar personer med denna profil.

3. Framtidsbranscher ringas in genom analys. Risken finns att ett uppsving för en bransch är en tillfällig trend. Därför måste omsorgsfull analys göras, på liknande sätt som vi gjort med fastighets- och ventilationsbranschen. Vilka är framtidsbranscherna och var behövs arbetskraft i dag och på längre sikt? I vilka branscher kommer företagare bromsas i sin tillväxt eftersom det råder brist på arbetskraft med rätt profil?

Vi är inga solitärer. Näringsliv och kommuner behöver varandra och branschorganisationerna spelar en viktig roll som branschspecialister. Bättre matchning av arbetskraft är lika viktigt för företag och kommuner.

När näringslivet får tillgång till arbetskraft med rätt profil kan företag växa och fler jobb skapas. Detta är en nyckelfråga för Huddinge, och hela Sverige.

Pia Forsberg, näringslivschef, Huddinge kommun

Tonny Svensson, vd Henriksbergs Verkstäder

Britta Permats, vd Svensk Ventilation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News