onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så ger vi ensamkommande den bästa starten

8 000 ensamkommande barn väntas söka asyl i Sverige 2015. Kommunerna klarar inte att själva ta hand om alla som kommer. Men tillsammans kan samhällets ansvariga aktörer skapa en lösning.

Publicerad: 6 juli 2015, 11:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Risken finns att oseriösa aktörer tar tillfället i akt att erbjuda sina tjänster och att de unga då hamnar i en ”förvaring”. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FlyktingbarnFlyktingmottagandeEnsamkommandeKommunerFlyktingpolitik

Hur ska vi möta det ökande antalet ensamkommande barn och unga och samtidigt ge dem den bästa möjliga starten för att klara ett vuxenliv i det nya landet? Det är en viktig del i välfärdsutmaningen som kräver en snabb lösning, då 8 000 ensamkommande barn väntas söka asyl i Sverige 2015.

Utmaningen är ett gemensamt ansvar för Migrationsverket, kommunerna och de aktörer som driver HVB-hem för ensamkommande barn och unga. Kommunerna klarar inte själva att ta hand om alla som kommer.

Risken finns att oseriösa aktörer tar tillfället i akt att erbjuda sina tjänster och att de unga då hamnar i en ”förvaring” med tak över huvudet och mat för dagen men inte mer. Å andra sidan finns en syn på att ensamkommande barn alltid har ett behov av omfattande behandling för de traumatiska upplevelser som de flesta bär på. Vi anser att behovet ligger någonstans mittemellan dessa ytterligheter. Vi tror varken på förvaring eller behandling av alla.

I stället tror vi på ett socialpedagogiskt förhållningssätt som uppfyller kraven i den utmärkta checklista som Socialstyrelsen tagit fram för mottagande av ensamkommande unga. De är ofta starka individer som på egen hand klarat att ta sig till Sverige på riskabla och mödosamma vägar. Vad som behövs är stöd till att bli starka vuxna som fungerar och blir en resurs i samhället. Utgångspunkten är ett salutogent förhållningssätt där vi ger den unge förutsättningar att stärka sina egna resurser

Nytida har ett antal HVB-hem för ensamkommande barn och unga och kommer snart att starta fler för att tillmötesgå det ökande behovet. Ambitionen är att vi ska ge den bästa starten och de bästa förutsättningarna att klara vuxenlivet i Sverige. Det vill vi göra genom:

• Ett klart och tydligt koncept för våra HVB-hem – ”Den bästa starten”

• En tydlig riktning, vision och värdegrund där alla medarbetare vet vad som är fokus i stödet till ungdomarna för att ge den bästa starten

”Den bästa starten” är vår idé om hur vi ska stötta ungdomarna inför vuxenlivet inom de områden som Socialstyrelsen lyft fram utifrån forskning inom området:

• En tidig och trygg anknytning med en vårdande vuxen som visar hänsyn men samtidigt är en auktoritet.

• Framgång i skolan och arbetslivserfarenhet genom läxläsningsstöd och medarbetare med pedagogisk kompetens samt sommarpraktik till exempel inom äldreomsorgen i vårt systerföretag Vardaga.

• Normbyggande boende/trivselregler, hur vi förhåller oss till varandra. Vi tar upp och diskuterar händelser när de sker och lyfter dem sedan på våra ungdomsråd

• God fysisk hälsa genom hälsokontroller, fysiska fritidsaktiviteter och samarbete med lokala idrottsföreningar.

• Skapa en känsla av makt att påverka sin tillvaro genom att bemöta den unge på ett värdigt och respektfullt sätt, ta synpunkter och önskemål på allvar, stärka självtilliten och den egna förmågan genom att bemöta egna initiativ positivt.

• Kunskap om Sverige – men också den kultur den unge kommer från, genom ett studiecirkelmaterial som ser till ungdomens bakgrund och historia och använder det som en tillgång i inlärningsprocessen.

Tillsammans kan samhällets ansvariga aktörer skapa en lösning. Låt oss börja!

Toivo Karlsson, regionchef, Nytida

Sara Ryman, regionchef Nytida

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev