lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så får vi fartygen att sluta tömma toaletterna i havet

De stora kryssningsfartygen måste sluta släppa ut sitt avloppsvatten rakt ut i Östersjön för att vattnet ska bli renare och övergödningen minska. Frågan är relativt lätt att lösa, menar partiet Borgerlig Framtid som genom ekonomiska styrmedel vill få till en hållbar kryssningsturism i Östersjön.

Publicerad: 28 augusti 2015, 10:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Borgerlig Framtid vill ha en ”grön” miljövänlig kryssningsturism. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

AvfallMiljö

Frågan blir allt viktigare i takt med att kryssningstrafiken mellan Stockholm och Gotland ökar.

Alla länder runt Östersjön som är med i EU har en miljöpolitik som går ut på att minska utsläppen av olika slag i Östersjön. Men trots att kryssningsfartygen släpper ut allt sitt avlopp på internationellt vatten tycks ingen reagera eller protestera.

Detta på grund av att kryssningstrafiken genererar stora ekonomiska intäkter. Den ökande kryssningsturismen kommer dock bli ett allt större problem för Östersjöns vatten om inte något görs.

Avloppsvattnet innehåller nämligen bland annat kväve och fosfor, något som bidrar till havets övergödning och på sikt algblomning. Övergödningen från sjöfartens avloppsvatten är visserligen liten i förhållande till utsläppen från jordbruket.

Men då mycket av utsläppen sker koncentrerat under sommaren kan de lokalt ha en påtaglig effekt. Borgerlig Framtid vill därför göra kryssningsturismen miljömässigt hållbar.

I alla stora hamnar finns möjlighet för kryssningsfartygen att tömma sina avloppstankar. Det ingår i hamnavgiften så det kostar inget extra för fartygen att koppla upp sig mot det kommunala avloppsnätet.

Av 33 tillfrågade kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön kan bara en garantera att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Detta visar en enkät från Världsnaturfonden (WWF). I jämförelse tar till exempel cirka hälften av färjelinjerna ansvar för sitt toalettavfall.

Sedan 1 april i år är det förbjudet för småbåtsägare att tömma sitt avloppsvatten i Östersjön. I stället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land, så att avfallet kan tas om hand av reningsverken.

LÄS MER: Fel att färjor som släpper ut avloppet får rabatt. 

För den som bryter mot förbudet väntar böter eller fängelse upp till två år. Några liknande regler för de stora kryssningsfartygen finns däremot inte.

Borgerlig Framtid vill ha en ”grön” miljövänlig kryssningsturism. Sedan 1990-talet har Stockholms Hamn använt sig av miljödifferentierade hamnavgifter. Det vill säga att fartyg med lägre miljöpåverkan får betala en lägre avgift.

Den 1 januari i år skärptes systemet ytterligare. Syftet är att minska utsläppen till luften och att förbättra avfallshanteringen.

Vi i Borgerlig Framtid anser att differentieringen även ska omfatta hur fartygen hanterar sitt avlopp. Därför föreslår vi att Stockholms Hamn och alla andra svenska hamnar reglerar detta med olika typer av hamnavgifter, så att de fartyg som sköter sig och tömmer avloppstankarna i hamn får en låg hamnavgift medan de kryssningsbåtar som inte tömmer sitt avlopp i hamnen får betala avsevärt mer.

Stockholm stad bör även utreda om ytterligare åtgärder skulle kunna öka kryssningsfartygens intresse av att tömma sitt avloppsvatten på ett lämpligt sätt. Kanske kan tömningen genomföras på ett sådant sätt att kryssningsfartygens tidsförlust vid tömning minimeras?

Med dessa förslag skulle problemet med kryssningsfartyg som släpper ut sitt ohygieniska och miljöförstörande avloppsvatten direkt i Östersjön minska drastiskt.

För oss i Borgerlig Framtid är rent vatten i alla våra hav, sjöar och vattendrag en av de viktigaste miljöfrågorna. Vi vill nämligen garantera kommande generationer ett friskt Östersjön.

Anders Königsson, ordförande för partiet Borgerlig Framtid

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev