Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så får vi bättre koll på maten

Nästa vecka lämnar Statskontoret över sin utvärdering av avgiftsfinansieringen av den offentliga livsmedelskontrollen till Näringsdepartementet. Låt rapporten blir ett första och viktigt steg mot bättre och likvärdiga livsmedelskontroller i mataffärerna.

Publicerad: 26 juni 2015, 10:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kunder i svenska livsmedelsbutiker har rätt till bra och säker mat. Därför behöver livsmedelsbutikerna bättre kontroller.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

MiljötillsynHandel

Kunder i svenska livsmedelsbutiker har rätt till bra och säker mat. Det är en självklarhet för dagligvaruhandeln och det är även tydligt reglerat i lag. Livsmedelsbutiker i Sverige arbetar därför aktivt för att den höga nivån på livsmedelssäkerhet i Sverige ska bibehållas. De offentliga livsmedelskontrollerna, som kommunerna ansvarar för, utgör en möjlighet för livsmedelsbutikerna att få ett kvitto på att man gör rätt och till konsumenterna att butiken har hög livsmedelssäkerhet.

Dessvärre har det visat sig att det sätt livsmedelsbutikerna kontrolleras på i dag inte fungerar fullt ut. Kommunerna använder olika metoder, rapporterar på olika sätt, beräknar pris på olika sätt och besöksfrekvensen varierar markant mellan kommunerna. Vad som gäller beror på i vilken kommun livsmedelsbutiken ligger och hur livsmedelsinspektören där tolkar lagstiftningen.

I en kommun kan inspektören till exempel godkänna att ekologiska äpplen placeras på ett visst sätt medan en inspektör i en annan kommun kräver att butiken certifierar sig för att få placera äpplena på samma sätt som i den första kommunen. Kommunernas timtaxa för kontrollerna har visat sig variera från runt 500 kronor till 1 252 kronor. Flertalet butiker upplever att de inte får kontroller. Det faktum att många butiker som i förväg betalt för en kontroll sedan inte får någon förstärker bilden av att detta är ett systemfel.

Svensk Dagligvaruhandel ifrågasätter om dagens situation är förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll. Enligt förordningen ska den offentliga livsmedelskontrollen vara ändamålsenlig, effektiv och likvärdig. Viktiga principer är även att offentlig kontroll ska utföras regelbundet och vara riskbaserad.

Statskontorets rapport kan bli ett steg i rätt riktning, men granskningen har bara tittat på en del av ett större problem. Dagligvaruhandeln efterlyser en mer omfattande satsning. Vi vill få till en nationell kontrollgaranti. Med kontrollgaranti menar vi att butikerna garanteras kontroller som de betalar för och att butikerna, oavsett var i landet de ligger, blir kontrollerade utifrån enhetliga system. För att det ska uppnås tror vi att följande behövs;

Livsmedelsverket ger stöd till kommunerna genom att ta fram enhetliga metoder, återrapporteringssystem och ny gemensam prissättningsmodell.
Ny avgiftsmodell tillämpas, där butikerna betalar en årlig avgift som täcker administration och förvaltningskostnader, men betalning av kontrollerna sker efter genomförda kontroller.
Kontrollverksamheten organiseras i regionala större enheter.

Dagligvaruhandeln ser fram emot Statskontorets rapport nästa vecka och även vidare dialog med Näringsdepartementet, Livsmedelsverket och landets kommuner om hur vi tillsammans kommer åt dagens brister och får jämlika livsmedelskontroller.

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljötillsynHandel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev