Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Så får romer en chans att delta på riktigt

I dag på romernas nationaldag den 8 april vill vi uppmärksamma romers rättigheter. Vi vill både utmana och uppmana andra kommuner, landsting och myndigheter att bryta invanda attityder, arbetssätt och strukturer. Något som kräver mod och medskapande.

Publicerad: 8 april 2016, 08:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Göteborg, Luleå och Linköping har hittat en ny metod för samråd för att inkludera romer.

Foto: Maja Kristin Nylander


Ämnen i artikeln:

Mänskliga rättigheterFörtroendevaldaKommuner

I våra kommuner, Göteborg, Luleå och Linköping, har vi haft mod att pröva och visa att medskapande fungerar. Vi har arbetat sida vid sida; aktivister, politiker och tjänstemän och utformat en ny form för samråd. Ett samråd som är på riktigt kring det som är viktigt: att säkerställa romers tillgång till sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Dagens samrådsform, som enligt lag ska ge nationella minoriteter en chans att komma till tals, lever inte upp till det.

Den nationella strategin för romsk inkludering säger att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under den målbilden och i egenskap av pilotkommuner för den nationella strategin antog vi utmaningen att medskapa hållbara samråd för romsk inkludering. Arbetet initierades av Länsstyrelsen i Stockholm och har letts av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Samrådet handlar om att medskapa och arbeta hållbart; att börja från början. Att medvetet och aktivt se och arbeta med de spänningar, konflikter och fördomar som finns. Att våga se, tala och lyssna om det som utmanar, det fördomsfulla och det svåra. Att ärligt vilja och våga samtala om makt, transparens och strukturella hinder.

Att med öppenhet och utan försvar föra dialog om mål-, intresse- och värderingskonflikter. Och framförallt det viktigaste; att skapa tillsammans, inte för någon annan, utan tillsammans med.

Att medskapa är att dela makt och att dela ansvar. Det har romska aktivister och de tre kommunerna gemensamt lyckats med. Vi är inte fullt ut färdiga ännu, mycket arbete återstår men vi är på väg.

För att gå på djupet i samtalen kring de riktigt viktiga frågorna använde vi en opartisk samtalsledare. Det visade sig vara avgörande för arbetets framgång, hur och vem som ledde samtalen.

Resultatet av arbetet är förslag på en ny och utvecklad form för samråd. Där agendan sätts av romer och politiker tillsammans. Ett arbetssätt som delar både makt och ansvar mellan romer och kommunen. En form som säkerställer fokus på romers rättigheter.

Det innovativa samrådet mellan politiker och romska aktivister har nu lämnats vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i respektive kommun som kommer att ta ställning till förslagen under 2016.

Göteborg, Linköping och Luleå väljer att se bortom strukturer och menar att det är dags att skapa processer och samtal i samråd där verklig makt delas.

Där ömsesidigt ansvar utkrävs och där förtroende kan börja byggas. Vi behöver hjälpas åt, arbeta tillsammans för att nå målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Tänk medskapande! Vi har visat att det fungerar!

Diana Nyman, ordförande Romska rådet Göteborg

Mariya Voyvodova, kommunalråd (S) med ansvar för mänskliga rättigheter, Göteborg

Helena Balthammar, borgmästare (S) Linköping

Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande (S) Luleå

Erik Ullenhag, tidigare integrationsminister (L)

Mersion Pejda, Romsk Aktiv Förening

Martin Sande, Grundare av Dialogues AB (svb)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev