Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”S sviker elever med särskilda stödbehov”

Socialdemokraternas förslag att lägga ned resursgrupperna för elever med stora stödbehov i Stockholms stad är cyniskt. Det är orimligt att driva igenom en så stor förändring utan demokratiskt fattade beslut. Liberalerna inrättade resursgrupperna och kommer kämpa med näbbar och klor för att de ska finnas kvar.

Publicerad: 29 maj 2017, 08:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Varenda elev ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet, och den resan börjar i klassrummet.”


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningEleverStockholmLiberalernaElevhälsa

I Stockholms kommunala skolor finns idag särskilda grupper där elever med stora stödbehov, på grund av till exempel funktionsnedsättningar, kan få undervisning. Det handlar om omkring 200 barn som bedömts ha så stora behov av särskilt stöd att vanliga stödinsatser inte har räckt. I Stockholms kommunala grundskolor går det, som en jämförelse, mer än 70 000 elever.

Den stora merparten av dessa får, i den mån de någon gång eller under längre tid behöver någon typ av extra stöd, det stödet i den vanliga skolan. För de elever som behöver specialiststöd finns alltså en särskild organisation.

Men nu har Stockholms styrande skolpolitiker, Olle Burell (S), tänkt sig att lägga ner merparten av dessa resursgrupper, de första redan till hösten – och utan att ta upp detta för politisk behandling. Ett förslag om en stor omorganisation som innebär intagningsstopp och nedläggning av flertalet grupper har presenterats för skolornas rektorer och för de lokala lärarorganisationerna. Det är ett cyniskt förslag, och hanteringen av det är synnerligen undermålig. Det är orimligt att driva igenom en så stor förändring utan demokratiskt fattade beslut.

Det handlar om elever med svåra psykosociala problem och neuropsykiatriska funktionshinder. De kräver väldigt specifika resurser och väldigt välutbildad personal. Dessa elever riskerar att bli utfrysta som ”konstiga” av sina klasskamrater och de kan också själva bli utagerande. Att vara i en miljö med för många saker som stressar blir för många av dem ohanterligt. Många blir hemmasittare, det vill säga att de helt enkelt inte kommer till skolan, eller hamnar i en olämplig miljö med risk för kriminalitet och utslagning.

Frågan som vi politiker måste ställa oss är; hur ser vi till att dessa elever får en så god start som möjligt och så goda chanser till kunskaper som möjligt, så att de kan gå vidare till ett vuxenliv på sina egna villkor?

Tanken att den ”vanliga” skolan ska vara så väl rustad att man klarar att ta emot elever som på grund av till exempel olika funktionsnedsättningar behöver särskilt stöd är god. Det är också lagfäst i skollagen att skolan ska kunna ge särskilt stöd när så behövs. Men den utbildningspolitiska ideologi som säger att detta till varje pris måste ske i den ordinarie skolans klassrum, är i själva verket ett svek mot det fåtal elever som inte har en chans att klara sig i en sådan skola.

För mig som liberal skolpolitiker är det viktigt att alla skolor, också resursskolor och andra grupper för barn med särskilda behov, har fokus på undervisning. Varenda elev ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet, och den resan börjar i klassrummet.

Lika lite som alla elever ska ha samma undervisning oavsett förkunskaper eller intresse, lika lite kan vi ge undervisningen på samma sätt till alla elever, oavsett deras förutsättningar. Därför borde vi snarare satsa på att mer forskning på hur resursskolor och -grupper bäst kan arbeta, och se vad som ger bäst förutsättningar till det bästa stödet och den bästa undervisningen för eleverna.

När Liberalerna styrde Stockholms skolor inrättade vi dessa särskilda resursgrupper, där det ska finnas särskild specialistkompetens. När de nu är hotade kommer vi att kämpa med näbbar och klor för att de ska finnas kvar.

En sak kan jag lova. Om Liberalerna är med och återtar makten i Stockholm 2018 så kommer stödet till elever med stora stödbehov att återupprättas. Det som pågår nu är ett cyniskt spel med dessa barns liv. Att Socialdemokraterna vägrar ta ansvar för sin resursskolenedläggning visar en total brist på politiskt ledarskap.

Lotta Edholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev