söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

S och M: Stressa inte fram en Stockholmsregion

Stockholms läns landsting har ett förslag om regionbildning i Stockholms län ute på remiss. Förslaget innebär att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret som i dag ligger på staten genom länsstyrelsen. Det förslaget kommer vi från Stockholms stads sida avstyrka.

Publicerad: 19 februari 2016, 11:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Frågan om regionbildning i Stockholm är för tidigt väckt, skriver finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i en gemensam artikel.


Ämnen i artikeln:

RegionerStörre regionerLänsstyrelsenKommuner

Stockholm har sedan millennieskiftet befunnit sig i en historiskt stark tillväxtfas med hög inflyttning, en stark utveckling på arbetsmarknaden och många internationella företag som väljer att etablera sig här. Det är positivt, men medför även utmaningar, inte minst i form av den bostadsbrist som påtagligt påverkar många stockholmares liv.

Under en längre tid har det förts en debatt om hur Stockholm – och då inte bara staden utan regionen i stort – på bästa sätt kan möta de utmaningar vi står inför. Den organisatoriska delen av debatten har främst handlat om en eventuell regionbildning.

Stockholms läns landsting har nu ett förslag om regionbildning i Stockholms län ute på remiss. Förslaget skulle innebära att landstinget, med nuvarande geografisk omfattning, tar över det regionala utvecklingsansvaret som i dag ligger på staten genom länsstyrelsen.  Det förslaget kommer vi föreslå regeringen att avstyrka, eftersom vi anser att det finns ett flertal saker som måste redas ut innan en sådan större förändring är mogen för ett politiskt beslut.

Det finns fördelar med att stärka det regionala utvecklingsarbetet så att Stockholmsregionen långsiktigt kan växa stabilt och hållbart. Det gäller inte minst områden som bostadsbyggande, utbildningsutbud, miljöarbete och infrastruktursatsningar. En huvudstadsregion med starkare samverkan än i dag skulle kraftfullt kunna driva på för höjda ambitioner än när kommunerna arbetar var för sig.

LÄS MER: Stockholmsfientligt säga nej till regionbildning. 

Ett sådant regionalt utvecklingsarbete skulle självklart behöva en stärkt förankring i de lokala, kommunala verksamheterna. Hur det på bästa sätt ska ske anser vi inte är tillräckligt klargjort. För- och nackdelarna med att organisera frågorna inom landstinget eller i kommunförbundsform måste analyseras närmare och följas av en gemensam politisk diskussion i landstinget och i länets kommuner. Ytterst måste beslutet förankras med länets invånare.

Redan i dag finns det frivillig samverkan i liknande former. Exempelvis inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholm Business Alliance (SBA). Erfarenheterna därifrån bör tas till vara. Inte minst handlar det om att skapa en tydlig ansvarsfördelning och ett tydliggörande av vilka kompetenser som långsiktigt ska omfattas av ett regionalt samverkansarbete och under vilka former.

De frågor som nu diskuteras utifrån det förslag som ligger är bara en del av de frågor som kan bli föremål för diskussion om gränsdragningen mellan den kommunala och regionala kompetensen framöver. Det måste till en bredare diskussion om kompetensförflyttningar när det gäller till exempel bostadsförsörjning och kulturstöd med mera.

En tydlig avsiktsförklaring i dessa delar, avseende att kompetenser inte ska föras från kommunerna till den regionala nivån, är en förutsättning för att kunna gå vidare med ett beslut i frågan. Regionfrågan får aldrig användas som ett sätt att föra beslut längre från medborgarna.

Utöver det så finns också den statliga indelningskommitténs slutsatser att ta hänsyn till. Detta arbete är ännu inte redovisat och kan komma att innebära större regioner. Att i det läget hasta fram förslag är inte ett bra sätt att bygga en regional långsiktig utveckling. Även om förslaget som ligger pekar ut att landstinget inte är överordnat kommunerna så saknas det en djupare diskussion om hur den föreslagna samverkan rent praktiskt ska se ut.

Säkerligen skulle en eventuell regionbildning innebära en rad nödvändiga förändringar också inom landstingets organisation och arbetssätt. En analys behöver göras av vilka förändringar på landstingsnivå som vore nödvändiga, som ett komplement till det förslag som nu finns på bordet.

Vi tycker därför att frågan om regionbildning i Stockholm är för tidigt väckt. Tidsperspektivet i liggande förslag pekar ut 2018 som möjligt år, men det är alldeles för kort tid för att ta fram kompletterande underlag och analyser och för att ha en politisk diskussion kring för- och nackdelar, än mindre för en förankring hos regionens invånare.

Därför förordar vi gemensamt för Stockholms stads del att regeringen inte går vidare med det aktuella förslaget till regionbildning.

LÄS MER: Enighet mellan blocken - Bilda Stockholmsregion!

Karin Wanngård, finansborgarråd (S) Stockholms stad

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev