söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

S: Nu måste Stockholm satsa mer på biogas

För att nå målet om ett fossilfritt Sverige är det viktigt att användningen av biogas ökar. Förutom att ställa krav i upphandlingar, på exempelvis mat och trafik, måste Stockholm ta ett helhetsgrepp om framtidens energianvändning och hur produktionen och användningen av biogas ska utformas, skriver S-företrädare i Stockholmsregionen.

Publicerad: 12 december 2018, 10:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Biogas är ett hållbart bränsle. Foto: Arne Forsell/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BiogasKlimatStockholm

Effekterna av klimatförändringarna som vi har sett denna sommar, med extrem hetta och skogsbränder, måste tas på allvar av politiker på alla nivåer: nationellt, regionalt och kommunalt. Nationellt har Socialdemokraterna presenterat en rad viktiga förslag, bland annat att införa pant på elektroniska produkter, fasa ut plastanvändningen samt öka insamling och återanvändning av textiler. Som kommunala och regionala företrädare vill vi använda de verktyg vi har för att se till att dessa åtgärder införs och efterlevs.

Biogas är ett hållbart bränsle där produktion och användning sker i ett kretslopp. Det är stockholmarnas eget bränsle. Lika självklart som att allt matavfall, avlopp, gödsel, jordbruks- och livsmedelsindustriavfall i regionen ska bli biogas, ska så mycket som möjligt av de transporter landstinget har inflytande över drivas med biogas  både på land och vatten.

För att nå målet om ett fossilfritt Sverige är det viktigt att användningen av biogas ökar. Biogas bidrar till ett samhälle med cirkulär ekonomi där material används i ett kretslopp. När matavfall samlas in för biogasproduktion skapas inte bara ett fossilfritt drivmedel, utan även biogödsel som lantbrukare efterfrågar för den ekologiska odlingen. Därmed produceras fler närodlade och ekologiska matvaror när avfallet samlas in på nytt.

Idag drivs landstingets sjötrafik i princip uteslutande med diesel och vad gäller färdtjänsten är landstingets krav så låga att taxibranschens omställning, som varit så viktig för hela regionen, har saktat in. Här finns ett mycket stort arbete att göra.

Det är därför helt avgörande att de upphandlingar som landstinget gör med bland annat färdtjänst, bussar och sjötrafik innehåller tydliga och höga krav på drivmedel med så låga koldioxid- och partikelutsläpp som möjligt. Förutom att ställa krav i upphandlingar, på exempelvis mat och trafik, måste Stockholmsregionen ta ett helhetsgrepp om framtidens energianvändning och hur produktionen och användningen av biogas ska utformas. I detta arbete behöver landsting, kommuner, biogasaktörer och näringslivet gemensamt utforma en regional biogasstrategi som skapar tydlighet och långsiktighet för regionens aktörer.

Vi vill också driva på för mer matavfallsinsamling i länets kommuner så att fler medborgare får möjlighet att enkelt bidra till kretsloppet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört krav på att alla kommuner ska erbjuda system för insamling av matavfall från hushållen senast år 2021. Redan idag samlar många kommuner in matavfall, något även andra skulle kunna ha nytta av.

Den rödgröna regeringen har satsat på biogas för att nå ett fossilfritt samhälle. Bland annat ökades stödet till svensk produktion av biogas med 270 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2018. Fler studier visar att det finns möjlighet att gå från dagens 2 TWh biogas till 15 TWh biogas­produktion per år senast 2030. Men det krävs åtgärder på övergripande nivå. Det behövs en tydlig struktur för biogasproduktion, tankställen, strategiska upphandlingar som kommuner och landstinget gör. I detta arbete behöver även näringslivet och industrin involveras.

Det finns en tydlig potential att öka användningen av biogas även på regional nivå. När Stockholms landsting från januari 2019 blir region ges också förutsättningar att ta fram en regional biogasstrategi. Då kan Stockholmsregionen ligga i framkant och se till helheten, i likhet med den nationella utredningen om biogasens framtid som regeringen har tillsatt.

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen vill:

Starta arbetet med en regional biogasstrategi, där landstinget tar initiativ och samverkar med kommunerna, näringsliv och andra aktörer i regionen. Strategin behövs även för att visa på hur landstinget som aktör kan stödja och utveckla användningen av biogas och skapa en hållbar region.
Ställa mycket tydligare och hårdare miljökrav i upphandling av kollektivtrafik.
Ställa tydliga krav i upphandling på ekologisk odlad mat och krav på djurhållning.

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd med ansvar för trafikfrågor i Stockholms läns landsting (S)

Robert Johansson, talesperson i region- och tillväxtfrågor i Stockholms läns landsting (S)

Jan Valeskog, oppositionsborgarråd i Stockholms stad (S)

Sara Heelge Vikmång, oppositionsråd i Huddinge (S)

Claes Thunblad, ordförande Kommunala gruppen för Socialdemokraterna i Stockholms län

Ulrika Falk, oppostionsråd i Norrtälje (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BiogasKlimatStockholm

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev