Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

S klagar men saknar konkreta besked

Sedan valet 2006 har vi i Alliansen haft förmånen att tillsammans utveckla vården för invånarna i Stockholms län. Utgångspunkten för oss är att genom en god tillgänglighet och valfrihet ge den bästa möjliga vården för både dagens och morgondagens stockholmare, skriver Alliansen i en replik till Socialdemokraterna.

Publicerad: 4 januari 2018, 09:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi har beslutat att sjuksköterskor ska få full lön under vidareutbildning till specialistsjuksköterska eller barnmorska, skriver Alliansen.

Foto: Michael Erhardsson


Ämnen i artikeln:

StockholmSjuksköterskorRegeringen

REPLIK  Stockholms läns landsting växer och förändras. I länet har vi en inflyttning med cirka 60 personer om dagen och samtidigt lever vi allt längre vilket ställer krav på vårdens kapacitet och tillgänglighet. Vi inom Alliansen arbetar hårt för att tillgodose stockholmarnas behov av sjukvård. Sedan vi tog över makten har vi minskat vårdköerna, ökat tillgängligheten och vi genomför en historisk satsning på utbyggnaden av sjukvården för att möta dagens och framtidens behov.

Socialdemokraterna i landstinget (Dagens samhälle 2/1 2018) väljer den enkla vägen och fokuserar på att kritisera och ger inga konkreta besked på hur de vill öka tillgängligheten inom vården.

Under sommaren genomfördes 7 597 förlossningar i länet och med god planering och gott samarbete mellan sjukhusen och förvaltningen kunde 9 av 10 kvinnor föda på sitt förstahandsval. Under sommaren hänvisades 63 förlossningar till andra län och vi tog samtidigt emot 165 utomlänspatienter.

För att ytterligare stärka kapaciteten inom förlossningsvården så höjer vi ersättningen permanent med 120 miljoner kronor per år samt bygger ut förlossningsenheterna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset. Under 2017 öppnade även den nya förlossningsenheten på Södertälje sjukhus och vi planerar även för en ny förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus samt utbyggnad av BB Stockholm. Vi har under året även tagit beslutet att sjuksköterskor ska få full lön under vidareutbildning till att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Vi har tagit flera stora steg i rätt riktning och nu måste den S-ledda regeringen ta sitt ansvar.

Det råder en stor personalbrist inom vården och det resulterar tyvärr i att vårdplatser får hållas stängda. Regeringen måste därför se till att utöka antalet utbildningsplatser inom samtliga professioner som är kritiska inte minst för förlossningsvården.

När vi nu lämnat 2017 bakom oss tar vi med oss erfarenheterna vi fått in i det nya året.

Sedan 2006 har vi minskat vårdköerna för både besök i både primärvården och specialistsjukvården. Andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver ökat till från 73 till 81 procent. När det gäller tillgänglighet inom både primär- och specialistvården så ligger Stockholm i topp, detta går att jämföra med flera av de S-styrda landstingen som ligger i botten.

Samtidigt är vi medvetna om att det finns mycket kvar att göra. Därför tillför Alliansen i årets budget ytterligare 290 miljoner till primärvården med fokus på att korta väntetiderna och öka tillgängligheten för att minska trycket på länets akutmottagningar. Dessutom kommer även flera nya närakuter att öppnas runt om i länet under nästkommande år.

Stockholms län står inför stora utmaningar med en växande och åldrande befolkning vilket kommer kräva stort ansvar framgent. Ändå ger Socialdemokraterna inga konkreta besked på hur de vill öka tillgängligheten inom vården och hur landstinget ska arbeta med att rekrytera barnmorskor och specialistsjuksköterskor utan S väljer att endast fokuserar på att kritisera. I stället för att klaga på Alliansen borde S fokusera på att tillsammans med oss trycka på sin egen regering så att det kommer till ordentliga, strukturella förändringar som gynnar sjukvården i hela landet.

Vi i Alliansen vill fortsätta att arbeta för att ta ansvar och utveckla sjukvården genom ökad tillgänglighet, utvecklad valfrihet och trygghet för både invånare och personal.

Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd (L) och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting

Marie Ljungberg Schött, akutsjukvårdslandstingsråd (M) och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD) och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting

Karin Fälldin, gruppledare och ledamot (C) i hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev