Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Rusning efter att få utbildningar om hot

Publicerad: 2 juni 2017, 12:21

Riskanalyser, checklistor, handlingsplaner. Över 60 kommuner har på kort tid anmält sig för att få utbildning i hothantering som SKL erbjuder.


Ämnen i artikeln:

HotFörtroendevaldaHotet mot politikerna

Att Sveriges Kommuner och Landsting ska arbeta för att motverka hot och hat mot politiker finns ett kongressbeslut på. Regeringen har bidragit med pengar för bland annat utbildningar.

Dagens Samhälles enkät om hot mot de ledande politikerna i kommuner och landsting/regioner visar att problemet är omfattande. Mer än hälften har varit utsatta under den här mandatperioden. Bland kvinnorna är andelen så hög som 66 procent.

– Intresset är stort för våra utbildningar och workshops, konstaterar Lena Langlet, samordningsansvarig för området demokrati på SKL.

Drygt 60 kommuner har anmält sig för gratis utbildningar på plats. Det handlar både om förebyggande insatser och stöd av olika slag när incidenter inträffar.

Ett särskilt utvecklingsarbete har bedrivits i sju kommuner som blir en form av pilotkommuner när det gäller insatser mot hot. Erfarenheterna kommer att sammanfattas och spridas efter sommaren. Just nu görs ett liknande arbete i fyra landsting.

SKL lyfter i sina utbildningar också frågan om var gränserna går och hur mycket politikerna skall tåla.

– Är den normförskjutning vi ser okej? Helt klart är att det inte är acceptabelt om politiker känner sig tvingade att idka självcensur och hålla inne med sina åsikter, säger Lena Langlet.

Färdiga checklistor finns ännu inte, men här är nedan är några av de punkter som lyfts fram och som kommuner och landsting bör tänka på:

Magnus Wrede, mw@dagenssamhalle.se

Hur hantera hot och hat?

Riskanalyser. Hur hanterar och kommunicerar politikerna särskilt kontroversiella frågor, till exempel nedläggning av skolor och BB? Lyft fram att det handlar om kollektiva beslut, det är inte en enda person, en ordförande, som står bakom!

Medborgardialog. Fundera noga över formerna för medborgardialoger, när och hur de ska genomföras. Många situationer och reaktioner bland invånarna kan förutses. Politikerna måste ha strategier för hur de bemöter inte bara argument, utan också heta känslor.

Kontaktpersoner. Vem vänder sig en hotad politiker till? Vilket stöd finns? I vilket läge anmäler man och till vem? När är en polisanmälan befogad?

Handlingsplaner, system. Tydliga strategier och checklistor för hur frågor kring hot och trakasserier ska tacklas.

Sociala medier. Vad skall politiker tänka på när de kommunicerar via sociala medier? Diskussion om användning och omfattning.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev