Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Risk med sänkta krav på brandskydd på asylboenden

Migrationsverkets sänkta krav på brandsäkerhet i upphandlingar av asylboenden riskerar att leda till förlorade människoliv. Migrationsverket bör snabbt ta fram tydliga rekommendationer för hur man ska åstadkomma ett bra brandskydd i akuta asylboenden, skriver Brandskyddsföreningens generalsekreterare Anders Bergqvist.

Publicerad: 29 oktober 2015, 10:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rosenkullens asylboende utanför Munkedal är ett av flera som har eldhärjats på senare tid.

Foto: Adam Ihse/TT


Ämnen i artikeln:

SamhällsskyddFlyktingmottagandeMigrationsverketFlyktingkrisen

Sverige står just nu inför en stor utmaning när det gäller att ta emot de människor som flyr och söker skydd i vårt land. En av de mest akuta svårigheterna är att ordna tak över huvudet åt alla som kommer hit. Många placeras i byggnader som inte är avsedda att bo i, som till exempel gymnastiksalar, skolor och föreningslokaler.

Migrationsverket är den myndighet som är ansvarig för att ge flyktingarna någonstans att bo, ett arbete som vi vet att myndigheten tar på stort allvar och prioriterar högt. För att snabbt kunna ordna fram boenden har Migrationsverket ändrat kraven på brandskydd i upphandlingar av asylboenden och man ställer inte samma tydliga krav på brandskydd som vanligen ställs vid upphandlingar.

Konkret innebär förändringen bland annat att kravet på att en sakkunnig inom brandområdet ska intyga att anläggningen uppfyller ett fullgott brandskydd har tagits bort och ersatts av ett krav på att den aktör som driver boendet kan garantera att det lever upp till lagens krav om brandskydd.

En annan förändring är att brandskyddet ska kontrolleras i efterhand, när verksamheten redan är i gång, i stället för som tidigare genom inspektioner innan tillstånd för verksamheten ges. Dessa förändringar ställer mycket större krav på kompetens hos de ansvariga för asylboenden.

Från Brandskyddsföreningens sida har vi förståelse för att Migrationsverket försöker hitta en lösning på det akuta behovet av boenden. Vi har också full förståelse för att det krävs oortodoxa lösningar. Samtidigt är det viktigt att brandsäkerheten inte äventyras. Tydliga och handfasta råd och rekommendationer på hur olika former av asylboenden kan utformas hade underlättat för ansvariga för asylboende att kunna ta sitt ansvar för brandsäkerheten.

Särskilt allvarligt är det försämrade brandskyddet mot bakgrund av att flera asylboenden på senare tid har utsatts för brandattentat. Det är skrämmande att boenden för människor som flytt undan krig och katastrof utsätts för medvetna attentat på detta sätt. Attentaten måste stoppas, samtidigt som vi måste se till att byggnaderna har ett fullgott brandskydd. Här finns ett stort behov av tydliga rekommendationer.

Migrationsverkets sänkta brandskyddskrav, i kombination med de många brandattentaten, blir därmed olyckligt och kan resultera i omfattande person- och egendomsskador och i värsta fall att människor kommer att dö vid en brand.

I arbetet framöver krävs ett tydligt politiskt ledarskap. Migrationsminister Morgan Johansson säger att regeringen står i begrepp att vidta extraordinära åtgärder för att ge flyktingar tak över huvudet. Vi hoppas att migrationsministern är lika tydlig med att inte tumma på säkerheten i de asylboenden som nu skapas.

För att lyckas med att ge flyktingar bra och brandsäkra boenden krävs samverkan över myndighetsgränserna, inte minst mellan regeringen, kommuner, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Polisen och Boverket. Från Brandskyddsföreningen sida bidrar vi gärna med kunskap och kompetens.

Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev