Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Renovering steg för steg minskar utanförskapet”

Renoveringen av miljonprogrammen leder ofta till ökat utanförskap då hyrorna höjs och hyresgäster tvingas flytta. Med vår modell tvingas ingen att flytta. På sikt innebär det att bostadssegregationen bryts.

Publicerad: 23 november 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Victoria Parks metod tvingar ingen att flytta, skriver vd:n m fl.

Foto: Marcus Ericsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

MiljonprogrammetUtanförskapSegregation

I utanförskapsområden upplever många att framtidsmöjligheterna är små. Känslan av hopplöshet är stark och bilden av att ansträngning inte lönar sig är utbredd. Utanförskapet förstärks ofta av att områdets standard är låg med betydande behov av upprustning av byggnader och utemiljö. Grogrunden för social oro är stor och förtroendet för myndigheter är svagt. Det är i denna kontext vi i Victoria Park och många andra bostadsbolag verkar. Vi måste tillsammans med övriga intressenter, inte minst kommunerna, bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av dessa områden.

Victoria Park äger och förvaltar ett stort antal lägenheter i miljonprogramsområden och som i andra liknande områden behöver många fastigheter renoveras. Situationen är förknippad med svårigheter men ger också möjligheter för utveckling, och i de fall där det finns utanförskap vända en negativ trend.

En del fastighetsägare väljer den till synes enkla vägen att evakuera hyresgäster hus för hus och renovera en hel fastighet åt gången. När standarden höjs följer hyresnivåerna efter och en vanlig och allvarlig konsekvens blir att vissa hyresgäster inte har råd att flytta tillbaka. Ibland med svåra konsekvenser för den enskilde. I stället för att använda renoveringar för att bryta utanförskap blir det motsatt effekt.

Givetvis finns tillfällen där ett helt hus måste renoveras på en gång, men många gånger går det att göra på annat sätt. Vi på Victoria Park gör det och arbetar med renovering lägenhet för lägenhet. Metoden innebär att renoveringar sker när en hyresgäst väljer att flytta. Med andra ord tvingas ingen flytta.

Renoveringarna görs till en nivå som gör lägenheterna populära, vilket ger en inflyttning av hyresgäster med stabil ekonomi som leder till ett större socialt kapital. Andras känsla av hopplöshet minskar när fler grannar har jobb.

Tillvägagångssättet leder till att den allvarliga bostadssegregation som finns i delar av landet kan brytas. Detta samtidigt som fastigheternas tekniska livslängd ökar och miljöpåverkan minskas genom ex. ökad energieffektivitet och minskad vattenförbrukning. Social och ekonomisk hållbarhet kan gå hand i hand.

Vi behöver också arbeta bredare för att bryta utanförskapet hos personer som redan bor i området. För vår del handlar det bland annat om att rekrytera långtidsarbetslösa från våra bostadsområden till tidsbegränsade jobb som miljövärdar och bocoacher. Vid en extern utvärdering av nationalekonom Ingvar Nilsson i rapporten Bortom Bokslutet är resultaten slående.

Många har gått vidare till tillsvidareanställningar eller studier och blivit förebilder för andra arbetslösa i området. Områden har blivit lugnare och oroligheter minskat. Vi kan också notera en minskning av nedskräpning och klotter. Samspelet mellan boende och oss som fastighetsägare har dessutom förbättrats. Samtidigt minskar samhällskostnader för utanförskapet, framförallt för kommunen.

Vi på Victoria Park vill dock göra mer och bidra ytterligare till en positiv utveckling av miljonprogrammen. För att verkligen göra skillnad krävs utvecklad samverkan mellan fastighetsägare, kommuner, arbetsförmedling, företag och andra samhällsaktörer. Vår förhoppning är därför att starta en större diskussion om hur fastighetsägare, privata såväl som allmännytta, bättre kan bidra för social hållbarhet och minskat utanförskap. Tillsammans kan vi göra mer.

Peter Strand, vd Victoria Park

Liselott Wennerström, CSR- och HR-chef Victoria Park

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev