Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Regeringen sviker hbtq-personers rättigheter

Det är långt från augusti till december – från en stolt, sprakande prideparad till politikens gråare vardag. Idag är det Världsaidsdagen och det är läge att åter uppmärksamma hur Sverige behandlar hbtq-personer. Tyvärr står vi oss allt sämre i en internationell jämförelse.

Publicerad: 1 december 2017, 08:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Colourbox


Ämnen i artikeln:

HBTQRegeringen

Sverige har en stolt historia av att gå i bräschen för jämlikhet. Ministrar och andra makthavare deltar gärna i pridefiranden. Men nu verkar framåtskridandet ha stannat av. Den rödgröna regeringen har inte bara gjort sig skyldig till underlåtenhet; på vissa sätt har de styrande rentav försämrat situationen för hbtq-personer.

Enligt den europeiska organisationen ILGA hamnar Sverige på tolfte plats i rankningen av mänskliga rättigheter för hbtq-personer. I topp ligger Malta, Norge och Storbritannien.

Hbtq-personer är på många sätt fortfarande diskriminerade, i arbetslivet såväl som på fritiden. Den som är öppen med sin sexualitet riskerar exempelvis att missgynnas i en anställningsprocess. Hbtq-personer utsätts för hatbrott, hot och våld – och lider av större psykisk ohälsa än genomsnittet. Här behövs ett fortsatt arbete med skarpare lagstiftning och mer högljudd opinionsbildning.

Den rödgröna regeringen har halverat stödet till hiv-prevention i kommuner och landsting. Det försvårar det hälsofrämjande arbetet, men sänder också negativa signaler. Ska inte hbtq-personers hälsa tas på större allvar?

Även familjepolitiken har varit en besvikelse. Hbtq-föräldrar måste fortfarande genomgå en adoptionsprocess för sina egna barn, i avsaknad av en könsneutral föräldrapresumtion. Könstillhörighetslagen som skulle underlätta för transpersoner och vara positiv för mångas psykiska hälsa, dras i långbänk.

När transpersoner äntligen ska inkluderas i hetslagen, verkar regeringen välja att genom begreppet ”könsöverskridande” definiera transpersoner som avvikande. Varför räcker det inte att helt enkelt slå fast att det ska vara olagligt att hetsa med anspelning på ’könsidentitet eller könsuttryck’”?

I måndags presenterades nya utredningsförslag om transpersoners situation. Det återstår att se hur regeringen kommer agera - tiden rinner snart ut för att åstadkomma några reformer denna mandatperiod.

Slutligen har Stefan Löfvens regering gett upp ansvarstagandet gentemot omvärlden. Hbtq-personer förföljs och dödas fortfarande. På flera håll går utvecklingen till och med bakåt. Det gäller inte minst i våra grannländer på andra sidan Östersjön. Här behövs diplomatiskt tryck, och stöd till personer och organisationer som verkar för lika rättigheter.

Samtidigt möter hbtq-personer som söker sin tillflykt till Sverige en hårdnande attityd. Möjligheten att få asyl på grund av förföljelse kopplad till sexuell läggning eller könsidentitet tycks i praktiken ha försvunnit under nuvarande regering.

Sverige har kommit längre än många andra länder. Vår historia av förtryck och sjukdomsstämpling av hbtq-personer samt en omänsklig behandling av aidssjuka saknar förstås motstycke i dagens samhälle. Sverige öppnade relativt tidigt dörren för jämlika lagar kring adoption, äktenskap och insemination. Men det duger inte att leva på gamla meriter.

Världsaidsdagen handlar om att bekämpa en av världens mest fruktansvärda sjukdomar, som drabbar alla slags människor världen över. Men det har också blivit en dag för att uppmärksamma hbtq-personers utsatta position. Nu är det hög tid att utkräva svar från vår egen regering.

Rasmus Jonlund, kommunpolitiker (L) Stockholm

Robin Tapper, kandidat till kommunfullmäktige Stockholm (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HBTQRegeringen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev