måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Regeringen behöver en ny innovationspolitik

De flesta förknippar ordet innovation med tekniska uppfinningar. Men det är en omodern syn. I dag handlar det om att skapa värden – ekonomiska, sociala eller miljömässiga – för kunder, brukare och medborgare. Det är hög tid att regeringen i sina politiska prioriteringar visar att den omfamnar den nya synen på innovation.

Publicerad: 11 maj 2016, 07:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den mer än 20 år långa urholkningen av resurser till samhällsvetenskapliga utbildningar måste upphöra, skriver Magnus Hedberg och Sofia Larsen. Foto: Jusek och Amanda Jackalin/Stockholms universitet.


Ämnen i artikeln:

SamhällsutvecklingInnovationSkolanUtbildning

I utvecklade kunskapsekonomier drivs välståndet av innovationer. Därför är det allvarligt att både OECD och EU-kommissionen nyligen har visat att Sveriges innovationsförmåga har försämrats.

Enligt OECD är det särskilt illavarslande att Sverige inte har anammat det nya sättet att se på innovation. Det kommer till uttryck i att Sverige saknar en sammanhållen strategi för att hantera de stora samhällsutmaningarna, så som miljön, energin och demografin. Inte heller har regeringen tillräckligt prioriterat tjänsteinnovation och innovation i offentlig sektor.

En undersökning som Jusek beställt av Sifo visar att tre av fyra svenskar förknippar ordet innovation med tekniska uppfinningar. Särskilt framträdande är den här föreställningen bland medelålders män. Tillsammans med EU:s och OECD:s kritik visar detta att Sverige – med vår framgångsrika tekniska och industriella historia – riskerar att fasta i det gamla och inte satsar de resurser som krävs för att utveckla de innovationer som driver framtidens välstånd.

Statsministern har med inrättandet av sitt innovationsråd och regeringens ambition att nyindustrialisera Sverige förtjänstfullt lyft upp innovationsförmågans betydelse för industrins konkurrenskraft. Men det moderna och mer samhällsnyttiga synsättet på innovation har ännu inte gjort avtryck i regeringens politik.

Därför bör regeringen:

Prioritera samhällsvetenskapliga utbildningar. Högskolans viktigaste bidrag till Sveriges innovationsförmåga är studenternas bidrag i arbetslivet. Den mer än 20 år långa urholkningen av resurser till samhällsvetenskapliga utbildningar måste upphöra
Styra högre utbildning mot högre kvalitet. I dag belönas låg kvalitet eftersom det är genomströmningen av studenter som styr lärosätenas resurser.
Utveckla innovationsupphandlingar. Regeringen bör ge några myndigheter i uppdrag att använda så kallade innovationsupphandlingar i syfte att möta de stora samhällsutmaningarna. Därutöver bör regeringen öka trycket på myndigheter och kommuner att utveckla sitt innovationsarbete.
Satsa mer på strategiska innovationsområden. Det finns ett behov av att ledande aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och akademi intensifierar sin samverkan för att identifiera gemensamma intressen, sätta långsiktiga mål och hitta lösningar på samhällsutmaningarna. Det arbete som pågår på detta område bör tillskjutas ytterligare resurser.
Tillskjuta resurser för bättre innovationsledning. Det är på arbetsplatsen som en stor del av Sveriges innovationsförmåga bestäms. Därför bör ytterligare resurser tillskjutas för utveckla chefers bidrag till arbetsplatsens innovationsklimat. Det kan göras genom att skapa mötesplatser där forskare och praktiker kan mötas.

I framtidens värdeskapande spelar humaniora och samhällsvetenskap en avgörande roll, men i Sverige är vi fortfarande fast i ett traditionellt tänkande om vad innovation är och hur innovationsförmågan kan förbättras. Men ska vi stärka konkurrenskraften, effektivisera den offentliga sektorn och pressa tillbaka arbetslösheten krävs att vi fullt ut anammar den bredare synen på innovation.

Precis som i arbetet med att nyindustrialisera Sverige måste statsminister Stefan Löfven ta ledningen och genom styrning och politiska prioriteringar rikta om och tillskjuta resurser för denna helt nödvändiga omställning. Endast på det sättet kan vi lösa de stora samhällsutmaningar Sverige står inför.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Magnus Hedberg, vd Jusek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev