Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Regeringen äventyrar det kommunala självstyret”

Att det kommunala självstyret är en viktig del av det demokratiska systemet framgår redan i regeringsformen. Trots detta för regeringen en politik för ökad detaljstyrning från statlig nivå till kommuner och regioner/landsting. Tycker ledande socialdemokrater att grundlagen är viktig? undrar riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M).

Publicerad: 6 november 2015, 05:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utöver att regeringen har utlovat gratis preventivmedel, glasögon, öppenvård för äldre så har regeringen fört diskussioner om att reglera många valfrihetsreformer.

Foto: Jessica Gow, TT


Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaKommuner

Man lovar allt till alla men glömmer bort att det ska betalas. Inte sällan ges en så kallad förstärkning till en öronmärkt åtgärd under några år – därefter måste kommuner/landsting finansiera detta själva – om medel finns för fortsatt åtgärd.

Utöver att regeringen har utlovat gratis preventivmedel, glasögon, öppenvård för äldre så har regeringen fört diskussioner om att reglera många valfrihetsreformer.

Det har också framförts krav på att man ska tvinga kommunerna att bygga bostäder. I dag finns det mer än 60 riktade statsbidrag, som tillsammans skapar en ineffektivitet och detaljstyrning. Därtill medför dessa reformer att det kommunala självstyret nu tydligt sätts ur spel av regeringen.

Kommuner och landsting kommer mer och mer att sitta i knät på staten med ökad otydlighet för invånarna.

Jag menar att Sveriges kommunala självstyre är unikt och måste värnas. Det ansåg man även på 1990-talet då staten gjorde rent hus med alla statsbidrag, efter att man då såg att bidragsförordningar mest skapade förvirring och ineffektivitet hos kommunerna.

I kommunerna pratar man ofta om att politikerna ska fatta besluten som tjänstemännen ska verkställa utan politisk klåfingrighet – det borde även gälla för staten.

Med en ökad detaljreglering från riksdag och regering uppstår frågeställningar kring det lokala självstyret och därmed risk för konflikter mellan de olika demokratiska nivåerna.

Det lokala självstyret gör det effektivt och enkelt för invånarna att ställa sina politiker till svars via ansvarsutkrävande. Om vi får en fortsatt oordning äventyras denna viktiga grundpelare i vår demokrati: Vem ska befolkningen ställa till svars när ansvaret är så otydligt? Kommunen? Landstinget? Staten?

I en departementsskrivelse från 2014, DS 2014:10, framgår följande: ”Förslagen i promemorian innebär att myndigheterna ska redovisa hur de bedömer att föreskrifterna påverkar det kommunala självstyret. Om föreskrifterna väntas medföra effekter på kostnader och intäkter för kommuner och landsting, ska även detta redovisas i konsekvensutredningen. Slutligen föreslås att de bemyndiganden som myndighetens föreskrifter grundar sig på, ska redovisas i konsekvensutredningen.” Detta struntar uppenbart regeringen i.

Dessutom har Sveriges kommuner och landsting, SKL, som numera har en socialdemokratisk ordförande, riktat skarp kritik mot regeringens alla riktade bidrag som regeringen har drivit igenom.

Allt för att få med sig Vänsterpartiet i omröstningar i riksdagen. SKL menar också att satsningar som dessa kommer innebära kraftigt höjda skatter.

Om detta har jag skrivit en motion till riksdagen, men det lär ta tid innan den besvaras med ett sedvanligt avslag. Därför förväntar jag mig ett svar från ledande socialdemokrater om följande: Anser ni att grundlagen är viktig och att den ska följas?

Anser ni att det kommunala självstyret är viktigt och ska följas?

Hur avser ni klargöra för medborgarna om vem de ska avkräva ansvar ifrån, när de är missnöjda med sina glasögon, sina preventivmedel och öppenvården för äldre?

Avser ni återkomma med fler detaljstyrningar för kommunerna och landstingen? Och sist men inte minst, hur mycket kommer ert kalas att kosta och hur mycket kan vi förvänta oss i höjda skatter de kommande åren?

Lotta Finstorp, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev