Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Privata utredare drar in miljarder

Publicerad: 21 maj 2015, 03:01

Teknikkonsulterna omsätter 10 miljarder skattekronor om året. De åtta största teknikkonsulterna, med rötterna i bygg- och infrastrukturindustrin, har vuxit med 40 procent sedan 2012.

De offentliga utredningarna blir färre. Kommunkontoren avlövas på kompetens. Då kliver de privata utredarna in. De växande konsultbolagen har blivit samhällsbyggare och påverkar politiken i samspel med PR-bolagen.


I en klassisk reklamkampanj för ett bemanningsföretag hamnade folk i pinsamma situationer. På slutet budskapet: ”Har du problem – Ring Poolia”. När kommuner och landsting får problem ringer de i stället teknikkonsulterna.

De åtta största tekniska konsultbolagen omsätter 20 miljarder kronor i Sverige. 45 procent av uppdragen kommer från stat, kommun och landsting. Och det är en växande offentlig marknad. På två år har den vuxit med 39 procent. Under samma period har antalet anställda ökat med över 60 procent.

De stora teknikkonsultbolagen blir alltmer samhällskonsulter och rekryterar numera andra än ingenjörer och arkitekter. De jobbar lika ofta med stora samhällsfrågor som med bärkraften i en byggkonstruktion.

– Vi måste förstå mer av vår omvärld. Vi har breddats och vill vara med i ett tidigare skede. På Tyréns uppmuntrar vi våra medarbetare att ta kommunala uppdrag för det ökar förståelsen och kunskapen om beslutsgången. Alla vi som gått mellan sektorerna förstår komplexiteten, säger Ulrika Francke, vd för Tyréns, med bakgrund både som borgarråd (FP) och förvaltningschef i Stockholms stad.

– Att det är mer uppdrag åt offentlig sektor beror också på att kommunerna i dag är väldigt avskalade på teknisk kompetens. Ingenjörer som tidigare var kommunalt anställda säljer i dag sina tjänster till kommunerna.

Trots att hon i dag finns på konsultsidan tycker hon att avlövandet av kompetens gått för långt i offentlig sektor. Inte bara på kommuner, utan också på till exempel Trafikverket.

Tomas Carlsson, som är koncern-vd på rivalen Sweco, ser samma utveckling.

– Under en tioårsperiod är det tydligt att alla våra kunder mer och mer fokuserar på kärnverksamheten. Vi som specialister blir inblandade på många ställen. Ta skolor. En normalkommun kanske bygger en skola vartannat år. Vi är inblandade i skolprojekt hela tiden, säger Tomas Carlsson.

– Vår affär ändras också. Tidigare var kommunikationen ingenjör till ingenjör. I dag handlar det oftare om kommunikation mellan en konsult och någon som har ett behov. Vi tillhandahåller samhällsbyggarkompetens i en vid mening.

Anna Sander var till nyligen vd för IQ Samhällsbyggnad, som verkar för samverkan mellan akademi, företag och offentlig sektor. Tidigare var hon departementsråd och miljöchef på NCC. Nu blir hon chef för forsknings- och innovationsstrategier på WSP.

– Teknikfrågorna är inte isolerade, de hänger ihop med ekonomi, organisation, hållbarhet och långsiktiga strategier. Det är viktigt med aktörer som tar helhetsgrepp. I min gamla roll på IQ Samhällsbyggnad såg jag att konsulterna rekryterades med allt bredare kompetens; det var biologer, ekonomer, lantmätare, beteendevetare och så vidare, säger hon.

Att företag också får en aktiv roll i samhällsdebatten ser som hon som positivt:

– Företag och organisationer gör saker publikt för att föra upp frågor på dagordningen, de spelar en aktiv roll i stället för att vänta på förslag från politikerna eller att de ska lyckas med lobbying i korridorerna. Det är bra om aktörer som vet vad som fungerar deltar i samhällsdebatten, säger Anna Sander.

Nybyggarkommissionen, som kom 2014, och infrastrukturkommissionen, som arbetar nu, är exempel där företag finns med i det som påminner om statliga utredningar. Men alla vill inte delta.

– Vi har medvetet tackat nej till kommissionerna. Man förklär det i termer av ett slags objektiv utredning. När de som har något att vinna på det kommer med förslagen tappar det lite i trovärdighet. Sedan tycker vi också att stora företag som konkurrerar med varandra ska inte sitta tillsammans och föreslå lösningar, säger Tomas Carlsson på Sweco.

Sweco har däremot tagit fram framtidsvisioner för hur Stockholms- och Öresundsregionerna kommer att se ut år 2070 ihop med Skanska. Något liknande är på gång för Göteborg/Västsverige.

– Vi tar väldigt långsiktiga perspektiv och visar på trender i utvecklingen. Men också: vad är rimligt att göra för att utveckla samhället? säger Tomas Carlsson.

Anna Thore var fram till valet i höstas oppositionsråd (MP) i Kalmar, och dessförinnan kommunal tjänsteman. I dag är hon strateg inom miljö- och samhällsutveckling på WSP.

– Jag attraherades av att vara med i förändringar som leder till större hållbarhet än vad regelverken säger och jag tror att privata företag kan gå före. Det känns som de ambitionerna med hållbarhetsarbetet finns inom WSP.

Fast det finns fortfarande en kommunal koppling. Dels sitter hon kvar i fullmäktige i Kalmar, dels har WSP via henne tagit över sekretariatet för Kalmarsundskommissionen från kommunen.

– Genom kommissionen samarbetar kommunerna i området för ett hållbart kustmiljöarbete och förbättrad vattenkvalitet. Jag var insatt i frågan, så det passade bra, säger Anna Thore.

Flera av konsultbolagen intresserar sig för den offentliga marknaden. På Ramböll finns till exempel en avdelning för Välfärdsanalys med 15 anställda som gör utvärderingar åt offentliga sektorn.

För några år sedan tog Sweco över hela Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USK). Och de kan tänka sig fler sådana affärer.

– Senast gjorde vi det genom förvärvet av Vectura (tidigare Vägverket Konsult och Banverket Projektering). Vi kan samordna våra kompetenser och göra det rationellare än vad staten kan göra, säger Tomas Carlsson.

Under året ska Sweco anställa 1 000 personer i Sverige. Jämfört med offentliga sektorn kan de locka med bättre löner.

– Men det som motiverar de som vill jobba hos oss är främst möjligheten att få delta i de häftiga projekten. När vi frågar är det varianter på det som är i topp tre, säger Tomas Carlsson.

Men trots mer jobb och gigantiska projekt framöver – som höghastighetståg, tunnelbaneutbyggnad och en stark expansion i byggandet – smäller inte champagnekorkarna på konsultföretagen.

– Priserna är oerhört pressade. En ung jurist kan ta över 2 000 kronor i timmen, vi ligger i dag på ett snittpris på 800 kronor per timme. Vi konkurrerar med lågpriskonsulter som tagit sig in på marknaden, säger Ulrika Francke.

Janne Sundling

Lobbyisterna och konsulterna går hand i hand

WSP och Ramböll och de fyra stora byggföretagen ingår i infrastrukturkommissionen som 2015 ska peka ut lösningar på finansieringen av ny infrastruktur. Initiativet kom från PR-företaget Paues Åberg.

Hyresgästföreningen låter Ramböll utreda de ekonomiska effekterna av ett införande av marknadshyror. De rekryterar också sin nya chefekonom från Ramböll.

• När Boverket räknar på kostnaden för modulhus för flyktingar vänder de sig till Tyréns för underlag.

• 2014 kom Nybyggar-kommissionen med 63 förslag inom bostadspolitiken. NCC, Nordea och Tyréns var finansiärer och initiativet kom från PR-företaget JKL.

Bokriskommittén kom 2014 med förslag för ökat bostadsbyggande. Fastighetsägarna, handelskamrarna och Tyréns stod bakom.

Sweco har format framtidsvisioner ihop med Skanska om Stockholm 2070 och Öresund 2070.

Sweco har ihop med branschorganisationen Tågoperatörerna och tågtillverkare tagit fram framtidsvisionen Järnväg 2050.

WSP, Scania och Skanska lanserade Stockholmsbågen 2014 för att lyfta Förbifart Stockholms betydelse för kollektivtrafiken.

WSP, Skanska och Tengbom arkitekter har utvecklat ett koncept – Unlock – för att omvandla miljonprogramsområden.

WSP utredde bostadsbristen i Stockholmsregionen i en rapport åt byggföretaget Veidekke och Stockholms handelskammare.

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev