tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Privata boenden får rött ljus av Ivo

Publicerad: 20 december 2017, 23:10

Flera privata äldre­boenden har nekats tillstånd av Ivo. SKL är kritiskt till inspektionens agerande. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Ivo nekar privata företag att ta över driften av äldreboenden på grund av för låg nattbemanning – trots att den är densamma som kommunernas. Nu riskerar kommunernas personaltäthet att hamna under lupp.


Hittills har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) handlagt 23 ansökningar om tillstånd för drift av kommunala äldreboenden på entreprenad enligt den nya lag som gäller från den 15 april.

Nio entreprenader, 40 procent av alla handlagda ärenden, har fått avslag. I fem av de nio fallen anger Ivo brister i nattbemanning som orsak – trots att den är densamma som kommunernas när de drev boendena, eller fastställd i avtal mellan kommun och entreprenör.

– Vår riskbaserade tillståndsgivning bygger på samma kriterier som gäller sedan flera år för privata boenden i egen regi. Kommunerna måste följa exakt samma lagstiftning och förordning, säger Marja-Liisa Sten, enhetschef på Ivos tillståndsenhet.

– Om kommunens bemanning är grund för avtal och vi bedömer den som låg informerar vi våra tillsynsavdelningar.

Som en konsekvens kan även kommunernas nattbemanning hamna under lupp.

Bedömningarna utgår från socialtjänstförordningen från 2016, som innebär att personal utan dröjsmål ska kunna hjälpa boende. Ivo granskar de boendes behov, lokalernas utformning och tekniska hjälpmedel.

I samtliga avslag är bemanningskraven kopplade till lokalerna. Flera våningar eller fastigheter kräver mer personal än angivet i ansökningarna, enligt Ivo. Att ange kameror som hjälpmedel för nattövervakning räcker inte. Teknik kan inte ersätta personal, enligt Ivos beslut.

– De äldre ska alltid snabbt få hjälp dygnets alla timmar, säger Marja-Liisa Steen.

Ett av de boenden som nu står utan tillstånd är Kassakroken i Landskrona, som omsorgsbolaget Norlandia skulle driva.

– Vi satt lugnt i båten efter­som bemanningen i avtalet är densamma som vi själva har haft i flera år, utan klagomål. Men till vår oerhörda förvåning underkänner Ivo nattbemanningen, säger Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande i Landskrona.

Nu får kommunen driva boendet tills vidare, för några miljoner mer än planerat och med samma personalstyrka som tidigare.

Jan Allan Beer anser att Ivo inte tar hänsyn till boendenas storlek eller de boendes hälsostatus vid sina bedömningar. Kommunens upphandling rörde två verksamheter, ett vårdtungt demensboende med 58 platser och det vanliga äldreboendet Kassakroken med 41 platser.

– På demensboendet fick Attendo tillstånd med två nattpersonal plus en löpare som går mellan avdelningarna. På mindre krävande Kassakroken fick Norlandia nej med två personal, en styrka som vi aldrig har fått några synpunkter på, säger han.

Gottfridsberg i Linköping, som skulle drivas av Vardaga, får inte heller tillstånd.

– Vi kommer nu att tvingas lämna anbud med högre bemanning, alltså högre pris, för att säkra­ tillstånd. Det slår mot både oss och kommunerna, säger Fredrik Gren, vd på Vardaga.

På Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är man kritisk till Ivos agerande.

– Vår utgångpunkt är att jobba med flexibel bemanning som ger bra omsorg och samtidigt införa modern välfärdsteknik, till exempel nattkameror, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

– Behoven i omsorgen ökar snabbare än vi kan möta med personalresurser och staten och SKL har tagit i hand på att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda välfärdsteknik. Ivos nuvarande hantering av tillstånd riskerar de äldres möjligheter att få del av denna utveckling.

Sabina Joyau, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna, är också kritisk till Ivos agerande.

– Vi befarar att bedömningarna är hårdare än lagens intentioner. Det slår mot personal och brukare. Ivos prövningar måste vara förutsägbara, säger hon.

Sedan den 15 april har Ivo fått in totalt 98 ansökningar, och alltså handlagt 23 ärenden. Från och med mars nästa år måste alla entreprenader ha tillstånd, inte bara nyupphandlade. Det är lika med över 730 ärenden till.

Och om andelen avslag blir som hittills betyder det att ungefär 250 äldreboenden kommer att stå utan tillstånd nästa år och kommunerna tvingas återta driften.

– Det riskerar att påverka hela entreprenadverksamheten, som i sin tur drabbar kommunerna. Men är de förberedda på det? säger Fredrik Gren.

Torbjörn Carlbom

Privat drift på entreprenad måste ha tillstånd

Sedan den 15 april i år gäller en ny lag som innebär att privata aktörer som driver äldreboenden på entreprenad åt kommuner måste ha tillstånd från Ivo. Än så länge gäller lagen enbart nya entreprenader.

Från och med april nästa år krävs tillstånd för samtliga boenden som drivs på entreprenad av företag. Totalt rör det sig om 836 verksamheter, enligt Vårdföretagarna. Kommuner är inte tillståndspliktiga.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev