Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Priset blir högt för dåligt dricksvatten

Det är bra att kvaliteten på dricksvattnet och nivån på VA-taxorna diskuteras. Men att försämra dricksvattensäkerheten eller öka miljöpåverkan från verksamheten är inte rätt väg att gå. Kostnaden för att inte ha ett säkert dricksvatten är mycket högre än kostnaden för att förebygga problemen.

Publicerad: 19 januari 2016, 09:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Taxorna för vatten och avlopp måste sannolikt fortsätta att öka, då det finns ett behov av att förnya gamla anläggningar.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

REPLIK Den 13 januari skriver Jan Söderström, tidigare avdelningschef på SKL, i artikeln ”Dramatiska höjningar av VA-taxan kräver åtgärder” om bristerna inom de kommunala vattentjänsterna. Han menar att det är för dyrt att få tillgång till säkert dricksvatten och skydd av miljöpåverkan från avloppsvatten.

Svenskt Vatten tycker att det är bra att frågan diskuteras och håller med om att allt inte är perfekt, men anser inte att det är aktuellt att försämra dricksvattensäkerhet eller öka miljöpåverkan från verksamheten.

De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna byggdes i många fall ut under 60- och 70-talen med stöd av statliga bidrag. Därför har taxorna varit låga, de har inte återspeglat de verkliga kostnaderna. Nu när investeringar görs utan statsbidrag så kommer den verkliga kostnaden att synas. I dag kostar vattnet i Sverige i genomsnitt 4 öre per liter och det inkluderar både dricksvattenproduktion och avloppsrening.

Det finns inga stöd för tesen att VA-taxorna skulle vara för höga. Svenska VA-taxor hör till de lägre i Europa. Prispressen är dessutom stark eftersom det i varje kommun finns ett politiskt tryck att hålla taxorna nere.

Vad som däremot är korrekt i artikeln är att ambitionerna inom svensk VA är höga, vilket betyder att vi dels värderar säkert vatten och dels värderar att leva upp till miljökraven mycket högt. Svenskt Vatten och våra medlemmar värnar om säkert vatten och skydd av miljön.

De krav på nya reningssteg för säkert dricksvatten och kväverening för att skydda miljön från övergödning tycker vi inte är onödiga såsom Söderström framhåller. Dessa kan leda till ökade kostnader, men för att säkra vattenkvaliteten och för en bättre miljö är detta ett lågt pris.

Våra analyser visar att taxorna för vatten och avlopp med största sannolikhet måste fortsätta att öka, då det finns ett investeringsbehov för att förnya gamla anläggningar.

Vi delar åsikten att det behövs starkare VA-organisationer och ett ökat samarbete mellan kommuner. Det är viktigt inte minst för att skapa starka beställarorganisationer som kan hantera det ökade investeringsbehovet. Svenskt Vatten bedriver en omfattande verksamhet för att stödja medlemmarna i det här arbetet. Däremot visar all erfarenhet att Söderström har fel när han hävdar att detta leder till lägre taxor, utmaningarna finns kvar även för den större organisationen och vanligen går taxan upp just därför att man får kapacitet att ta sig an nödvändiga investeringar.

Diskussionen är viktig och måste fortsätta, men det är likväl viktigt att den baseras på fakta och även tar värdet av att säkra säkert dricksvatten och god miljö i beaktande också i framtiden. Den samhällsekonomiska kostnaden av att inte ha ett säkert dricksvatten är mycket högre än kostnaden för att förebygga problemen.

Anna Linusson, vd Svenskt Vatten

Magnus Montelius, rådgivare Managementfrågor Svenskt Vatten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev