Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Politiker duckar för frågan om prioriteringar i vården

Resursfördelningen i vården ska styras utifrån den etiska plattformen och riksdagens beslutade prioriteringsprinciper. Genom att ta ett samlat grepp kan en likvärdig vård efter behov säkras i tider av ekonomisk knapphet, skriver Svenska Läkaresällskapets ordförande.

Publicerad: 2 november 2017, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hur ska vården prioritera när resurserna inte räcker till alla? Enligt skribenten behövs en Einhorn II -utredning.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

EkonomiLäkare

Sveriges riksdag tog 1997 beslut om en etisk plattform som ska vara vägledande för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, och som består av tre principer i följande rangordning:

• Människovärdesprincipen – att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället

• Behovs- och solidaritetsprincipen –att resurserna bör fördelas efter medicinska behov

• Kostnadseffektivitetsprincipen – att rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, bör eftersträvas vid valet mellan olika verksamheter eller åtgärder.

Förarbete till riksdagsbeslutet var Jerzy Einhorns utredning om vårdens prioriteringar som tillsattes under krisen på 1990-talet. I tider av ekonomisk nedgång fanns en oro att behoven hos de svårast sjuka – de som sällan skriker högst – skulle åsidosättas i ljuset av de stora besparingskraven. Förhoppningen var att ett tydligt etiskt regelverk införlivat i lagstiftningen kunde utgöra motvärn.

I dagarna har Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommit med sin ekonomirapport oktober 2017, som visar att den demografiska utvecklingen innebär att vårdbehoven ökar snabbare än någonsin tidigare, samtidigt som skattekraftens ökning stannar in. Om inga åtgärder vidtas kommer det enligt SKL att saknas över 20 miljarder kronor om fyra år. Resursgapet handlar inte enbart om finansieringssvårigheter, utan även om kompetensbrist.

Frågan är om riksdagens prioriteringsprinciper från 1997 gett svensk hälso- och sjukvård tillräckligt stark grund för att hantera det kommande resursgapet. Kan man lita på att eventuella nedskärningar genomförs öppet, rättvist, begripligt och på ett sätt som innebär att de med de största medicinska behoven får sina vårdbehov tillgodosedda? Jag känner mig inte så säker på det.

Den prioriteringsetiska plattformen har i flera avseenden inte efterlevts inom hälso- och sjukvården. Vi klarar inte att ge sköra, multisjuka äldre och andra patientgrupper med långvariga komplexa behov en vård med kontinuitet och samordning. Det finns få exempel på politiska beslut om öppna prioriteringar, bortval eller andra begränsningar av åtagandet inom den offentligt finansierade vården. Politiker på olika nivåer inför inte sällan styr- och organisationsmodeller som implicit innebär avsteg gentemot den beslutade prioriteringsordningen. Vårdgarantin är här ett tydligt exempel.

Till viss del kan detta förklaras med otillräcklig kunskap. Ett annat problem är att politiker sitter korta mandatperioder och att öppna prioriteringar som innebär omfördelning av resurser kan vara svåra att argumentera för, även om pengarna riktas till de svårast sjuka.

Svenska Läkaresällskapet vill bland annat se ökade utbildningsinsatser riktade till vårdens medarbetare, administratörer och politiker. Prioriteringsprinciperna och dess innebörd bör ses som en gemensam kärnkompetens som ska in i grundutbildningen för alla professioner inom hälso- och sjukvården. Likaså bör det ställas skarpa krav på reformer och nya styr- och organisationsmodeller som införs – att det ska finnas en en konsekvensanalys för hur prioriteringsprinciperna beaktas.

Enligt Läkaresällskapet är det också dags att tillsätta en Einhornkommission II med uppdrag att förnya och stärka den etiska plattformen. Här bör bland annat ingå att tydligare definiera patientautonomins gränser, hälsoekonomins roll vid horisontella beslut om resursfördelning mellan sjukdomsområden och gränserna för det offentliga åtagandet.

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EkonomiLäkare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev