Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Patriarkatet får aldrig hindra barns skolgång”

I Sverige har vi skolplikt. Det innebär att barn har rätt till utbildning mellan förskoleklass och årskurs nio i grundskolan. Samtidigt vet vi att detta inte alltid är något som följs. Det finns vissa undantag där barn hamnar mellan stolarna av en eller annan anledning. En hel bunt av dessa anledningar handlar om patriarkala maktstrukturer.

Publicerad: 1 november 2017, 08:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kvinnor och män arbetar tillsammans i yrketslivet och bör därför göra det även i skolan, enligt skribenten.

Foto: Johanna Lundberg, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SkolanEleverIdrottHederskultur

En infekterad debatt under de senaste åren har gällt frågan om huruvida man kan och får dela upp barn i flick- och pojkgrupper i olika undervisningsmoment i skolan. Det kan exempelvis handla om ämnet idrott- och hälsa. I vissa skolor görs det och i andra inte. Och i vissa skolor görs det men enbart inom ramen för vissa delmoment i kursen, exempelvis simning. Det i sig är inte så konstigt, det finns tydliga orsaker till varför man resonerat på detta sätt. Simningen är en extra utsatt situation för både killar och tjejer, speciellt i tonåren.

Samtidigt är könsseparation något som i största möjliga mån bör undvikas. Män och kvinnor separeras inte i samhället efter skolan, exempelvis inom yrkeslivet och ska därför inte göra det i skolundervisning heller.

Något som ofta förs fram i diskussioner angående könsseparation i undervisning är frågan om huruvida elever tillåts delta i undervisningen eller inte och huruvida det blir lättare att få barnen att delta i viss undervisning om den är könsseparerad. Så är det också helt säkert. Dock är det uppenbart vad som styr en sådan anpassning, nämligen patriarkala maktstrukturer. Det är samma maktstrukturer som förbjuder tjejer att gå till skolan om det finns en risk att det innebär att de kommer att delta i exempelvis sexualundervisning i biologiämnet, eller lära sig om något annat än skapelseberättelsen beträffande livets uppkomst på jorden. Det finns ett stort antal barn som av sina föräldrar förhindras och förbjuds att följa gällande kursplan i skolan på grund av hänsynstaganden till tradition, religion och kultur, kort sagt på grund av patriarkatet.

En annan grupp som utsätts för patriarkatets makt över sin skolgång är barn till kvinnor som utsatts för våld i en nära relation och tvingats söka sig till skyddat boende. Det finns kommuner där detta kan lösas på ett bra och smidigt sätt men dessvärre är det kanske snarare undantaget som bekräftar regeln. Under den tid som barnets mamma bor på ett skyddat boende har barnen inte möjlighet att gå i skolan. En vistelse på ett skyddat boende kan vara allt mellan en vecka och ett år. Det stora problemet är att dessa kvinnors barn under denna tid riskerar att bli utan skolundervisning, trots att man enligt lag har rätt till det. Detta kan bero på att ett barn kommer mitt i en termin och att det saknas skolplatser eller på att det är svårt att avgöra om ett barn som lever med skyddad identitet går i skolan eller ej. Uppföljningen blir kort sagt problematisk, och så har de patriarkala maktstrukturerna återigen stoppat ett barn från sin lagstadgade rättighet att gå i skolan.

Det finns i praktiken bara en lösning på dessa problem. Barn ska gå i skolan. Om de inte går i skolan för att de ”hålls hemma” av sina föräldrar ska de hämtas till undervisning. Det är samhällets skyldighet att inte lämna dessa barn i sticket. Om de inte går i skolan för att de inte bereds skolplats på grund av platsbrist eller liknande så måste de beredas plats. Svårare än så är det inte. Det bör vara varje kommuns skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att alla barn som befinner sig i kommunen har möjlighet att gå i skolan.

”Skolplikt” låter som något ganska hårt och trubbigt men det är inget annat än samhällets sätt att slå vakt om varje barns rätt till utbildning. Patriarkala maktstrukturer, oavsett om det rör sig om tradition, religion, kultur, fysiskt eller psykiskt våld, får aldrig stoppa ett barns rätt till utbildning och kunskap.

Jonas Lundgren, sekulär-feministisk debattör, aktiv i Vänsterpartiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev