Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Ökat välfärdsbehov kräver flera olika lösningar

Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka markant de kommande tio åren. Samtidigt förväntas bristen på arbetskraft bli stor. Det behövs därför en mängd olika insatser för att möta befolkningens ökade välfärdsbehov, bland annat snabbare etablering av nyanlända, digitalisering och bättre arbetsmiljö.

Publicerad: 12 februari 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Välfärden sysselsätter idag ungefär en fjärdedel av de som jobbar, men skulle behöva lite mer än hälften av ökningen inom gruppen arbetsför ålder de kommande tio åren.


Ämnen i artikeln:

VälfärdSKRArbetsmiljö

Antalet barn, unga och äldre ökar rejält de kommande tio åren. Mest ökar antalet personer över 80 år samt ungdomar i gymnasieålder. Samtidigt ökar de i arbetsför ålder, mellan 20 och 67 år betydligt mindre, i snitt med 34 000 personer per år. Av dessa behöver välfärdens verksamheter knappt 20 000 personer.

Välfärden sysselsätter idag ungefär en fjärdedel av de som jobbar, men skulle alltså behöva lite mer än hälften av ökningen inom gruppen arbetsför ålder de kommande tio åren. Det är en svår ekvation men det finns sätt att minska välfärdens rekryteringsbehov på.

Fler måste kunna börja jobba tidigare och fler måste kunna välja att stanna kvar längre i arbetslivet. Fler behöver arbeta heltid. Det handlar dels om att alla nyanställningar är heltidstjänster, dels om att de som i dag jobbar deltid erbjuds möjlighet att gå upp till heltid.

Dessutom måste digitaliseringen få ett ökat genomslag. Ytterst få välfärdstjänster kan digitaliseras helt, men delar av de uppgifter som medarbetare utför idag kan utföras av avancerad teknik. Förutom att bidra till att minska rekryteringsbehovet kan digitalisering bidra till att höja kvaliteten i verksamheterna. I dag kan tekniken bidra med resultat, som vi för bara ett decennium sedan inte trodde var möjligt, framförallt i vården, men också i utbildning och omsorg.

En förbättrad arbetsmiljö är en viktig nyckel, men de som endast ser förbättrade villkor för medarbetarna som lösning på välfärdens kompetensförsörjning har ett alltför smalt perspektiv. Arbetsmiljöarbetet är konstant pågående på arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner. Därutöver arbetar SKL och 25 fackförbund tillsammans för friskare arbetsplatser. Syftet är minskad sjukfrånvaro och hållbar hälsa för alla medarbetare.

Ytterligare en nyckel till en hållbar kompetensförsörjning är att vi tar tillvara hela befolkningens kompetens och kraft. Nyanlända och utrikes födda måste kunna etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Det är enbart på grund av att antalet utrikes födda ökar som vi får fler personer i arbetsför ålder de kommande tio åren.

Om vi inte hade haft någon invandring hade vi inte haft något tillskott i arbetskraften.

Med en förbättrad integration och ökad sysselsättningsgrad för utrikes födda, skulle invandringen delvis kunna möta demografins utmaningar och det ökande behovet av välfärd.

Kommuner, landsting och regioner arbetar på olika sätt för att möta kompetensutmaningen och har kommit olika långt. För att möta de ökade välfärdsbehoven måste både arbetsgivare och medarbetare utmana traditionella arbetssätt och vara beredda på omfattande förändringar. Det är nödvändigt för att kommuner, landsting och regioner ska kunna fortsätta leverera en välfärd i världsklass.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VälfärdSKRArbetsmiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev