Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Ökade hälsoklyftor splittrar Stockholm

Allt fler Stockholmare lider av depression och ångest, samtidigt som varken fysisk aktivitet eller kostvanor har förbättrats de senaste åren. Hälsan har generellt sett blivit bättre, men klyftorna har ökat. En förbättrad hälsa är en positiv utveckling som vi socialdemokrater vill att alla ska få del av. Tyvärr är det inte så under landstingsmoderaternas styre, skriver tre oppositionslandstingsråd (S).

Publicerad: 13 november 2015, 08:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Allt fler Stockholmare lider av depression och ångest, samtidigt som varken fysisk aktivitet eller kostvanor har förbättrats de senaste åren.


Ämnen i artikeln:

StockholmFolkhälsa

I en ny rapport som presenteras i dag framgår att landstingsmoderaternas politik får klyftorna i Stockholm att öka. Låt oss ta ett exempel. Två pojkar föds på någon av länets förlossningskliniker. En av dem förväntas leva ett liv med god hälsa och leva länge. I en annan del av länet växer den andra pojken upp. Han förväntas leva ett kortare liv med sämre hälsa. Detta är verklighet i dagens Stockholm. I många områden har hälsan blivit bättre samtidigt som den i andra har blivit sämre. Bättre blir bättre och sämre blir sämre.

I den nya rapporten från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som presenteras idag ser vi att  hälsoklyftorna i Stockholm ökar. Rapporten tillsammans med ytterligare uppgifter från CES visar att:

■ I Danderyd är medellivslängden högst med 87 år (kvinnor) och 84 år (män). Kortast förväntad medellivslängd finns i Nynäshamn med 82 år (kvinnor) och i Skärholmen med 78 år (män) 
■ Medellivslängden har kontinuerligt ökat men inte i exempelvis Rinkeby/Kista och Nykvarn där den minskat under 2000-talet (både för kvinnor och män). Männens medellivslängd har också sjunkit i Skärholmen som nu har den lägsta medellivslängden i hela Stockholm
■ Psykisk ohälsa bland män är tre gånger så vanligt i Rinkeby/Kista än i Vaxholm. Värk i rygg- och nacke hos kvinnor är dubbelt så vanligt i Skärholmen som i Danderyd
■ Även förekomst av diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är vanligare i socialt och ekonomiskt mindre gynnade områden

Är Alliansen efter sina nio år med maktinnehav i landstinget nöjda när hälsan är segregerad och klyftorna ökar? Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kommer nu att intensifiera arbetet för en jämlik hälsa i en stor hälsosatsning, Hälsa 2021. Målet med Hälsa 2021 är att hälsoklyfterna i Stockholm ska ha halverats till år 2021. Hälsa 2021 innebär bland annat att landstinget måste:

■ Verka för att landstinget erbjuder hälsosamtal som en del av vårdutbudet 
■ Genomföra riktade hälsosatsningar i områden med sämre hälsa, exempelvis satsningar inom mödra- och barnhälsovården, exempelvis fler hembesök
■ Tillsätta en regional hälsokommission 
■ Aktivt motverka all form av våld och förtyck i nära relationer
■ Fortsatt utveckla ersättningssystemet i primärvården så att en mindre andel av ersättningen för vårdcentralerna betalas ut vid besök, och mer utifrån vilka typer av patientgrupper som är listade på vårdcentralen
■ Öka deltagandet i mammografiscreening, med visionen att 100 procent av målgruppen deltar
■ Utöka samarbete med länets kommuner, exempelvis mer fysisk aktivitet på schemat för skolbarn
■ Fysisk aktivitet på recept bör användas mer
■ Utveckla samarbetet med det lokala förenings och näringslivet, exempelvis genom ökade insatser som stimulerar barn och ungdom att motionera

Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är viktiga och ju tidigare de görs i människors liv ju mer förbättras hälsan. Friska barn lär sig bättre. Friska vuxna är mer produktiva och friska äldre kan fortsätta bidra aktivt till samhället. Hälsoproblem hos barn med låg socioekonomisk status är 50 procent vanligare än hos barn med föräldrar med högra socioekonomisk status. Med kort utbildning, låga inkomster och svag anknytning till arbetsmarknaden följer ofta sämre hälsa och livskvalitet, vilket i sin tur begränsar människors möjligheter och förmågor i livet.

Det är av både medmänskliga och ekonomiska skäl som vi vill ha ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samhälle. Vi socialdemokrater är övertygade om att det går att påverka samhället och människors hälsa. Minskade sociala och ekonomiska klyftor är det mest verkningsfulla medlet för en bättre folkhälsa. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Vi socialdemokrater vill att samtliga länets invånare ska få del av det förbättrade hälsoläget i länet. Det är det rätta att göra, och tidpunkten att göra det är nu.

Inte bara för vissa. Alla. Oavsett var du bor.

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StockholmFolkhälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev