Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Öka tillsynen av gode män och överförmyndare

Rättsstaten manifesterar sig nu genom att Försäkringskassan har omfattande återbetalningskrav på föräldrar som fått felaktiga utbetalningar för vård av barn – 86 miljoner kronor. Rättsstaten borde lika självklart manifesteras mot gode män som otillbörligt och brottsligt själva lagt beslag på tillgångar och inkomster för sina huvudmän.

Publicerad: 17 januari 2017, 13:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi förutsätter att det finns många överförmyndare med goda rutiner för kontroll och där så är befogat också är beredda att lagföra brott, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Kriminalitet

Lagstiftarens syn på medborgarnas skyldighet borde rimligen vara detsamma i de här båda fallen och brott därför också beivras med samma självklara rätt. Särskilt angeläget är detta om man betänker att det i det senare fallet rör sig om brott mot utsatta personer som många gånger saknar andra företrädare än förövaren.

Bakgrunden är att nyheterna under december och tidigare redovisat hur gode män och förvaltare visat allt annat än goda sidor. Ibland har domstol utdömt straff, men märkligt nog inte återbetalningsskyldighet i påkommen stöld av huvudmans egendom. I ett sådant fall gick huvudmannen vidare. Berörd kommun dömdes att ersätta förlorat kapital till den person vars överförmyndare enligt lag har i uppgift att kontrollera de utsedda gode männen och förvaltarna, men som i det här fallet brustit i sin tillsyn. I ett annat valde kommunen att utan rättslig prövning ersätta den enskilde för uppkommen ekonomisk skada.

Slutsatsen av nyhetsrapporteringen skulle kunna vara att om man vill studera rättssamhällets begynnande upplösning ska man fokusera på överförmyndarärenden. Det finns åtskilliga överförmyndarnämnder i landet samt betydligt fler gode män och förvaltare. Vi förutsätter att det finns många överförmyndare med goda rutiner för kontroll och där så är befogat också är beredda att lagföra brott. Det finns ännu fler gode män och förvaltare som utan egenintresse agerar för sina huvudmäns bästa.

I Finland används en annan modell och även ett annat begrepp – huvudmannens intressebevakare. Två ord som tydligt anger vems intressen som ska skyddas och vem som är ansvarig om så inte sker.

Gode män och förvaltare i Sverige får viss ekonomisk ersättning, men uppdragen har också en ideell del och kan ses som en del av civilsamhällets insatser. Det finns dock ingen anledning att utesluta uppföljning, kontroll och sanktioner av sådana insatser där så är befogat. Att investera i kvaliteten på tillsynen över såväl överförmyndare som gode män och förvaltare svarar mot överförmyndarnas ansvar för både huvudmän och skattebetalare. Det är länsstyrelsernas uppgift att kontrollera överförmyndarna.

Trovärdigheten har skadats hos både överförmyndare, gode män och förvaltare. Ökad fokus på tillsyn vore därför relevant för att markera rättssamhällets institutioner.

Carl-Johan Gestrup, överförmyndare, Lidingö stad

Helena Koos, handläggare, Lidingö stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kriminalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev