Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Öka takten i att förbättra tillgängligheten i samhället

De nyvalda ledningarna i kommuner och landsting måste ta sitt ansvar för funktionshinderpolitiken. Det ibland nästan heligförklarade kommunala självstyret får inte leda till platt fall i arbetet med de åtaganden Sverige har gjort internationellt, skriver Lika Unikas ordförande på Internationella funktionshinderdagen.

Publicerad: 3 december 2014, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningFunktionsnedsättningFunktionsnedsättning

Runt om i Sverige förbereder sig nyvalda kommunledningar inför sitt politiska arbete under den kommande mandatperioden. Vallöften ska genomföras och väljarnas förväntningar ska infrias. Det kräver att politiken bidrar till verkliga förbättringar i välfärden och i människors vardag. Ett område som beslutsfattarna rimligen inte kan missa handlar om funktionshinderpolitiken. Myndigheten för delaktighets uppföljningar visar på det området en tämligen mörk utveckling.

I våras konstaterade man i rapporten Hur är läget att utvecklingen går alldeles för långsamt. Målen som Sverige har ställt upp kommer inte att nås om inte fler politiska initiativ tas för att för att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Det slås också fast i den FN-konvention som Sverige har ratificerat och åtagit sig att förverkliga.

En viktig förklaring till bristerna lyfts fram av FN:s granskningsrapport av den svenska funktionhinderpolitiken och hur implementeringen går med konventionen. I sin rapport från april 2014 skriver FN-kommittén: ”There is a serious gap between the policies followed by the state party and the municipalities for the implementation of the convention”.

Visst borde det räcka med ett rättighetsperspektiv för att beslutsfattare i kommuner och landsting ska ta konventionen och dess förverkligande på allvar. Men om det inte är tillräckligt så borde man se de framgångsfaktorer som ligger i att aktivt arbeta med konventionen. I rapporten Hur är läget 2014 redovisar man ett exempel: De kommuner som använder FN-konventionen inom utbildningsområdet har i snitt högre meritvärden bland alla elever och en lägre andel elever som inte uppnår målen. En aktivare användning av mål och styrdokument som utgår från konventionen borde även på andra samhällsområden kunna ge positiva resultat.

Vi vill från Lika Unikas sida se en verklig offensiv för att arbetet med att förverkliga FN-konventionen ska ta fart. Avsätt resurser för att utbilda beslutsfattare och tjänstemän i konventionen. Hjälp till att driva på regeringen om den oberoende MR-institution som Sverige har åtagit sig att inrätta och som kan vara en positiv kraft som främjar arbetet med mänskliga rättigheter. Se till att kommunen verkligen blir ett föredöme i att anställa personer med funktionsnedsättning. Inför en stödgaranti så att elever får stöd efter behov från utbildningens början i stället för långt senare som ofta är fallet i dag. Öka takten i att förbättra tillgängligheten i samhället. Dagens brister utestänger faktiskt många.

Sveriges ratificering av konventionen avgränsar inte ansvaret till enbart staten. Kommuner och landsting måste ta sitt ansvar. Det ibland nästan heligförklarade kommunala självstyret får inte leda till platt fall i arbetet med de åtaganden Sverige har gjort internationellt. Svagheterna i politiken leder till att människor förhindras från att ta del av sina rättigheter. Det handlar om jobb och försörjning. Det handlar om rätten till en god utbildning. Det handlar om att möjliggöra delaktighet för alla genom att samhället görs tillgängligt. Mot den bakgrunden borde de nu tillträdande majoriteterna i kommuner och landsting placera funktionshinderfrågorna högt upp på sin politiska dagordning.

Bengt Olsson, ordförande för Lika Unika

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev