Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Öka antalet platser på polishögskolan”

Det är dags att öka antalet utbildningsplatser på polishögskolan. För växande kommuner som Haninge och Nynäshamn är fler poliser en viktig fråga inför framtiden.

Publicerad: 18 mars 2016, 13:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi anser att det är bekymmersamt att polisens roll i den kommande stadskärnan inte diskuteras tillräckligt. Haninge och Södertörnsområdet i stort står inför enorma utmaningar vad gäller den ökade brottsligheten.


Ämnen i artikeln:

PolisenTillväxtCivilsamhället

Kommunerna Haninge och Nynäshamn växer – och regeringen har slopat kravet på 20 000 poliser. Vi från Haninge och Nynäshamn är bekymrade över hur detta på sikt kommer att påverka tryggheten i våra kommuner. En väl utbyggd och fungerande polis är just nu och för framtiden kanske viktigare än någonsin.

Handens polisstation ansvarar för och servar både Haninge och Nynäshamn. Det är vidsträckta kommuner med långa avstånd och båda har kommundelar med sin beskärda del av brottslighet och otrygghet. Vi vet att det finns medborgare som är oroade över polisens omorganisation och vilka förutsättningar man har för nuvarande och framtida behov.

Haninge är en kommun som allt fler väljer att bosätta sig i. År 2030 förväntas Haninge ha över 90 000 invånare, från dagens invånarantal på cirka 83 000. Haninge är landets 24:e största kommun och ska utgöra en regional stadskärna för att avlasta Stockholm och inte bara serva Haninge utan även kommunerna på Östra Södertörn med cirka 170 000 invånare.

Även Nynäshamn har en stadigt ökande befolkningstillväxt och planerar ett flertal bygg- och utvecklingsprojekt, vilket är en konsekvens av en ökad inflyttning i kommunen och den nya internationella hamnen.

Arbetet med att utveckla Haninge till en regional stadskärna pågår för fullt. Detta handlar om att kommunen ska tillgodose invånarnas behov av bostäder, mötesplatser, sysselsättning, aktiviteter och tillgång till service, varor och tjänster under stora delar av det dygnet.

Men en ökad befolkning och en dygnet runt-aktiv stadskärna betyder också ett ökat behov av att säkra tryggheten på gator och torg.

Vi anser att det är bekymmersamt att polisens roll i den kommande stadskärnan inte diskuteras tillräckligt. Haninge och Södertörnsområdet i stort står inför enorma utmaningar vad gäller den ökade brottsligheten.

För att kunna säkra lag och ordning och för att kunna fortsätta utveckla det förebyggande arbetet menar vi att det behövs polisiära resurser som motsvarar den befolkningsökning som kommunerna står inför.

Vi anser att samverkan mellan polis, kommun och civilsamhället i stort är en framgångsfaktor. Detta är något man belyser i regeringens budget, vilket är positivt. Men för att klara detta behövs också personella resurser.

För oss är det av stor vikt att det finns ett strategiskt och förebyggande arbete i syfte för att minska risken att barn och unga ska dras in i kriminalitet. Vi menar att tidiga och förebyggande insatser är något som minskar brottsligheten framöver, vilket är gynnsamt för hela samhället, även om det kan vara kostsamt på kort sikt.

Vår uppfattning är att arbetet med att öka tryggheten bland barn och unga ska vara en viktig grundsten i den lokala polisens arbete, något vi kristdemokrater jobbar för och ständigt vill utveckla.

Det är också viktigt att ha personal nog att hinna med utredningsarbete för att klara upp och lagföra de brott som begåtts. Detta menar vi är speciellt viktigt i kommundelar där det redan råder otrygghet.

Vi vill också betona värdet av att polisen i dessa tider är med och arbetar aktivt med att förhindra att unga män och kvinnor beger sig till Mellanöstern för att strida med IS.

För att klara framtida utmaningar i ett växande samhälle behövs fler poliser.

Det är dags att öka antalet utbildningsplatser på polishögskolan. Vi vill också att civilanställda ska kunna jobba med utredningar. Civilsamhället behöver bli mer offensivt i denna viktiga fråga om medborgarnas trygghet, inte minst satsningen på närpoliser eller kommunpoliser, som kan lära känna de lokala förhållandena och kan verka bland barn och ungdomar i ett preventivt syfte.

Polisens resurser och dess samverkan med kommun och civilsamhälle är en grundförutsättning för att Haninge och Nynäshamn ska få ökad trygghet och en minskad brottslighet.

Marie Litholm, gruppledare (KD), Haninge

Antonella Pirrone, gruppledare (KD) i Nynäshamn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev