Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Ogrundade rykten skadar fjärrvärmen”

Fjärrvärmebranschen uppskattar konkurrens. Vi välkomnar att kunderna får alternativ med olika fördelar att välja mellan och är övertygade om att fjärrvärmen i de flesta fall kommer att komma ut bra i den jämförelsen.

Publicerad: 18 augusti 2015, 09:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeKonkurrensByggreglerEnergipolitik

REPLIK Per Jonasson, Svenska kyl & värmepumpsföreningen, framförde nyligen i sin debattartikel Fjärrvärmebolagen agerar som monopolister i Dagens Samhälle (13/8) en del synpunkter på fjärrvärmebranschen som jag gärna vill bemöta.

Först vill jag klargöra att fjärrvärmebranschen gillar konkurrens. Vi välkomnar att kunderna får olika bra alternativ att väga mot varandra och är övertygade om att fjärrvärmen i de flesta fall kommer att komma ut bra i den jämförelsen.

Jag instämmer i Per Jonassons slutsatser om att en fungerande värmemarknad behöver lika villkor för alla energislag och att miljöincitamenten ska vara transparenta. Värmepumpar är också bra alternativ, särskilt i glesbebyggda områden utan fjärrvärme. Ökningen av värmepumpar i framför allt småhus har tillsammans med fjärrvärmen bidragit till en minskad energianvändning i bostadssektorn. Och i de gemensamma systemen kan stora värmepumpar bidra till ökad effektivisering.

Men när staten, som ska värna samhällsnyttan och borde premiera ett högt utnyttjande av den fantastiska infrastruktur som vi gemensamt byggt upp, istället sätter käppar i hjulet för de kunder som vill välja fjärrvärme blir det fel på många sätt. Det sker i dag exempelvis genom energikraven i Boverkets byggregler. De premierar enskilda uppvärmningslösningar framför gemensamma, trots att det leder till högre samhällskostnader och ökad elanvändning för uppvärmning. Ändrade energikrav, med lika villkor, skulle innebära att våra branscher tillsammans kan bidra med ännu större nytta. Det känns mer konstruktivt än att bekämpa varandra.

Jonasson för fram exempel på hur fjärrvärmebranschen möter konkurrensen på värmemarknaden och att vi kundanpassar våra erbjudanden. Det tycker jag är naturligt att man gör som marknadsaktör. Hans oklara tes om att kommunerna driver någon slags hemlig agenda för att sätta käppar i hjulen för värmepumpar känner jag däremot inte alls igen.

Fjärrvärmebranschen har granskats av både Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket och båda myndigheterna har konstaterat att branschen sköter sig. Regelverken för fjärrvärmeföretagen finns främst i fjärrvärmelagen, men även i konkurrenslagstiftningen med mera, och de är desamma oavsett om ägaren är privat, statlig eller kommunal. Det vill säga - samma villkor gäller, förutom vissa begränsningar för kommunala bolag i kommunallagen. Att det skulle införas något slags stopp för kommunala intressen inom energiområdet verkar ur detta perspektiv märkligt.

Fjärrvärmens utmaning på värmemarknaden är just den sortens svepande och ogrundade rykten som Jonasson för fram. De skadar förtroendet för branschen, både hos kunder och beslutsfattare. Vi har valt att möta det med öppenhet och saklig information. Därför satsar vi stort på Prisdialogen, en modell för lokal dialog om fjärrvärmepriser med central prövning, utvecklad tillsammans av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme.

Där får kunderna öppet redovisat förutsättningar för prissättningen, ett prislöfte för kommande år och en prognos för ytterligare två år. Det skapar trygghet. Dialogen har dessutom visat sig leda till minskad energianvändning eftersom den även kommit att handla om hur kunderna kan förändra sin användning för att sänka sin värmekostnad på ett sätt som gagnar både dem och energisystemet.

Med rätt information är jag övertygad om att de allra flesta kunder väljer fjärrvärme eftersom den vid en jämförelse visar sig vara mest prisvärd, med högst leveranssäkerhet och bäst miljöprestanda.

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev