tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Offentliga marknaden växer till 900 miljarder

Publicerad: 20 november 2014, 04:00

Den offentliga marknaden blir allt större. I fjol köpte offentlig sektor varor och tjänster av det privata näringslivet för 900 miljarder. Det visar fjärde upplagan av Dagens Samhälles rapport Den offentliga marknaden.


Affärer för mångmiljardbelopp görs varje år mellan offentlig och privat sektor. Men det finns ingen tillförlitlig statistik på området. Det innebär att uppföljning på en övergripande nivå är näst intill omöjlig.

Den upphandling som görs inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) uppskattas av Konkurrensverket vara värd ungefär 600 miljarder kronor. Men den uppgiften kommer från en rapport från 2008, och den åskådligör inte alla pengar som används till inköp av stat, kommuner och landsting av varor och tjänster från näringslivet. Till exempel räknas inte samtliga offentligt ägda bolag in i siffran.

Dagens Samhälles rapport Den offentliga marknaden är ett försök att fylla alla kunskapsluckor och hitta ett värde på alla inköp på den offentliga marknaden.

Förra året köpte offentlig sektor varor och tjänster för uppskattningsvis 900 miljarder kronor, visar Dagens Samhälles beräkningar. Det är en uppräkning med 35 miljarder från fjolårets 865 miljarder och det motsvarar ungefär en fjärdedel av BNP.

Rapporten Den offentliga marknaden gör dessutom uppskattningar av hur stora de olika delbranscherna på den offentliga marknaden är, och alla dominerande företag listas branschsvis i storleksordning. Byggmarknaden är klart störst, dominerad av de tre storföretagen Skanska, NCC och Peab.

Notabelt i årets rapport är att kommunernas och landstingens köp av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg fortsätter att öka. Under 2013 expanderade marknaden 9 procent till 98 miljarder kronor.

Rapporten listar också de bolag som är mest beroende av skattefinansierade uppdrag. Ett 30-tal bolag har enbart stat, kommuner och landsting som kunder.

Den offentliga marknaden innehåller även ett längre kapitel om den ideella sektorn och riskkapitalägda bolag. I dagsläget ägs 19 av de 150 största leverantörerna på den offentliga marknaden av riskkapitalbolag.

Totalt är ett 30-tal stora riskkapitalbolag verksamma i sektorer som har offentlig sektor som kund. Tillsammans når de här bolagen en försäljning till stat, kommuner och landsting på ungefär 50 miljarder kronor.

Dessutom kartläggs det offentliga företagandet i Den offentliga marknaden, det vill säga de bolag som ägs av stat, kommun och landsting. Sammantaget handlar det om cirka 2 500 företag, varav kommunera äger runt 1 700.

Åtskilliga offentligägda bolag verkar på helt kommersiella marknader, som Telia­sonera, Vattenfall och Apoteket AB. Andra är traditionellt offentliga verksamheter som bedrivs i bolagsform.

Torbjörn Carlbom, Reporter

Allt om den offentliga marknaden

Beställ Dagens Samhälles nya rapport

Den Offentliga Marknaden 2014

.

Rapporten besvarar frågor som:

• Vilka bolag är störst på den offentliga marknaden?
• Hur många miljarder omsätter den offentliga marknaden?
• Vilka 150 företag omsätter mest?
• Hur mycket omsätter de privata aktörerna i vårdsektorn, skolan och omsorgen?
• Hur stora är de kommunala bolagen?
• Vilka företag är mest beroende av den offentliga marknaden?
• Vilket är landets största omsorgsbolag?
• Beställ rapporten

här

Läs mer:

Företagen som drar in mest på det offentliga 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev