Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Nya regler får inte hindra mindre välfärdsföretag

Det är i huvudsak bra förslag som Ägarprövningsutredningen presenterat. Förtroendet för dem som levererar vården och omsorgen kan stärkas, samtidigt som den stora majoriteten vård- och omsorgsgivare som håller god kvalitet har fördel av ett system som gynnar långsiktiga och seriösa verksamheter. Men särskild hänsyn måste tas till de små företagen som är viktiga för mångfalden.

Publicerad: 11 februari 2015, 13:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VälfärdstjänsterVinster i välfärden

Ägarprövningsutredningen har i dag onsdag presenterat förslag som ska garantera att privata aktörer som driver välfärdsverksamhet har ett långsiktigt och seriöst engagemang och förutsättningar att bedriva en god och högkvalitativ verksamhet.

Större delen av den privata vård- och omsorgssektorn är redan i dag tillståndspliktig och måste leva upp till en rad krav som till exempel att ha kvalitets- och ledningssystem, kompetenskrav och krav på lokalers utformning. Utredningen föreslår nu ökade krav på själva ägandet som handlar om insikt, erfarenhet och lämplighet för att få bedriva tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn. Utredningen vill även utöka tillståndsplikten till att omfatta bland annat hemtjänst.

Det är i huvudsak bra förslag som utredningen presenterar. Samhällets och brukarnas förtroende för dem som levererar vården och omsorgen kan stärkas, samtidigt som den stora majoriteten vård- och omsorgsgivare som håller god kvalitet har fördel av ett system som gynnar långsiktiga och seriösa verksamheter.

Det är dock viktigt att mångfalden av utförare garanteras så att både små och stora utförare får goda förutsättningar.

När kraven utformas bör särskild hänsyn tas till de små företagen så att de inte bara blir möjliga för de stora företagen att möta. De små företagen är viktiga för mångfalden och entreprenörer som kommer från offentlig sektor måste kunna starta företag. För byråkratiska och detaljerade krav, aldrig så välmenande, kan ställa till det för mindre företag, och gynna stora företag med resurser och rutiner som hanterar kraven.

Utredningens förslag måste kompletteras med tillståndskrav för offentliga utförare. Den största delen av all omsorg utförs trots allt av kommunerna. Kommunala och privata omsorgsgivare måste behandlas lika men framförallt har brukare rätt till samma höga kvalitet och trygghet hos de offentliga utförarna.

Utredningen resonerar kring vikten av att aktörerna har långsiktiga, ekonomiska förutsättningar. Finansiella problem hos privata utförare drabbar inte bara företaget och investerarna, utan också brukarna, kommunerna och samhället i stort. Vårdföretagarna har tidigare offentliggjort till utredningen tillhörande forskningsrapporter som underkänner planerna på att begränsa vinstintresset och utestänga riskkapitalbolag från välfärden just utifrån detta perspektiv. Vinst är en förutsättning för ekonomiskt stabilitet, möjligheten till återinvesteringar, att hantera tillfälliga nedgångar i antalet brukare, långsiktig kvalitetsutveckling och så vidare. Det finns enligt dessa rapporter heller inte några belägg för att riskkapitalbolag är mer kortsiktiga än börsbolag i sitt ägande utifrån dessa perspektiv.

Mångfalden i ägandet måste värnas. Rätt genomförda kan Ägarprövningens förslag skapa en stabilitet och långsiktighet som hela välfärdssektorn behöver, som tar tillvara de privata initiativens engagemang, innovation och investeringsvilja. Nästa avsnitt i följetången Utredningar om privata aktörer i välfärden blir direktiven till utredningarna om vinst, resultatet av regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet. Det finns tyvärr skäl att oroa sig för att de inte kommer att präglas av samma positiva inställning till mångfald och valfrihet.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev