Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Nu tar de unga över kommunerna

Publicerad: 17 maj 2017, 22:15

Föryngringen bland anställda i kommunerna tar rejäl fart. I Mullsjö som har högst andel unga är var femte under 30 år. I så gott som alla kommuner sjunker medelåldern. Men personalbrist riskerar att bromsa generationsskiftet.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristKommunerSocialsekreterareUndersköterskorLärare

Det pågår ett generationsskifte i kommunerna. 40-talisterna har gått i pension och nu är det 50-talisternas tur. Rekryteringsbehoven är stora och det fylls på med yngre medarbetare.

Medelåldern på anställda i landets 290 kommuner har sjunkit, från 46,2 till 45,0 år mellan 2011 och 2016, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Medelåldern går ner i alla kommuner utom fem. Den tydligaste trenden under samma period är en markant ökning av åldersgruppen under 30 år, från en andel på 9,0 till 13,1 procent.

diagram

Mullsjö kommun har högst andel yngre anställda i landet. Var femte är under 30 år. Men föryngringen är inget självända­mål.

– Vi har inte bestämt oss för att anställa yngre, utan vi anställer utifrån rätt kompetens på rätt plats. Men kommunen växer och därmed våra verksamheter. Vi nyrekryterar och då blir det naturligt att det blir bland de yngre, säger Hillevi Lindström, personalchef i Mullsjö.

Det stora flyktingmottagandet har påverkat många kommuner – även Mullsjö, som har öppnat tre hvb-hem. Många av dem som arbetar där är unga. Mullsjö ligger i ett expansivt område med Jönköping som motor, med bra kommunikationer, låg arbetslöshet och ett starkt näringsliv. Trots det gynnsamma läget har även Mullsjö vissa svårigheter att rekrytera.

– Vi har som alla andra brist på lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor. Nu börjar det även bli knepigt med undersköterskor, säger Hillevi Lindström.

Åldersstrukturen på kommun­anställda är i hög grad en avspegling av befolkningsstrukturen i hela kommunen. Lägst medelålder har Knivsta, drygt 42 år. Landets nyaste kommun växer snabbt och befolkningen består till stor del av unga och barnfamiljer. Kumla är också en inflyttningskommun, där gruppen anställda under 30 år växer snabbt.

– Vi har inflyttning av barnfamiljer. Närheten till Örebro är en fördel och vi har klart billigare tomter, säger personalchef Malin Holm i Kumla.

Kumla har inte gjort någon särskild satsning på unga, förutom en så kallad verksamhetsförlagd introduktion för socionomer.

– Det är sistaårsstudenter som är anställda till mellan 10 och 20 procent och i övrigt går utbildning. Det blir en bra övergång från studier till arbete och ett sätt för oss att knyta dem till kommunen.

Även kommuner med mer ålderstigen arbetsstyrka ser en sänkning av medelåldern. Åsele har landets högsta andel 60-plussare, men snittåldern bland anställda har ändå gått ner sedan 2011 med 1 procentenhet till drygt 48 år. Endast Övertorneå har högre medelålder.

– Så här ser det ut i de flesta mindre kommuner i inlandet, säger personalchef Britt-Inger Odén.

Kommunen gör vad den kan för att behålla och få invånare. Åsele lockar med trygghet, närhet och natur. Förra året ökade befolkningen för första gången på länge.

– Varje år åker en delegation till Holland på mässa och marknadsför vår kommun. Vi har fått flera inflyttade från europeiska länder, säger Britt-Inger Odén.

Pensionsavgångarna de närmaste åren innebär stora behov av ny kompetens.

– Vi har startat en arbetsmarknadsenhet som ska ta vara på ungdomar och hitta nya människor som kan anställas i kommunen.

Orsa har också hög medelålder och stor andel anställda över 60 år. Personalchef ­Helene Grapenson ser en fördel med det.

– Vårt generationsskifte inträffar lite tidigare. Även om det är problem att hitta folk i dag så tror jag att det blir ännu större konkurrens om några år, säger hon.

För fyra år sedan beräknade SKL att kommunerna skulle behöva rekrytera en halv miljon människor i ett tioårsperspektiv. Två tredjedelar var baserat på enbart pensionsavgångarna och resterande handlar om befolkningsökning. En ny beräkning kommer i slutet av 2017.

– Utmaningen som kommunerna har är betydligt större än bara som arbetsgivare. Rekryteringssituationen är tätt sammankopplad med kommunens attraktionskraft, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKL.

Kommuner kan behöva marknadsföra sig bättre som attraktiva arbetsgivare.

– Många unga känner inte till vad det finns för spännande jobb i offentlig sektor, särskilt inom samhällsbyggnadssektorn och tekniska sektorn. De tänker sig att arbeta i byggbranschen eller i konsultföretag, säger Caroline Olsson.

Hans Perkiö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev