Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Notan för inhyrd personal ökar snabbt

Publicerad: 30 november 2016, 23:15

I många kommuner är bristen på personal inom omsorg och skola är stor och alternativet blir att hyra in arbetskraft från bemanningsbolag.

Foto: Bengt Nilsson/TT

Kommunernas kostnader för personal som hyrs in från bemanningsföretag har ökat rejält. På ett år har total­summan stigit med 40 procent och i var fjärde kommun har kostnaderna mer än fördubblats.


Socialsekreterare, lärare, förskollärare, sjuksköterskor. Många kommuner söker med ljus och lykta efter utbildad personal, framför allt till skolan, förskolan och äldreomsorgen. Och när de inte lyckas anställa kan alternativet bli att hyra in.

År 2015 köpte kommunerna tjänster från bemanningsföretag för 1,2 miljarder kronor, visar Statistiska centralbyråns statistik. Det är 40 procent mer än året innan och 65 procent mer än för tre år sedan. Då låg kommunernas sammanlagda kostnader på 758 miljoner kronor.

Västerås hyrde för tre år sedan in personal för 10 miljoner kronor. Året därpå hade kostnaden nästan fördubblats (19 miljoner) och 2015 var den nästan tre gånger så hög: 29 miljoner kronor.

– Ökningen 2014 förklaras av inhyrning av sjuksköterskor till omsorgen, där vi har vakanta tjänster. Ökningen 2015 ligger främst på socialförvaltningen och beror på flyktingsituationen det året, säger Ola Brandell, HR-direktör i Västerås.

Kommunens kostnader för att hyra in personal till socialförvaltningen stack iväg rejält under 2015 och landade på 17 miljoner kronor.

Hittills i år har kostnaderna sjunkit betydligt, men bristen på socialsekreterare har Västerås känt av i flera år.

Ola Brandell skulle helst se att kommunen inte alls behövde anlita bemannings­företag.

– Hyra in personal ska man ju göra vid tillfälliga arbetstoppar, men nu beror inhyrningen på personalbrist. Vi vill ju ha egen anställd personal, främst för att få  stabilitet, men också för att undvika extra kostnader.

I en enkät som Dagens Samhälle skickat till de kommuner som har högst kostnader för inhyrning av personal svarar många personalchefer att kommunerna jobbar hårt för att lyckas anställa och behålla den personal de behöver.

Att de föredrar anställd personal framför inhyrd motiveras bland annat med att ”inhyrd personal är vansinnigt dyr just nu”, ”svårigheter att upprätthålla kontinuitet” och att det ger ”ökade kostnader och instabil personalgrupp”.

I Stockholm har kostnaderna för inhyrning från bemanningsföretag stigit stadigt de senaste åren. Från 100 miljoner kronor år 2011 till 250 miljoner kronor förra året. Och mellan 2014 och 2015 steg kostnaderna med 90 miljoner.

– Den kraftigaste ökningen har skett inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Vi hyr också in till förskolan, skolan och äldreomsorgen, säger Eva Palmheden Kalms, biträdande chef för personalstrategiska avdelningen.

Liksom många andra personalansvariga betraktar hon inhyrningen som ett problem.

– Vi önskar inte arbeta med konsulter inom socialtjänsten i den utsträckning vi gör, men vi har en hög personalrörlighet och hade dessutom en extrem situation förra hösten.

Men avtalen med bemanningsföretag har också fördelar.

– Det ger ju vissa overheadkostnader, men våra chefer avlastas när externa företag sköter rekrytering och administration.

Trots det strävar Stockholm efter att minska inhyrningen.

– Det är inte ett effektivt utnyttjande av skattemedel. Anställd personal är dess­utom mer förankrad i verksamheten, säger Eva Palmheden Kalms.

I Göteborg minskade kostnaderna för inhyrd personal år 2013, för att sedan stiga till 51 miljoner kronor förra året. Men i Malmö har kostnaderna sjunkit de två senaste åren och låg 2015 på en låg nivå, 13 miljoner kronor. Räknat per invånare har Malmö bland de lägsta kostnaderna i landet.

– Vi har ingen tradition av att anlita bemanningsföretag och ska enligt våra politiska riktlinjer vara restriktiva med att göra det, säger Carina Funeskog, enhetschef på Malmös HR-strategiska avdelning.

Under förra hösten rekryterade kommunen 2 000 nya medarbetare, bland annat till tillfälliga boenden åt de 12 000 ensamkommande asylsökande ungdomar som anlände till Malmö. Dessa medarbetare kom i allmänhet inte via bemanningsföretag, men i år har kostnaderna för ­inhyrning av socialsekreterare ökat, enligt Carina Funeskog.

– Vi har ökat inköpen från bemanningsföretag, även om vi försöker undvika att anlita dem. Dels på grund av kostnaderna, dels för att vi vill ha kontinuitet i verksamheten.

Så mycket betalade kommunerna för inhyrd personal

https://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/misc/webbpdf.pdf

Gotlands siffror inkluderar även landstingets hälso- och sjukvård.

Cecilia Granestrand

Reporter

cg@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev