onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Nordiskt samarbete ger extra kraft åt kulturarbetet

Konst och kultur kan spela en viktig roll i samhällsutveckling inom i stort sett alla politikområden om den får rätt förutsättningar. Kommunerna, regionerna och de nordiska länderna kan lära mycket av varandra och vi är övertygade om att en stärkt dialog mellan de olika nivåerna kan ge extra kraft i utvecklingen av kultursamarbetet i Norden.

Publicerad: 27 oktober 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SamhällsutvecklingSKRRegion SkåneKommunerKulturGlesbygdLandsbygdKulturpolitik

Det officiella nordiska kultursamarbetet har länge varit prioriterat av de nordiska länderna, men den politiska dialogen om samarbetet har inte i någon större utsträckning engagerat politiker i kommuner och landsting i de olika länderna och områdena Grönland, Färöarna och Åland.

Detta vill Region Skåne och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) ändra på. Vi tog därför initiativ till att arrangera ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö i maj i år för kommunala, regionala och nationella kulturpolitiker – som en del av Sveriges ordförandeskapsprogram i Nordiska Ministerrådet 2018.

Kommunerna, regionerna och de nordiska länderna kan lära mycket av varandra och vi är övertygade om att en stärkt dialog mellan de olika nivåerna kan ge extra kraft i utvecklingen av kultursamarbetet i Norden.

Ett aktivt kulturliv, där medborgarna kan mötas, är ett fundament för en demokratisk utveckling. Den professionella konsten ger inte bara konstnärliga upplevelser  – den kan också vara bärare av samhällskritik. Det är därför viktigt att både värna den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde.

Vikten av ett berikande kulturliv även på landsbygd och glesbygd, var en av de frågor som lyftes på toppmötet. Konst och kultur av hög kvalitet ska vara tillgängligt för alla oavsett var man bor och vilka förutsättningar eller intressen man har. Tillgången till ett dynamiskt kulturliv för alla invånare är en utmaning i alla nordiska länder och områden. Här finns en stor potential i att tillsammans bedriva innovativt arbete och utbyta erfarenheter kring både förhållningssätt och arbetsmetoder.

Toppmötet i Malmö lyfte också vikten av mångfald i flera betydelser. Mångfald diskuterades dels utifrån vikten av utrymme för en mångfald av kulturuttryck och aktörer och dels utifrån mångfalden bland invånare.

Vi menar att kulturpolitiken i Norden i ännu högre utsträckning än i dag måste främja ett jämlikt kulturliv som alla kan känna sig delaktiga i. Detta måste vi driva var för sig i våra nämnder, utskott och parlament, men genom nordisk samverkan kan vi åstadkomma ännu mer.

Toppmötet gav många viktiga lärdomar och visade tydligt vikten av att fortsätta skapa gemensamma plattformar och möjligheter för möten. Under toppmöten identifierades dessa prioriterade frågor som vi menar skulle vinna på att utvecklas i nordiska sammanhang tillsammans med kommuner och regioner.

Konst och kultur kan spela en viktig roll i samhällsutveckling inom i stort sett alla politikområden om den får rätt förutsättningar. Detta gäller till exempel välfärdsområden som skola, vård och omsorg, hälso- och sjukvård och den sociala sektorn men även sådant som näringslivsutveckling, integration, fysisk planering och innovation. Därför är det viktigt att vi i Norden fortsätter prioritera konst, kultur och kreativitet – både var för sig och tillsammans.

Karin Thomasson, fjärde vice ordförande (MP) Sveriges Kommuner och Landsting

Maria Ward, ordförande (S) kulturnämnden i Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev